Szczegóły ebooka

Konkurs chemiczny dla licealistów. Zbiór zadań

Konkurs chemiczny dla licealistów. Zbiór zadań

Maciej Dranka, Michał Fedoryński, Krzysztof Krawczyk

Ebook

Prowadzony od 36 lat przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Konkurs Chemiczny dla licealistów składa się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie rozwiązują w domu zadania z chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej i tzw. zadania technologiczne, których istotą jest bilansowanie procesów technologicznych. Konkurs adresowany jest do uczniów szczególnie interesujących się chemią – podstawą cywilizacji technicznej – dlatego zakres zadań, szczególnie z chemii organicznej, wykracza poza zakres podstawy programowej obowiązującej licealistów i wymaga samodzielnego poszerzania wiedzy. Etap drugi odbywa się na Wydziale Chemicznym PW (z wyjątkiem XXXV Konkursu – z powodu pandemii drugi etap odwołano, natomiast drugi etap XXXVI Konkursu odbył się zdalnie), zakres zadań tego etapu pokrywa się z problemami, z którymi uczniowie powinni byli się zapoznać, rozwiązując zadania pierwszego etapu.
 
Przedstawione w publikacji zadania konkursowe z odpowiedziami stanowią wybór spośród około tysiąca problemów z minionych lat. Autorzy opracowania mają nadzieję, że będzie ono pomocne przy przygotowywaniu się do różnych konkursów chemicznych i przyczyni się do zwiększenia zainteresowania chemią wśród licealistów.

Laureaci pierwszego miejsca Konkursów Chemicznych 8

Przedmowa 11

1. Zadania z chemii ogólnej i nieorganicznej 13

1.1. Obliczenia stechiometryczne i przeliczanie stężeń 13

1.2. Wyznaczanie składów mieszanin 14

1.3. Określenie budowy i stechiometrii związku 18

1.4. Rozpuszczalność i procesy krystalizacji 19

1.5. Roztwory buforowe 21

1.6. Układy amfiprotyczne i roztwory kwasów wieloprotonowych 24

1.7. Iloczyn rozpuszczalności 25

1.8. Złożone równowagi w roztworach wodnych 27

1.9. Równowagi w fazie gazowej 28

1.10. Elektrochemia 30

2. Rozwiązania zadań z chemii ogólnej i nieorganicznej 34

2.1. Obliczenia stechiometryczne i przeliczanie stężeń 34

2.2. Wyznaczanie składów mieszanin 35

2.3. Określenie budowy i stechiometrii związku 39

2.4. Rozpuszczalność i procesy krystalizacji 41

2.5. Roztwory buforowe 43

2.6. Układy amfiprotyczne i roztwory kwasów wieloprotonowych 51

2.7. Iloczyn rozpuszczalności 54

2.8. Złożone równowagi w roztworach wodnych 57

2.9. Równowagi w fazie gazowej 59

2.10. Elektrochemia 62

3. Zadania z chemii organicznej 66

3.1. Wstęp 66

3.2. Zadania 67

4. Rozwiązania zadań z chemii organicznej 90

5. Zadania z technologii chemicznej 134

5.1. Wstęp 134

5.2. Przykłady 136

5.3. Zadania 151

6. Rozwiązania zadań z technologii chemicznej 169

  • Tytuł: Konkurs chemiczny dla licealistów. Zbiór zadań
  • Autor: Maciej Dranka, Michał Fedoryński, Krzysztof Krawczyk
  • ISBN: 978-83-8156-302-4, 9788381563024
  • Data wydania: 2022-02-03
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2c2n
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej