Helion


Szczegóły ebooka

Konkurs chemiczny dla licealistów. Zbiór zadań

Konkurs chemiczny dla licealistów. Zbiór zadań


Prowadzony od 36 lat przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Konkurs Chemiczny dla licealistów składa się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie rozwiązują w domu zadania z chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej i tzw. zadania technologiczne, których istotą jest bilansowanie procesów technologicznych. Konkurs adresowany jest do uczniów szczególnie interesujących się chemią – podstawą cywilizacji technicznej – dlatego zakres zadań, szczególnie z chemii organicznej, wykracza poza zakres podstawy programowej obowiązującej licealistów i wymaga samodzielnego poszerzania wiedzy. Etap drugi odbywa się na Wydziale Chemicznym PW (z wyjątkiem XXXV Konkursu – z powodu pandemii drugi etap odwołano, natomiast drugi etap XXXVI Konkursu odbył się zdalnie), zakres zadań tego etapu pokrywa się z problemami, z którymi uczniowie powinni byli się zapoznać, rozwiązując zadania pierwszego etapu.
 
Przedstawione w publikacji zadania konkursowe z odpowiedziami stanowią wybór spośród około tysiąca problemów z minionych lat. Autorzy opracowania mają nadzieję, że będzie ono pomocne przy przygotowywaniu się do różnych konkursów chemicznych i przyczyni się do zwiększenia zainteresowania chemią wśród licealistów.

Laureaci pierwszego miejsca Konkursów Chemicznych 8

Przedmowa 11

1. Zadania z chemii ogólnej i nieorganicznej 13

1.1. Obliczenia stechiometryczne i przeliczanie stężeń 13

1.2. Wyznaczanie składów mieszanin 14

1.3. Określenie budowy i stechiometrii związku 18

1.4. Rozpuszczalność i procesy krystalizacji 19

1.5. Roztwory buforowe 21

1.6. Układy amfiprotyczne i roztwory kwasów wieloprotonowych 24

1.7. Iloczyn rozpuszczalności 25

1.8. Złożone równowagi w roztworach wodnych 27

1.9. Równowagi w fazie gazowej 28

1.10. Elektrochemia 30

2. Rozwiązania zadań z chemii ogólnej i nieorganicznej 34

2.1. Obliczenia stechiometryczne i przeliczanie stężeń 34

2.2. Wyznaczanie składów mieszanin 35

2.3. Określenie budowy i stechiometrii związku 39

2.4. Rozpuszczalność i procesy krystalizacji 41

2.5. Roztwory buforowe 43

2.6. Układy amfiprotyczne i roztwory kwasów wieloprotonowych 51

2.7. Iloczyn rozpuszczalności 54

2.8. Złożone równowagi w roztworach wodnych 57

2.9. Równowagi w fazie gazowej 59

2.10. Elektrochemia 62

3. Zadania z chemii organicznej 66

3.1. Wstęp 66

3.2. Zadania 67

4. Rozwiązania zadań z chemii organicznej 90

5. Zadania z technologii chemicznej 134

5.1. Wstęp 134

5.2. Przykłady 136

5.3. Zadania 151

6. Rozwiązania zadań z technologii chemicznej 169