Helion


Szczegóły ebooka

Azymut wspólna Europa. Jastrzębowski

Azymut wspólna Europa. Jastrzębowski


Azymut wspólna Europa. Jastrzębowski to publicystyczno–literacki portret Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – wybitnego botanika, wynalazcy, meteorologa, leśnika, klimatologa, ojca ergonomii, krajoznawcy, pedagoga i ekologa.

Podczas powstania listopadowego, w 1831 r. napisał pierwszą w historii „Konstytucję dla Europy”. Dokument ten jest ważkim  polskim wkładem w rozwój myśli o zjednoczonej  Europie.

CZĘŚĆ 1. CZŁOWIEK WIELU UMIEJĘTNOŚCI .............13
Dzieciństwo, młodość .................................................15
Botanik ......................................................................29
Wynalazca .................................................................37
Meteorolog, klimatolog ................................................43
Powstanie listopadowe ...............................................53
Mąż, ojciec, szlachcic ................................................67
Pedagog, ogrodnik, krajoznawca .................................78
Efektywnie znaczy ergonomicznie ...............................95
Leśnik ......................................................................98
Powstanie styczniowe ..............................................112
Prekursor resocjalizacji .............................................118
Ostatnia prosta ........................................................121
CZĘŚĆ 2. ŚWIAT BEZ WOJEN .................................129
Dyskusja w narodzie ................................................131
Europa zjednoczona? ...............................................136
Sto lat w ciemnej szafie ............................................146
CZĘŚĆ 3. O WIECZNYM PRZYMIERZU ....................151
Traktat ....................................................................152
Konstytucja dla Europy ............................................177
Niektóre myśli... ......................................................197
CZĘŚĆ 4. ULUBIONE POWIEDZONKA .....................243
Źródła ......................................................................274