Szczegóły ebooka

Przemysłowe drukowanie cyfrowe materiałów opakowaniowych i opakowań

Przemysłowe drukowanie cyfrowe materiałów opakowaniowych i opakowań

Katarzyna Piłczyńska

Ebook

Monografia zawiera opis dostępnych przemysłowych technologii drukowania cyfrowego opakowań. Przedstawiono w niej nową klasyfikację opakowaniowych podłoży drukowych (rozdział pierwszy), a w rozdziale drugim także opis technologii cyfrowych. W monografii zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych badań nad jakością różnych odbitek cyfrowych wykonanych na podłożach dedykowanych i niededykowanych. W rozdziale trzecim opisano produkcyjne systemy drukowania cyfrowego, w tym systemy uszlachetniania. Na koniec przedstawiono charakterystykę opakowaniowych podłoży drukowych oraz atramentów i tonerów.
 
Książka jest efektem pracy badawczej i wykładów prowadzonych w Zakładzie Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii w Politechnice Warszawskiej. Jest przeznaczona dla studentów i pracowników branży poligraficznej, związanych z drukowaniem cyfrowym.

Wstęp 7

1. Wprowadzenie 8

1.1. Zakres pojęcia (terminu) opakowanie 9

1.2. Podział podłoży do przemysłowego cyfrowego drukowania opakowań 10

1.3. Ogólna charakterystyka cyfrowych technik drukowania 13

2. Technologie drukowania cyfrowego 16

2.1. Technologie drukowania natryskowego 19

2.2. Badanie jakości odbitek natryskowych 31

2.3. Termografia 42

2.4. Technologie drukowania elektrofotograficznego 47

2.5. Badanie jakości odbitek elektrofotograficznych 60

3. Produkcyjne systemy drukowania cyfrowego 72

3.1. Systemy arkuszowego drukowania cyfrowego materiałów opakowaniowych 72

3.2. Systemy zwojowego drukowania cyfrowego materiałów opakowaniowych 76

3.3. Systemy cyfrowego przepływu prac (workflow) 79

3.4. Systemy cyfrowego drukowania kształtek 81

3.5. Systemy uszlachetniania i obróbki końcowej (finishingu) wydrukowanej produkcji 83

Wnioski końcowe 85

Literatura 87

  • Tytuł: Przemysłowe drukowanie cyfrowe materiałów opakowaniowych i opakowań
  • Autor: Katarzyna Piłczyńska
  • ISBN: 978-83-8156-343-7, 9788381563437
  • Data wydania: 2022-02-15
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2cho
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej