Helion

Szczegóły ebooka

Porady Ojca Pio. Jak dobrze się modlić

Porady Ojca Pio. Jak dobrze się modlić


Rozproszenia, niecierpliwość i oczekiwanie natychmiastowych skutków także dzisiaj doskwiera ludziom pragnącym rozwijać swoje życie duchowe poprzez praktykowanie modlitwy.

Nie zawsze są oni w stanie sami wyjść z tego impasu. Potrzebują przewodnika. Ojciec Pio swoimi poradami także im służy pomocą i krok po kroku prowadzi po ścieżkach praktyki modlitewnej. Wskazuje, jakie miejsce w życiu człowieka powinna zajmować modlitwa, jaka moc za nią stoi oraz jak wiele łask można dzięki niej uzyskać.

Ojciec Pio mawiał, że modlitwa jest „siłą, która porusza świat. Ona rozlewa uśmiech i Boże błogosławieństwo na każdą niemoc i słabość”. Stąd też zachęcał do niej poddających się jego duchowemu kierownictwu.
W swoich poradach wskazywał, jakie miejsce w życiu człowieka powinna zajmować modlitwa, jaka moc za nią stoi oraz jak wiele łask można dzięki niej uzyskać.

 • Wstęp
 • Wprowadzenie
 • W POSZUKIWANIU BOGA
  • Jak rozmawiać z Panem Bogiem
  • Jak wytrwać na modlitwie
  • Jak modlić się w ciągu dnia
  • Jak znaleźć czas na modlitwę pośród codziennych obowiązków
  • Jak modlić się spontanicznie
  • Jak przezwyciężyć oschłość podczas modlitwy
  • Jak modlić się za wspólnotę Kościoła
  • Jak wielbić Boga
  • Jak przezwyciężyć zniechęcenie do modlitwy
  • Jaką postawę przyjąć podczas modlitwy
 • PUKANIE DO BOŻEGO SERCA
  • Jak praktykować modlitwę myślną
  • Jak wybrać odpowiednią porę na medytację
  • Jak postępować, gdy mamy trudności z przeprowadzeniem medytacji
  • Jak ćwiczyć się w medytacji
  • Jak dobrze przygotować się do rozmyślania
  • Jak wybrać temat do rozmyślania
  • Jak odsunąć zwątpienie w umiejętność prowadzenia medytacji
 • W TEATRZE BOŻEGO PIĘKNA
  • Jak rozważanie prawa Bożego wpływa na życie chrześcijanina
  • Jak przygotować się do kontemplacji
  • Jak przejść przez oczyszczenie ducha
  • Jak kontemplować Boga
 • MODLITWA W RÓŻNYCH POTRZEBACH
  • Jak modlić się podczas trudności
  • Jak wyprosić potrzebną łaskę
  • Jak prosić o wybaczenie
  • Jak modlić się za ludzi w potrzebie
  • Jak wynagradzać Bogu za obrazę wyrządzoną przez innych
  • Jak zjednać sobie Boże miłosierdzie
  • Jak modlić się w chwilach próby
  • Jak prosić o pomoc Anioła Stróża
  • Jak nie ustawać w natarczywej modlitwie
  • Jak prosić Boga o miłość
  • Jak naśladować modlitwę świętych