Helion


Szczegóły ebooka

CESARSTWO BIZANTYJSKIE Pakiet 2 książek - Bizancjum ok. 500-1024, Bizancjum 1024-1492

CESARSTWO BIZANTYJSKIE Pakiet 2 książek - Bizancjum ok. 500-1024, Bizancjum 1024-1492


CESARSTWO BIZANTYJSKIE Pakiet 2 książki - Bizancjum ok. 500-1024 / Bizancjum 1024-1492

1) Bizancjum ok. 500-1024

Ukazanie się książki Bizancjum ok. 500-1024 jest bez wątpienia wydarzeniem na polskim rynku wydawniczym. Jest to pierwsza z dwóch części składających się na monumentalną pracę najwybitniejszych specjalistów, zaproszonych do współpracy przez wydawnictwo uniwersytetu w Cambridge. Autorzy jasno i obszernie omawiają w niej poszczególne okresy dziejów imperium, wszystkie ważne wydarzenia polityczne, militarne, gospodarcze i społeczne oraz istotne spory i kontrowersje religijne.

Praca stanowi niezrównane źródło wiedzy nie tylko dla bizantologów, lecz także badaczy historii Trzeciego Rzymu – Rosji, czy orbitujących wokół Bizancjum państw słowiańskich. Jest niezbędną lekturą również dla historyków Kaukazu – Gruzji, Armenii oraz orientalistów zajmujących się dziejami Egiptu, Turcji, Palestyny lub Syrii.

 

Podręcznik ten – prezentujący najbardziej aktualny stan badań nad wszelkimi aspektami życia w imperium i jego azjatyckich prowincjach - pozwoli dotrzeć do sedna istotnych problemów historii bizantyjskiej i zapoczątkować również w Polsce dyskusję nad wieloma kontrowersyjnymi zagadnieniami.

2) Bizancjum 1024-1492

Ukazanie się książki „Bizancjum 1024-1492” to duże wydarzenie na polskim rynku wydawniczym. „Bizancjum 1024-1492”  jest kontynuacją wydanego w 2012 roku tomu „Bizancjum ok. 500−1024”. Obie części składają się na monumentalną pracę najwybitniejszych specjalistów, zaproszonych do współpracy przez wydawnictwo uniwersytetu w Cambridge. Autorzy jasno i obszernie omawiają w niej poszczególne okresy dziejów imperium, wszystkie ważne wydarzenia polityczne, militarne, gospodarcze i społeczne oraz istotne spory i kontrowersje religijne.

Praca stanowi niezrównane źródło wiedzy nie tylko dla bizantologów, lecz także badaczy historii Trzeciego Rzymu – Rosji, czy orbitujących wokół Bizancjum państw słowiańskich. Jest niezbędną lekturą również dla historyków Kaukazu – Gruzji, Armenii oraz orientalistów zajmujących się dziejami Egiptu, Turcji, Palestyny lub Syrii.

 

Podręcznik ten – prezentujący najbardziej aktualny stan badań nad wszelkimi aspektami życia w imperium i jego azjatyckich prowincjach − pozwoli dotrzeć do sedna istotnych problemów historii bizantyjskiej i zapoczątkować również w Polsce dyskusję nad wieloma kontrowersyjnymi zagadnieniami.

 • Bizancjum ok. 500-1024
  • Wstęp
   • Jak korzystać z niniejszej książki
  • WPROWADZENIE
   • Wprowadzenie część 1. Zrozumieć Bizancjum
    • Pojęcie cesarstwa, prężność i religia
    • Spojrzenie na zewnątrz cesarze, cudzoziemcy i ortodoksyjna rzymska tożsamość
   • Wprowadzenie część 2. Periodyzacja i zawartość książki
    • Kiedy powstało lub upadło Bizancjum?
    • Część I: Wczesne cesarstwo bizantyjskie, ok. 500 ok. 700
    • Część II: Bizancjum wczesnośredniowieczne, ok. 700 ok. 1204
    • Część III: Ziemie bizantyjskie w późnym średniowieczu, lata 12041492
   • Wprowadzenie część 3. Inne drogi do Bizancjum
    • Historia Kościoła
    • Środki wizualne
    • Literatura
    • Armia i administracja
    • Prawo i sprawiedliwość
    • Społeczeństwo płeć (gender) i eunuchowie
    • Społeczeństwo odstępcy i obcokrajowcy
    • Obcokrajowcy w cesarstwie
    • Ukryte tendencje Bizancjum
   • Wprowadzenie część 4. Droga na skróty do Bizancjum, przekłady tekstów
    • Teksty źródłowe
    • Sztuka i media wizualne
    • Prawa, typiki i żywoty świętych
    • Kazania i oracje
    • Pisarstwo historyczne na dworze i poza nim
    • Listy, poematy i satyry
    • Opisy imperium chrześcijańskiego i jego prekursorów; inne kroniki
    • Ujęcia nierzymskie i teksty dydaktyczne
    • Encyklopedie i leksykony
    • Podręczniki wojskowe i inne
    • Na skróty do Bizancjum
  • CZĘŚĆ I. WCZESNE CESARSTWO BIZANTYJSKIE ok. 500 ok. 700
   • Rozdział 1. Justynian I Wielki i jego dziedzictwo (500600)
    • Imperium miast
    • Podziały religijne i źródła dotyczące VI wieku
    • Dojście Justyniana do władzy i kwestia jego wielkiego projektu
    • Justynian i jego nagonka na pogan oraz dążenie do zjednoczenia chrześcijan
    • Wrogowie Justyniana i inne ciosy
    • Dziedzictwo Justyniana z punktu widzenia jego spadkobierców
    • Fin de sicle wiara, miasto i imperium
   • Rozdział 2a. Sąsiedzi na wschodzie Persja i monarchia Sasanidów (224651)
    • Rzymianie i Sasanidzi
    • Prawomocność władzy królewskiej
    • Szachowie sasanidzcy i kapłani zaratusztriańscy
    • Szachowie i arystokracja
    • System podatkowy i organizacja wojska w państwie Sasanidów
    • Upadek Sasanidów
   • Rozdział 2b. Sąsiedzi na wschodzie Armenia (400600)
    • Wprowadzenie
    • Armenia chrześcijańska między Persją i Bizancjum
    • Kościół ormiański jako punkt odniesienia i jego relacje z Kościołem cesarstwa
    • Relacje z Syryjczykami, Justynianem i jego następcami
    • Wnioski
   • Rozdział 2c. Pogranicze wschodnie Arabowie przed Mahometem
    • Wstęp problematyka źródeł
    • Czasy wczesnego cesarstwa
    • Arabowie w okresie późnej starożytności
    • Arabskie tradycje religijne
    • Życie gospodarcze w Arabii
    • Cesarstwo i polityka imperialna
    • Mekka, Mahomet i powstanie islamu
   • Rozdział 3. Spojrzenie na Zachód (500600)
    • Jedność postrzymskiego świata
    • Nowe państwa spadkobiercy Rzymu na Zachodzie
    • Wojna z Wandalami
    • Wojna gocka początkowe sukcesy
    • Wojna gocka opór Totili
    • Konstantynopol i Zachód w połowie VI wieku
