Szczegóły ebooka

Hygge. Klucz do szczęścia

Hygge. Klucz do szczęścia

Meik Wiking

Ebook

Bądź hygge! bądź szczęśliwy!

Wyobraź sobie, że jest deszczowy dzień, a ty siedzisz w fotelu pod kocem i czytasz książkę. Wyobraź sobie, że jesz kolację przy świecach z przyjaciółmi i świetnie się bawisz. Wyobraź sobie, że siedzisz przed kominkiem z ukochaną osobą, a na zewnątrz szaleje zamieć. To, co właśnie odczuwasz, to hygge.

Hygge jest pojęciem, którego nie da się dosłownie przetłumaczyć na język polski, a które jest jednym z najpiękniejszych duńskich słów. To określenie na uczucie szczęścia, ciepła, komfortu i bezpieczeństwa.

Duńczycy są najszczęśliwszym narodem na świecie. Meik Wiking, autor książki i dyrektor Instytutu Szczęścia w Kopenhadze, przybliża nam duński przepis na szczęście, którym jest właśnie filozofia hygge. Duńczycy cieszą się z drobnostek, żyją wolniej i spędzają dużo czasu z bliskimi. Bo w końcu szczęście to radość z małych rzeczy!

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • WPRO­WA­DZE­NIE
 • KLUCZ DO SZCZĘ­ŚCIA?
 • ŚWIA­TŁO
  • NATYCH­MIA­STOWE <em>HYGGE</em>: ŚWIECZKI
  • LAMPY
  • TRZY DUŃ­SKIE IKONY OŚWIE­TLE­NIA
  • LEP­SZE NIŻ PHO­TO­SHOP
 • POROZ­MA­WIAJMY O <em>HYGGE</em>
  • ZESPÓŁ TOURETTEA
  • CZYMŻE JEST NAZWA?
  • <em>HYGGE</em> DLA KAŻ­DEGO
  • RÓŻNE JĘZYKI MAJĄ SWOJE UNI­KALNE SŁOWA
  • DZIE­SIĘĆ UNI­KAL­NYCH SŁÓW I OKRE­ŚLEŃ Z CAŁEGO ŚWIATA
  • SŁOW­NI­CZEK <em>HYGGE</em>
  • SKĄD SIĘ WZIĘŁO SŁOWO <em>HYGGE</em>?
  • GLO­BALNA ROZ­MOWA O <em>HYGGE</em>
  • MANI­FEST <em>HYGGE</em>
 • BYCIE RAZEM
  • JAK UŚCISK BEZ DOTYKU
  • CO MIŁOŚĆ MA Z TYM WSPÓL­NEGO?. OKSY­TO­CYNA
  • <em>HAPPY TOGE­THER</em>  SZCZĘ­ŚLIWI RAZEM
  • CIEMNA STRONA <em>HYGGE</em>
  • <em>HYGGE</em>  ŻYCIE TOWA­RZY­SKIE DLA INTRO­WER­TY­KÓW
 • POTRAWY I NAPOJE
  • JESTEŚ TYM, CO JESZ
  • ZGRZESZMY RAZEM
  • CIA­STA
  • PAN CIA­STECZKO
  • WYPIEKI
  • ZRÓB TO SAM
  • GORĄCE NAPOJE
  • UZA­LEŻ­NIENI OD <em>HYGGE</em>?
  • PULCHNA KUZYNKA SLOW FOOD
  • PRZE­PISY <em>HYGGE</em>
  • <em>Skib­ber­lab­skovs</em>
  • POLICZKI WIE­PRZOWE DUSZONE W CIEM­NYM PIWIE Z PURÉE Z ZIEM­NIA­KÓW I SELERA
  • <em>Bol­ler i karry</em>
  • <em>Glgg</em>
  • <em>Snobrd</em>
 • UBRA­NIE
  • SWO­BODA TO POD­STAWA
  • UBIE­RAĆ SIĘ JAK DUŃ­CZYK
 • DOM
  • GŁÓWNA SIE­DZIBA HYGGE
  • LISTA ŻYCZEŃ <em>HYGGE</em>
  • ZESTAW RATUN­KOWY <em>HYGGE</em>
 • <em>HYGGE</em> POZA DOMEM
  • ŚWIAT NA ZEWNĄTRZ
  • <em>HYGGE</em> W GODZI­NACH PRACY
 • <em>HYGGE</em> PRZEZ OKRĄ­GŁY ROK
  • NIE TYLKO NA BOŻE NARO­DZE­NIE
 • <em>HYGGE</em> ZA MAŁE PIE­NIĄ­DZE
  • NAJ­LEP­SZE RZE­CZY W ŻYCIU SĄ ZA DARMO
  • DZIE­SIĘĆ NIE­DRO­GICH SPO­SO­BÓW NA <em>HYGGE</em>
 • <em>HYGGE</em> W KOPEN­HA­DZE
  • <em>Hygge</em> Safari
 • BOŻE NARO­DZE­NIE
  • TO NAJ­BAR­DZIEJ <em>HYG­GE­LIG</em> CZAS W ROKU
  • RODZINA I PRZY­JA­CIELE
  • TRA­DY­CJE
  • ODLI­CZA­NIE DO <em>HYGGE</em>
  • WYŚCIG DO ODPO­CZYNKU
  • bleskiver
  • BOŻO­NA­RO­DZE­NIOWE PLE­CIONE SERCA
 • <em>HYGGE</em> LATEM
  • ŻYCIE JEST PRO­STE
  • ROWERY I SZCZĘ­ŚCIE
 • PIĘĆ WYMIA­RÓW <em>HYGGE</em>
  • SMAK <em>HYGGE</em>
  • DŹWIĘKI <em>HYGGE</em>
  • ZAPACH <em>HYGGE</em>
  • JAK MOŻNA POCZUĆ <em>HYGGE</em>?
  • ZOBA­CZYĆ <em>HYGGE</em>
  • SZÓ­STY ZMYSŁ <em>HYGGE</em>
 • <em>HYGGE</em> I SZCZĘ­ŚCIE
  • SZCZĘ­ŚLIWI DUŃ­CZYCY
  • <em>HYGGE</em> JAKO WSPAR­CIE SPO­ŁECZNE
  • ROZ­KOSZ I WDZIĘCZ­NOŚĆ
  • <em>HYGGE</em> JAKO SZCZĘ­ŚCIE NA CO DZIEŃ
  • Źró­dła zdjęć
  • PODZIĘ­KO­WA­NIA
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Hygge. Klucz do szczęścia
 • Autor: Meik Wiking
 • Tytuł oryginału: The Little Book Of Hygge
 • Tłumaczenie: Elżbieta Frątczak-Nowotny
 • ISBN: 9788382522303, 9788382522303
 • Data wydania: 2022-02-01
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2c1c
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca