Szczegóły ebooka

Zbiór zadań do ćwiczeń z teorii maszyn i podstaw automatyki

Zbiór zadań do ćwiczeń z teorii maszyn i podstaw automatyki

Andrzej Kosior

Ebook

Skrypt zawiera zadania z rozwiązaniami i jest przeznaczony dla studentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, ale mogą z niego korzystać studenci innych wydziałów mechanicznych uczelni technicznych. Opracowania ma na celu przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do nabycia kompetencji i umiejętności rozwiązywania zadań i realizowania projektów technicznych rozwiązań konstrukcyjnych mechanizmów i urządzeń stosowanych w budowie pojazdów i maszyn, w tym maszyn roboczych.
 
W rozdziale 1 przedstawiono zadania z kinematyki mechanizmów dźwigniowych. Rozdział 2 zawiera zadania z kinematyki mechanizmów krzywkowych. Zadania z dynamiki mechanizmów zaprezentowano w rozdziale 3. Rozdział 4 zawiera zadania z dynamiki maszyn, w tym badanie rozruchu i ruchu ustalonego maszyny, oraz wyznaczanie momentu bezwładności koła zamachowego. W rozdziale 5 przedstawiono zadania z wyznaczania równań ruchu i transmitancji podstawowych elementów i układów automatyki. Rozdział 6 zawiera zadania dotyczące budowy i przekształcania schematów blokowych układów automatyki. Wyznaczanie charakterystyk czasowych i częstotliwościowych badanych układów przedstawiono w zadaniach zamieszczonych w rozdziale 7. Rozdział 8 zawiera zadania z badania stabilności układów automatyki.

Przedmowa 7

1. KINEMATYKA MECHANIZMÓW DŹWIGNIOWYCH 9

1.1. Metody wykreślne wyznaczania prędkości i przyspieszeń 9

1.2. Metody analityczne i wykreślne wyznaczania prędkości i przyspieszeń 31

2. KINEMATYKA MECHANIZMÓW KRZYWKOWYCH 117

3. DYNAMIKA MECHANIZMÓW167

3.1. Wyznaczanie siły równoważącej i reakcji w parach kinematycznych z pominięciem tarcia 167

3.2. Wyznaczanie siły równoważącej i reakcji w parach kinematycznych z uwzględnie­niem tarcia 179

4. DYNAMIKA MASZYN 201

4.1. Redukcja mas układu 201

4.2. Badanie rozruchu maszyny 206

4.3. Badanie ruchu ustalonego maszyny 215

4.3.1. Wyznaczanie stopnia nierównomierności biegu w ruchu ustalonym maszyny 215

4.3.2. Wyznaczanie momentu bezwładności koła zamachowego w ruchu ustalonym 217

4.4. Badanie rozruchu i ruchu ustalonego maszyny 229

5. RÓWNANIA RUCHU I TRANSMITANCJE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW I UKŁA­DÓW AUTOMATYKI 259

6. BUDOWA I PRZEKSZTAŁCANIE SCHEMATÓW BLOKOWYCH UKŁADÓW AUTO­MATYKI 282

7. CHARAKTERYSTYKI CZASOWE I CZĘSTOTLIWOŚCIOWE UKŁADÓW AUTOMA­TYKI 302

8. BADANIE STABILNOŚCI UKŁADÓW AUTOMATYKI 346

Bibliografia 405

  • Tytuł: Zbiór zadań do ćwiczeń z teorii maszyn i podstaw automatyki
  • Autor: Andrzej Kosior
  • ISBN: 978-83-8156-285-0, 9788381562850
  • Data wydania: 2022-02-03
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2c2r
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej