Helion


Szczegóły ebooka

Duchowość pustyni. Piętnaście spotkań ze słynnym trapistą

Duchowość pustyni. Piętnaście spotkań ze słynnym trapistą


Thomas Merton OCSO w piętnastu wykładach dla młodych mnichów z amerykańskiego opactwa Gethsemani udowadnia, że tradycja chrześcijańska zakorzeniona jest w duchowości pustyni. Dzięki poznaniu nauczania Grzegorza z Nyssy, Jana Kasjana, Ewagriusza z Pontu czy Marii Egipcjanki możemy nie tylko zrozumieć sposób ujmowania świata przez żyjących w odosobnieniu wczesnochrześcijańskich mnichów, lecz także uczyć się od nich życia i mądrości. Materiały dodatkowe zamieszczone na końcu książki, w tym pytania do refleksji i dyskusji, czynią książkę niezbędnym podręcznikiem dla każdego, kto pragnie się zmierzyć z chrześcijańską duchowością matek i ojców pustyni, którzy wybrali drogę do czystości serca.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Słowo wstępne
 • Przedmowa redaktora tomu
 • Wprowadzenie
 • Wykład 1. Duchowość wczesnochrześcijańska (I i II wiek)
 • Wykład 2. Aberracje wczesnych wieków
 • Wykład 3. Chrześcijańscy nauczyciele z Aleksandrii
 • Wykład 4. Święty Antoni Wielki
 • Wykład 5. Święty Pachomiusz i cenobici
 • Wykład 6. Święty Bazyli Wielki
 • Wykład 7. Inni ojcowie kapadoccy: dwaj Grzegorze
 • Wykład 8. Monastycyzm palestyński i św. Hieronim
 • Wykład 9. Wspólnota św. Melanii
 • Wykład 10. Monastycyzm w Mezopotamii i Syrii
 • Wykład 11. Makary i Pseudo-Makary
 • Wykład 12. Ewagriusz z Pontu o modlitwie
 • Wykład 13. Mistrz życia duchowego: Jan Kasjan
 • Wykład 14. Rozmowy z Ojcami Jana Kasjana
 • Wykład 15. Filoksenos z Mabbug
 • Pytania i zagadnienia do pracy w grupie oraz lektura dodatkowa
 • Nota redaktora
 • Przypisy
 • O Autorze

 • Tytuły: Duchowość pustyni. Piętnaście spotkań ze słynnym trapistą
 • Autor: Thomas Merton OCSO
 • Tytuł oryginału: A course in Desert Spirituality: Fifteen Sessions with the Famous Trappist Monk
 • Tłumaczenie: Aleksander Gomola
 • ISBN Ebooka: 9788379065288, 9788379065288
 • Data wydania: 2022-03-09
 • Identyfikator pozycji: e_2co1
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze