Helion


Szczegóły ebooka

 
Zapisywane z doskoku

Zapisywane z doskoku


Zapisywane z doskoku, wspomnienia prof. Hanny Popowskiej-Taborskiej, to literackie połączenie autobiografii, portretu pokolenia i refleksji historycznej. Autorka zapoznaje nas z historią własnej rodziny, sięgając wydarzeń z XIX wieku. Doskonała pamięć autorki pozwala pokazać życie domu i szkoły w ostatnich latach przed wybuchem drugiej wojny światowej, dramatyczny czas wojny, trudny czas powojenny i zmienne koleje losu w różnych okresach PRL-u. Wątki rodzinne i zawodowe - w środowisku akademickim Hanna Popowska-Taborska stała się znana i ceniona jako autorka i współautorka wielu dzieł poświęconych leksyce kaszubskiej, m.in. wielotomowego Atlasu językowego kaszubszczyzny i Słownika etymologicznego kaszubszczyzny – przeplatają się z kulturalnymi i społecznymi wydarzeniami, które naznaczyły XX wieczną i XXI wieczną historię Polski. Ostatnie odnotowane w pamiętniku wydarzenia to przyznanie literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk w 2019 roku.
Autorka jest bardzo świadoma splatania własnego życia z Historią. Jej troski obywatelskie oraz refleksje dotyczące zaangażowania inteligencji w działania na rzecz dobra wspólnego w nurcie wolnościowym, liberalno-lewicowym czynią tę książką szczególnie ważną lekturą obecnie, gdy stajemy przed wyborem na rzecz społeczeństwa otwartego i jego wartości, czy zamknięcia się w fobiach i kompleksach, izolujących nas od podstawowych wartości kultury europejskiej. Ponadto, język piękny a zarazem prosty i komunikatywny, porwie każdego, także najbardziej wymagającego czytelnika. Warstwę tekstową pamiętnika uzupełnia 50 fotografii z archiwum autorki.

 • Okładka I
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Słowo wstępne
 • CZĘŚĆ PIERWSZA
  • Rodzina Grabowskich
  • Moja Matka
  • Rodzina Popowskich
  • Raszyńska 58 i szkoła Wandy Szachtmajerowej
  • Bianka Perlmutter
  • Wakacje dzieciństwa
  • Wrzesień 1939
  • W okupacyjnej Warszawie
  • Tułaczka
  • Powrót
  • Łódź
  • Studia
  • Powrót do Warszawy i praca w PIW-ie
 • CZĘŚĆ DRUGA
  • Warszawa. W oczekiwaniu przemian
  • Początki pracy w Polskiej Akademii Nauk
  • Nasz dom
  • Marzec 1968 i era gierkowska
  • Nadzieja Sierpnia 1980
  • Stan wojenny
 • CZĘŚĆ TRZECIA
  • Podsumowania i pożegnania na tle historii opisywanej tylko we fragmentach
 • POST SCRIPTUM
 • PRZYPISY
 • INDEKS OSÓB
 • OKŁADKA IV