    • Sprawa Trzech rozdziałów
    • Wrogie nastawienie Zachodu wobec cesarstwa
    • Wojskowe trudności Bizantyjczyków na Zachodzie
    • Wschód i Zachód dalsze związki i rosnące podziały
   • Rozdział 4. Bizancjum w okresie przemian (600700)
    • Wprowadzenie
    • Wydarzenia Persowie pokonani, Arabowie triumfujący, szansa dla duchowieństwa
    • Zmiany administracyjne
    • Administracja cywilna
    • Administracja wojskowa
    • Administracja prawna
    • Religia i Kościół
  • CZĘŚĆ II. BIZANCJUM WCZESNOŚREDNIOWIECZNE (ok. 7001204)
   • Rozdział 5. Kryzys w państwie (700850)
    • Nieprzenikniony ciemny wiek?
    • Trzęsienie ziemi, zaraza i nieustająca wojna
    • Opodatkowanie i prowincje
    • Administracja centralna i ideologia cesarstwa
    • Przysięgi i cesarzowa Irena
    • Kultura, oczyszczenie i ruch przeciw bałwochwalstwu
    • Odrodzenie Kościoła konstantynopolitańskiego
    • Od czasów drugiego soboru powszechnego w Nicei (787) do obrad synodikonu prawosławia (843)
   • Rozdział 6. Okres po obrazoburstwie (850886)
    • Wprowadzenie
    • Polityka dworska w latach 842867
    • Polityka zagraniczna w latach 850886
    • Polityka dworska w latach 867886
    • Podsumowanie
   • Rozdział 7. Misje religijne
    • Wprowadzenie
    • Misje finansowane przez państwo w epoce Justyniana
    • Przerwa w działalności misjonarskiej
    • Nasilenie działalności misjonarskiej w połowie IX wieku
    • Misje do Alanów, Węgrów i Rusów
    • Działalność misjonarska w późnym Bizancjum
   • Rozdział 8. Sąsiedzi cesarstwa Armenia (6001045)
    • Wprowadzenie
    • Niestabilność polityczna i wyznaniowa (591661)
    • Niepodległość i integracja pod panowaniem islamu (661850)
    • Armenia resurget Byzantium expectat (8501045)
    • Podsumowanie
   • Rozdział 9. Konfrontacja z islamem cesarze przeciw kalifom (641ok. 850)
    • Wprowadzenie
    • Granice konfliktu
    • Muawija versus Konstans II nacisk na Bizancjum
    • Bizantyjska odpowiedź na przedłużające się ofensywy muzułmańskie rola starszego stratgoi
    • Okres Abd al-Malika muzułmańska konsolidacja i ponowne ofensywy
    • Leon III, Konstantyn V i słabnące ofensywy muzułmańskie
    • Budowanie Bagdadu przez Abbasydów i opłacanie dżihadu
    • AlMamun i AlMutasim
    • Ułatwienie dżihadu kontakty kulturalne i dyplomatyczne między Bizancjum a światem islamu
    • Wnioski
   • Rozdział 10. Bizancjum z perspektywy Zachodu
    • Wprowadzenie
    • Bizancjum w okresie wczesnego średniowiecza jako przekształcony Nowy Rzym
    • Handel między Bizancjum a Zachodem?
    • Relacje polityczne i dyplomatyczne. Idee i realia
    • Rzym jako bizantyjska prowincja
    • Zagrożenia ze strony Longobardów
    • Nastanie Franków i koronacja Karola Wielkiego
    • Karolingowie w Italii, ambicje papieża na Bałkanach i odrodzenie Bizancjum
    • Kontakty kulturalne między Bizancjum a Zachodem
    • Wnioski
   • Rozdział 11. Bizantyjska Italia (680876)
    • Bizantyjska Italia w 680 roku
    • Ostatnie dziesięciolecia panowania Bizancjum
    • Rok 751 i jego konsekwencje
