Helion


Szczegóły ebooka

Gramatyka języka francuskiego od A... do B2

Gramatyka języka francuskiego od A... do B2


Gramatyka języka francuskiego od A... do B2 to pierwsza polska adaptacja doskonałej klasycznej gramatyki Grevisse’a, opracowana przez Alicję Żuchelkowską. Teraz dostępna także w wersji cyfrowej.

 Uwzględnia potrzeby polskiego odbiorcy, odnosząc francuskie reguły gramatyczne do specyfiki języka polskiego, i wprowadza dodatkowe wyjaśnienia przydatne polskiemu czytelnikowi.

Nowe polskie wydanie Le petit Grevisse. Grammaire français:

  • uwzględnia zmiany wynikające z ewolucji języka,
  • jasno i systematycznie przedstawia poszczególne części mowy,
  • wyczerpująco wyjaśnia reguły rządzące budową zdań prostych oraz złożonych,
  • ilustruje  omawiane zagadnienia czytelnymi przykładami,
  • przyda się każdej osobie uczącej się języka francuskiego, a zwłaszcza maturzystom, studentom i uczestnikom kursów.

Spis treści
Przedmowa do wydania polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5
Przedmowa do 31 wydania francuskojęzycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     7
Podstawowa terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     11
CZĘŚĆ PIERWSZA
Podstawowe elementy języka
A. Głoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1. Głoski i sylaby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     15
2. Samogłoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     16
3. Spółgłoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     17
B. Znaki pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     19
1. Alfabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     19
2. Znaki ortograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     20
C. Wymowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     22
1. Akcent dynamiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2. Łączenie międzywyrazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     23
3. Elizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     23
D. Wyrazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1. Części mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     25
2. Pochodzenie wyrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     26
3. Tworzenie wyrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     27
4. Rodziny wyrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     35
5. Wyrazy zbliżone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     35
CZĘŚĆ DRUGA
Części składowe zdania
A. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     39
1. Zdanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     39
2. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     41
3. Orzeczenie i jego dopełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     44
4. Orzecznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     50
328
Spis treści
B. Określniki i dopełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     53
1. Określniki rzeczownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     53
2. Określniki zaimka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     56
3. Dopełnienie przymiotnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     57
4. Dopełnienie wyrazów nieodmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     58
C. Wyrazy łączące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     59
1. Spójnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     59
2. Przyimek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     59
D. Wyrazy samodzielne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     59
1. Wykrzyknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     59
2. Wyraz pełniący funkcję apostrofy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     59
3. Wyraz niemający funkcji gramatycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     59
E. Elipsa i pleonazm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     60
1. Elipsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     60
2. Pleonazm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     60
F. Typy zdań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     60
G. Łączenia międzyzdaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     63
1. Zdania współrzędne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     64
2. Zdania zestawione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     65
H. Kolejność wyrazów w zdaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     66
CZĘŚĆ TRZECIA
Części mowy
Rozdział 1 – Rzeczownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     71
A. Definicja i podział . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     71
B. Rodzaj rzeczownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     72
1. Żeńska forma rzeczowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     72
2. Rzeczowniki o podwójnym rodzaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     77
C. Liczba rzeczownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     80
1. Liczba mnoga rzeczowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     80
2. Liczba mnoga nazw własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     82
3. Liczba mnoga rzeczownikow złożonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     83
4. Liczba mnoga zapożyczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     85
5. Liczba mnoga wyrazów pełniących funkcję rzeczownika . . . . . . . . . . . .     86
6. Wyjątki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     86
Rozdział 2 – Rodzajnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     87
A. Rodzajnik określony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     87
1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     87
2. Użycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     88
329
Spis treści
B. Rodzajnik nieokreślony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     89
1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     89
2. Użycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     90
3. Rodzajnik cząstkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     90
C. Powtarzanie rodzajnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     92
D. Pomijanie rodzajnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     93
Rozdział 3 – Przymiotnik i zaimek przymiotny . . . . . . . . . . . . . . . .     94
A. Przymiotniki jakościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     94
1. Żeńska forma przymiotników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     94
2. Liczba mnoga przymiotników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     99
3. Stopniowanie przymiotników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     100
4. Uzgadnianie przymiotników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     102
5. Miejsce przymiotnika w funkcji przydawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     107
B. Zaimki przymiotne dzierżawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     109
1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     109
2. Użycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     109
3. Uzgadnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     111
C. Zaimki przymiotne wskazujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     112
D. Zaimki przymiotne względne, pytające i wykrzyknikowe . . . . . . . . . . .     113
E. Zaimki przymiotne nieokreślone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     113
2. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     113
3. Użycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     114
Rozdział 4 – Liczebnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     121
1. Liczebniki główne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     121
2. Liczebniki porządkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     123
Rozdział 5 – Zaimek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
A. Zaimki osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     125
1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     125
2. Użycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     126
B. Zaimki dzierżawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     132
C. Zaimki wskazujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     133
1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     133
2. Użycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     134
D. Zaimki względne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     136
1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     136
2. Użycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     137
E. Zaimki pytające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     141
1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     141
2. Użycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     141
330
Spis treści
F. Zaimki nieokreślone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     142
1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     142
2. Użycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     143
Rozdział 6 — Czasownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     146
A. Typy czasowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     146
1. Czasownik w funkcji łącznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     146
2. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     147
3. Czasowniki zwrotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     148
4. Czasowniki nieosobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     150
B. Formy czasownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     150
1. Liczby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     151
2. Osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     151
3. Strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     151
4. Tryby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     152
5. Czasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     153
C. Czasowniki posiłkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     156
D. Odmiana czasowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     159
1. Główne typy odmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     159
2. Odmiana czasowników nieregularnych i ułomnych . . . . . . . . . . . . . . . . .     180
E. Czasy i tryby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     197
1. Tryb oznajmujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     197
2. Tryb warunkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     205
3. Tryb rozkazujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     206
4. Tryb łączący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     207
5. Bezokolicznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     209
6. Imiesłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     210
F. Uzgadnianie orzeczenia z podmiotem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     221
Rozdział 7 – Przysłówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     228
1. Definicja i rodzaje przysłówków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     228
2. Tworzenie przysłówków z przyrostkiem -ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     231
3. Stopniowanie przysłówków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     232
4. Miejsce przysłówków w zdaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     233
5. Użycie niektórych przysłówków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     234
Rozdział 8 – Przyimek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     242
1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     242
2. Powtarzanie przyimków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     245
3. Użycie niektórych przyimków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     245
Rozdział 9 – Spójnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     247
1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     247
2. Spójniki współrzędności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     249
3. Spójniki podrzędności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     250
331
Spis treści
Rozdział 10 – Wykrzyknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     251
CZĘŚĆ CZWATRA
Zdania podrzędne
A. Rodzaje zdań podrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     255
B. Zdania podrzędne podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     256
C. Zdania podrzędne orzecznikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     260
D. Zdania podrzędne w funkcji dopowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     261
E. Zdania podrzędne w funkcji dopełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     262
F. Zdania podrzędne okolicznikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     267
1. Zdania okolicznikowe czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     268
2. Zdania okolicznikowe przyczyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     269
3. Zdania okolicznikowe celu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     270
4. Zdania okolicznikowe skutku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     271
5. Zdania okolicznikowe opozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     272
6. Zdania okolicznikowe warunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     274
7. Zdania okolicznikowe porównania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     276
8. Inne zdania podrzędne okolicznikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     278
G. Zdania podrzędne dopełnienia orzeczenia w stronie biernej . . . . . . .     279
H. Zdania podrzędne dopełnienia rzeczownika lub zaimka . . . . . . . . . . . .     280
I. Zdania podrzędne dopełnienia przymiotnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     283
J. Zgodność czasów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     284
1. Zdanie podrzędne w trybie indicatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     284
2. Zdanie podrzędne w trybie subjonctif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     286
K. Mowa zależna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     288
1. Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     288
2. Tryb, czas i osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     288
Aneksy
A. Interpunkcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     293
B. Zasady dzielenia wyrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     297
C. Nowe reguły ortograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     298
D. Tworzenie żeńskich form rzeczowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     308
Skróty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     313
Indeks terminów francuskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     315
Indeks terminów polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     322
Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      327