Szczegóły ebooka

O zmartwychwstaniu Jezusa

O zmartwychwstaniu Jezusa

Gary R. Habermas, Michael R. Licona

Ebook

Książka stanowi dogłębną i wszechstronną analizę fundamentalnej kwestii dla wszystkich chrześcijan – zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu.

Habermas i Licona opisują i rozwijają zasadę „minimum faktów”, zgodnie z którą zmartwychwstanie można potwierdzić, bazując jedynie na kilku faktach, co do których panuje powszechna zgoda wśród badaczy, w tym sceptyków. Ten sposób prezentacji dowodów na zmartwychwstanie pozwala dotrzeć do szerokiego grona osób o różnorodnych poglądach, bez poruszania tematów nieistotnych w dyskusji o odkupieniu. Autorzy omawiają ponadto inne proponowane wersje tego, co stało się po śmierci Jezusa, mierząc się m.in. z teoriami zbiorowej halucynacji, pozornej śmierci, oszustwa i legendy.

Rezultat argumentacji autorów jest jednoznaczny i nie pozostawia żadnych wątpliwości: Bóg istnieje i naprawdę objawił się nam w Jezusie Chrystusie, by następnie dać się ukrzyżować, aby odkupić nasze winy, a potem, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, zmartwychwstał. Z tego powodu książka „O zmartwychwstaniu Jezusa” jest potężnym źródłem wiedzy dla każdego chrześcijanina, który otrzymuje za jej pośrednictwem wspaniałe narzędzie do argumentowania i wzmacniania swojej wiary.

 

Historyczne zmartwychwstanie Jezusa to zaiste fundament wiary chrześcijańskiej. Mike i Gary stworzyli fenomenalny zbiór wiedzy – przyjazny dla użytkownika, a zarazem aktualny, pozwalający przygotować wierzących do obrony tej kluczowej kwestii i do odniesienia jej do własnego życia. Gorąco polecam tę pracę zarówno uczonym, jak i osobom świeckim.

Josh McDowell, autor książki „Przewodnik apologetyczny”

Ta fascynująca książka jest najbardziej wszechstronną obroną zmartwychwstania Jezusa, jaką znam. Nie znajdziemy gruntowniejszego omówienia teorii naturalistycznych. Nawet tylko dla samych wyczerpujących przypisów warto kupić tę książkę! Jeżeli chciałbyś poznać dowody na zmartwychwstanie, którymi mógłbyś podzielić się z innymi, musisz ją przeczytać!

Lee Strobel, autor książki „Sprawa Chrystusa”

 

Prawdopodobnie jest to najbardziej precyzyjna obrona historyczności zmartwychwstania.

J.P. Moreland, profesor filozofii, autor książki „Scjentyzm i sekularyzm”

 

Autorzy tej książki to czołowi eksperci w zakresie przedstawiania dowodów dotyczących tego ważnego wydarzenia.

Dennis J. Kennedy

 

Dr Gary R. Habermas – amerykański filozof, teolog i apologeta chrześcijański, przewodniczący Wydziału Filozofii na Liberty University. Jest autorem, współautorem lub redaktorem 39 książek i ponad 65 artykułów w różnych wydawnictwach zbiorowych. Chociaż jego głównym obszarem badań są kwestie związane ze zmartwychwstaniem Jezusa, często porusza w swoich publikacjach takie kwestie, jak życie pozagrobowe, doświadczenia śmierci, a także problem cierpienia i wątpliwości religijnych. Swoje prezentacje i publikacje udostępnia na stronie www.GaryHabermas.com. Mieszka z rodziną w mieście Lynchburg w Wirginii.

 

Dr Michael Licona – amerykański teolog specjalizujący się w Nowym Testamencie i w kwestii zmartwychwstania Jezusa. Uzyskał doktorat z zakresu studiów nad Nowym Testamentem na University of Pretoria. Wykłada na Houston Baptist University oraz pełni funkcję dyrektora Risen Jesus Inc. Jest autorem, współautorem i redaktorem wielu książek oraz artykułów na temat Nowego Testamentu i zmartwychwstania. Członek Instytutu Badań Biblijnych, Stowarzyszenia Literatury Biblijnej oraz prestiżowego Studiorum Novi Testamenti Societas. Uczestniczył w licznych konferencjach, uniwersyteckich dyskusjach oraz programach telewizyjnych i radiowych dotyczących kwestii religijnych.

 

Seria Apologetyka

Objawienie jest niezmienne, ponieważ odsłania wieczne prawdy dotyczące natury Wszechświata, ludzi, a nade wszystko Boga. Zmienia się jednak kontekst intelektualny, społeczny i kulturowy, w którym rozbrzmiewa słowo Boga. Dlatego, by prawda chrześcijańska mogła być rozumiana, trzeba wyrażać ją i głosić wciąż na nowo. W niniejszej serii ukazują się książki prezentujące właściwe rozumienie i uzasadnienie wiary. Powstaje ona z myślą o każdym, kto chce poznać racjonalnie uzasadnione argumenty za prawdziwością objawienia.

SERIĘ OPRACOWUJĄ: Wydawnictwo W drodze, które od 1973 roku publikuje treści pomagające łączyć wiarę z codziennością. Fundacja Prodoteo, której misją jest propagowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich, m.in. poprzez popularyzację wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej i znajomości Pisma Świętego.

 

Przedmowa                                                                                                                                                                                                                   — 9

 

Podziękowania                                                                                                                                                                                                           — 13

 

Jak korzystać z tej książki                                                                                                                                                                                      — 15

 

Część pierwsza

Życie, za które warto oddać życie: Dzielenie się wiarą                                                                                   — 17

 

Wprowadzenie do części pierwszej: zaczynamy!                                                                                                                                      — 19

1. Rozpakujmy ten Dar: ewangelizacja a zmartwychwstanie Jezusa                                                                                              — 23

2. Historia w pytaniach i odpowiedziach                                                                                                                                                      — 39

 

Część druga

Tylko fakty, proszę, tylko fakty!                                                                                                                         — 45

 

Wprowadzenie do części drugiej: zasada „minimum faktów”                                                                                                             — 47

3. Kwintet faktów (4+1): pierwsze dwa                                                                                                                                                        — 53

4. Kwintet faktów (4+1): ostatnie trzy                                                                                                                                                           — 87

 

Część trzecia

„Tak, ale . . .”: Mierzymy się z teoriami alternatywnymi                                                                                 — 107

 

Wprowadzenie do części trzeciej: czy zmartwychwstanie Jezusa to jedyne możliwe

wytłumaczenie?                                                                                                                                                                                                          — 109

5. Kiedy fakty uwierają: o legendach, oszustwach i pomyłkach                                                                                                        — 113

6. Wszystko tkwi w głowie: o zjawiskach psychologicznych                                                                                                              — 141

7. Wszystkie chwyty dozwolone: drugie życie teorii krytycznych                                                                                                   — 161

8. Ależ naturalnie: wyzwanie naturalizmu                                                                                                                                                   — 177

 

Część czwarta

Chwileczkę! To jeszcze nie koniec!                                                                                                                    — 203

 

Wprowadzenie do części czwartej: inne kwestie                                                                                                                                      — 205

9. Niebiańska wizja czy ukazanie się w ciele?                                                                                                                                             — 207

10. Za kogo Jezus się uważał?                                                                                                                                                                            — 225

11. Co Bóg ma do tego?                                                                                                                                                                                         — 235

12. Kilka spraw na zakończenie                                                                                                                                                                        — 249

13. Jak człowiek z człowiekiem: sztuka dzielenia się                                                                                                                             — 261

Podsumowanie: Jak korzystać z tej wiedzy                                                                                                      — 277

 

Dodatek

 

Szczegółowe zestawienie argumentów                                                                                                                                                          — 291

 

Bibliografia                                                                                                                                                                                                                   — 321

 

Indeks                                                                                                                                                                                                                              — 333

  • Tytuł: O zmartwychwstaniu Jezusa
  • Autor: Gary R. Habermas, Michael R. Licona
  • Tłumaczenie: Aleksandra Czwojdrak
  • ISBN: 978-83-66665-37-8, 9788366665378
  • Data wydania: 2022-04-06
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2bzb
  • Wydawca: Fundacja Prodoteo