Helion


Szczegóły ebooka

Odtajnione przez CIA: Poland Under Nazi Rule 1939-1941. Amerykański raport o sytuacji w Polsce

Odtajnione przez CIA: Poland Under Nazi Rule 1939-1941. Amerykański raport o sytuacji w Polsce


 AMERYKAŃSKI DOKUMENT NIGDY DOTĄD NIEOPUBLIKOWANY W JĘZYKU POLSKIM!

„Poniższe sprawozdanie obejmuje warunki panujące w Polsce w okresie od 27 września 1939 r., tj. od dnia ustania działań wojennych w Warszawie, do 19 sierpnia 1941 r., w którym to dniu opuściłem kraj. Dla autora raportu nie było wskazane posiadanie przy sobie żadnych zapisków, zmuszony jest więc polegać wyłącznie na pamięci. Należy również zaznaczyć, że ponieważ byłem urzędnikiem konsularnym akredytowanym przy byłym rządzie polskim, moja pozycja wobec Niemców była bardzo delikatna i należało przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby nie wzbudzić podejrzeń przez angażowanie się w działania, które mogłyby się im nie podobać. Gestapo i inne władze niemieckie w Warszawie były w pełni świadome mojej obecności w mieście, jak również mojego związku z ambasadą w Berlinie, i starały się rzucać cień nie tylko na mnie, ale również na innych, z którymi miałem kontakt. Praca w tych warunkach nie była łatwa i dlatego nie można było uzyskać wielu pożądanych informacji. Pomimo tych utrudnień dołożono jednak wszelkich starań, aby niniejszy raport przedstawiał bezstronny obraz warunków panujących w Polsce poprzez zawarcie w nim informacji z pierwszej ręki lub danych uzyskanych z wiarygodnych źródeł. Należy zachować ostrożność w korzystaniu z niniejszego raportu, ponieważ zawiera on pewne informacje, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo osoby i instytucje w Polsce”.

 

SPIS TREŚCI
OD WYDAWCY 


I. WPROWADZENIE 
Sytuacja w Warszawie przed wkroczeniem... 
Niemcy przejmują władzę 
Zachowanie regularnych wojsk 


II. TERROR 
Łapanki i masowe aresztowania 
Aresztowania indywidualne 
Aresztowania kobiet i dziewcząt 
Masowe egzekucje 
Zakładnicy 
Zapis chronologiczny 
Warunki w obozach koncentracyjnych 
Lista wybitnych osób, które zmarły
w więzieniach lub obozach koncentracyjnych 
Od czasu aresztowania nie słyszano o... 
Polacy protestują 
Konfiskata mienia 


III. STAN LUDNOŚCI 
Ogólny stan klasy kulturalnej 
Ogólny stan klasy robotniczej 
Ogólny stan klasy chłopskiej 
Historie różnych przypadków 

IV. MNIEJSZOŚCI 
Problem żydowski 
Stosunki niemiecko-ukraińskie w Polsce 
Inne mniejszości: 
Rosjanie 
Obywatele francuscy 
Gruzini 


V. WARUNKI GOSPODARCZE 
Paliwo 
Żywność 
Pakiety z Portugalii 
Odzież 
Działania pomocowe 
Pomoc amerykańska 
Środki medyczne 
Pomoc Żydów dla Żydów 


VI. POLSKI PRZEMYSŁ POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ 
Szkody wynikające z działań wojskowych 
Polityka wobec polskiego przemysłu 
Niemiecka kontrola nad polskim przemysłem 
Zatrudnienie Polaków w niemieckim przemyśle... 
Kontrola żelaza, stali i innych metali 
Rozbudowa niemieckiego przemysłu... 


VII. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 
Koleje 
System pocztowy 
Telegraf 


VIII. ORGANY W SEKTORZE INSTYTUCJI RZĄDOWYCH... 
Zarząd Główny 
Gestapo 
Polskie siły policyjne 
Bank emisyjny 


IX. EDUKACJA - NAUKA - SZTUKA 
Edukacja 
Prasa 
Teatr, sztuka, muzyka 


X. WARSZAWA PO DWÓCH LATACH OKUPACJI NIEMIECKIEJ 
Zakres szkód i skala napraw 
Straty w ludziach 
Obecna liczba mieszkańców Warszawy 
Transport 
Ogólnie o mieście

 
XI. PODZIEMIE 
Organizacja i działalność 
Akcja „V” 
Akty przemocy 
Ogólna opinia o sytuacji politycznej w Polsce 
Wojna rosyjsko-niemiecka 
Wywiad brytyjski w Generalnym Gubernatorstwie