Helion


Szczegóły ebooka

Na początku. Eseje o teorii inteligentnego projektu

Na początku. Eseje o teorii inteligentnego projektu


W poprawionym i rozszerzonym wydaniu zbioru esejów matematyk Granville Sewell analizuje teorie Wielkiego Wybuchu i precyzyjnego dostrojenia praw fizyki, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji życia. Autor wyjaśnia, dlaczego problem ewolucji jest zasadniczo odmienny i trudniejszy do rozwiązania od innych zagadnień, przed którymi stoi nauka, oraz dlaczego coraz większa liczba uczonych zaczyna dostrzegać to, co dla laików było od dawna oczywiste: że włączenie teorii inteligentnego projektu do nauk przyrodniczych jest jedynym sposobem na otrzymanie wyjaśnień, które najlepiej korespondują ze współczesnym stanem wiedzy przyrodniczej. Książka zawiera rozmaite argumenty na rzecz teorii inteligentnego projektu, a także rozwija klasyczne twierdzenia, które już od dawna przemawiają za tym ujęciem.

 

Debata w sprawie inteligentnego projektu staje się coraz bardziej zaciekła... Dlatego przyjemnie jest znaleźć wyważone, przemyślane i głębokie omówienie zagadnienia, bez uprzedzeń i prób kompromitowania przeciwników. Pod tym względem książka Na początku Granville’a Sewella odniosła prawdziwy sukces.

dr William A. Dembski, autor książki „Wnioskowanie o projekcie”

 

W niniejszym tomie Granville Sewell dostarcza znakomitego i szerokiego komentarza do źródeł debaty w sprawie początków życia oraz inteligentnego projektu... Sewell pisze w sposób jasny i przejrzysty o sprawach, które są często błędnie rozumiane. Jego omówienie zagadnienia entropii stanowi lekturę obowiązkową.

dr Cornelius G. Hunter, autor książki „Bóg Darwina. Ewolucjonizm i problem zła”

 

Granville Sewell – profesor matematyki na Uniwersytecie Teksaskim w El Paso. Studia doktoranckie ukończył na Wydziale Matematyki w Purdue University. Pracował w Laboratorium Krajowym na Purdue Univeristy, w Center for High Performance Computing, należącym do Uniwersytetu Teksaskiego, oraz w Texas Agricultural and Mechanical University. Doktor Sewell napisał trzy książki z dziedziny analizy numerycznej i jest autorem powszechnie używanego programu komputerowego wykorzystującego metodę elementów skończonych.

 

Seria Inteligentny Projekt to pierwsza tak ambitna i bogata propozycja na polskim rynku wydawniczym, w ramach której ukazują się książki dotyczące teorii inteligentnego projektu – Intelligent Design (ID).

Autorzy zastanawiają się: czy różnorodność życia na Ziemi może być wyjaśniona wyłącznie przez procesy czysto przyrodnicze? Czy złożone struktury biologiczne mogły powstać drogą przypadku i konieczności, bez udziału inteligencji? Czy Ziemia jest tylko jedną z wielu niczym niewyróżniających się planet?

Teoria inteligentnego projektu jest ogólną teorią rozpoznawania projektu. Rozpoznawanie projektu ma szerokie zastosowanie w takich dziedzinach nauki, jak kryminalistyka, historia, kryptografia, astronomia i inżynieria. Seria Inteligentny Projekt pokazuje, że koncepcja ID powinna być stosowana również w zagadnieniach pochodzenia i rozwoju różnych form życia, a także w próbie zrozumienia nas samych.

 

Spis treści

Wstęp 9

1

Czym jest inteligentny projekt?                                                                                          13

2

Ewolucja z perspektywy matematyka                                                                               17

2.1 Czarna skrzynka Darwina                                                                                              17

2.2 Nieredukowalna złożoność                                                                                           18

2.3 Drugie prawo termodynamiki                                                                                      22

3

W jaki sposób utrzymuje się konsensus w nauce?                                                        25

3.1 W jaki sposób utrzymuje się konsensus w nauce?                                                 25

3.2 Jak podważyć naukowy konsensus?                                                                           32

4

Zasada entropii i ewolucja                                                                                                   33

4.1 Wprowadzenie                                                                                                                33

4.2 Cztery scenariusze badawcze                                                                                       37

4.3 Rozszerzenie drugiego prawa termodynamiki na układy otwarte                      41

4.4 Fundamentalna zasada stojąca za drugim prawem termodynamiki                  43

4.5 Przekształcenie równań entropii                                                                                 45

5

Dlaczego z ewolucją jest inaczej?                                                                                       49

5.1 Ewolucja: proces inny niż wszystkie                                                                           49

5.2 Drugie spojrzenie na drugie prawo termodynamiki                                               54

5.3 Źródło darwinowskiego ładu                                                                                        58

5.4 Artykuł z „New York Timesa”                                                                                       65

5.5 Czynnik ludzkiej świadomości                                                                                      67

6

Na początku                                                                                                                             69

6.1 Rozszerzający się wszechświat                                                                                     69

6.2 Wielki Wybuch                                                                                                                 71

6.3 Skończony wiek wszechświata                                                                                     75

6.4 Konsekwencje filozoficzne                                                                                            76

6.5 Model rozszerzającego się wszechświata                                                                 78

7

Projekt w prawach przyrody                                                                                               81

7.1 „Precyzyjne dostrojenie” praw fizyki                                                                         81

7.2 Projekt w matematyce                                                                                                   87

7.3 Stabilność orbit planetarnych                                                                                      89

8

Element nadprzyrodzony w przyrodzie                                                                            93

8.1 Aksjomaty i dowody                                                                                                       93

8.2 Nastanie mechaniki kwantowej                                                                                  96

8.3 Implikacje filozoficzne                                                                                                    101

9

Naukowa teoria inteligentnego projektu                                                                         105

9.1 „Postradaliście rozum!?”                                                                                               105

9.2 Teistyczna ewolucja                                                                                                        107

9.3 Czy teoria inteligentnego projektu ma charakter naukowy?                               109

9.4 Dodatek teologiczny                                                                                                       114

Epilog

Czy Bóg naprawdę jest dobry?                                                                                           117

E.1 Czy Bóg naprawdę jest dobry?                                                                                     117

E.2 Niezmienność praw przyrody                                                                                       118

E.3 Wolność woli                                                                                                                    121

E.4 Współzależność ludzkich losów                                                                                   123

E.5 Znaczenie niedoskonałych warunków                                                                       124

E.6 Wnioski                                                                                                                              125

Bibliografia                                                                                                                              127

Indeks osobowy                                                                                                                      131

Indeks rzeczowy                                                                                                                     133