    • Rzym i jego księstwo
    • Egzarchat i Pentapolis
    • Wenecja i Istria
    • Księstwo Neapolu
    • Księstwa Kalabrii i Otranto
    • Sycylia
    • Sardynia
    • Zakończenie
   • Rozdział 12. Gospodarka okresu średniego Bizancjum (6001204)
    • Wprowadzenie
    • Gospodarka bizantyjska od późnego antyku po rok 1204
    • Dziedzictwo późnoantyczne
    • Ciemny wiek
    • Odrodzenie średniobizantyjskie
    • Nadejście łacinników
    • Interpretacja dowodów wątpliwości i spory
    • Kryzys późnoantyczny Kryzys? Jaki kryzys?
    • Ciemny wiek?
    • Odrodzenie w okresie średniego Bizancjum feudalna rewolucja?
    • Rok 1204 bilans
  • Glosariusz wybranych pojęć i osób
  • Tablice genealogiczne i panujący władcy
  • Bibliografia
  • Wykaz skrótów
  • Wykaz źródeł
  • Wykaz rękopisów
  • Opracowania
 • Bizancjum 1024-1492
  • CZĘŚĆ II. BIZANCJUM WCZESNOŚREDNIOWIECZNE (ok. 7001204)
   • Rozdział 13. Stan równowagi militarnej (8861025)
    • Wstęp koegzystencja Bizancjum z kalifatem
    • Cesarskie ideały i rzeczywistość pogranicza
    • Intrygi i przewroty pałacowe
    • Roman Lekapen rządy, osiągnięcia i wygnanie
    • Konstantyn VII Porfirogeneta jako przywódca erudycja, edukacja, modlitwa
    • Prawo i własność
    • Partnerstwo z Fokasami i zwrot ku ofensywie
    • Nicefor II Fokas, Jan I Tzimiskes i zwycięstwa na Wschodzie
    • Bazyli II przeciwko zbuntowanym generałom
    • Wojny Bazylego II z Bułgarią
    • Bazyli zwycięzca wielkoduszny dla obcych
    • Ekspansjonizm Bazylego jego polityczne przesłanki i koszty
   • Rozdział 14. Punkt widzenia Zachodu (9001025)
    • Związki Bizancjum z chrześcijaństwem zachodnim w latach 900950
    • Bizancjum i Otton I
    • Otton III, Rzym i Bizancjum
   • Rozdział 15. Bizancjum i południowe Włochy (8761000)
    • Wstęp Muzułmanie, Bizantyjczycy i Longobardowie
    • Panowanie bizantyjskie w Kalabrii i Apulii
    • Kościoły i klasztory w Kalabrii i Apulii oraz bizantyjska administracja
    • Księstwa Kapui i Benewentu oraz Salerno
    • Amalfi, Neapol, Gaeta kwestie handlu
    • Rozpad Kapui i Benewentu i ogólny podział władzy na południu
   • Rozdział 16. Belle époque czy kryzys? (10251118)
    • Zagadkowy XI wiek
    • NIESTABILNOŚĆ POLITYCZNA PO ŚMIERCI BAZYLEGO II
    • WŁADZA, FINANSE I WZROST GOSPODARCZY
    • Panowanie Konstantyna IX Monomacha
    • SCHIZMA MIĘDZY BIZANCJUM I RZYMEM
    • PATRIARCHA I FILOZOF OŻYWIENIE KULTURALNE W XI WIEKU
    • Konstantyn X, Roman IV i wyzwanie tureckie
    • Klęski wojenne i zręczność polityczna Aleksego I Komnena
    • Pobożność i pragmatyzm Aleksego I Komnena
    • Reforma systemu monetarnego i podatkowego
    • I wyprawa krzyżowa
    • Wyprawa Boemunda w latach 11071108
    • Osiągnięcia i porażki Aleksego I Komnena
   • Rozdział 17. Rządy Komnenów (11181204)
    • ŹRÓDŁA
    • Jan II Komnen (11181143)
    • Manuel I Komnen (11431180)
    • DZIEDZICTWO I NASTĘPCY MANUELA I 11801204
    • BIZANCJUM I ŚWIAT ZACHODNI
    • KONSTANTYNOPOL I PROWINCJE
    • SYSTEM RODZINNY KOMNENÓW WIĘZI I RYSY
    • Rozdział 18. Pogranicze bałkańskie (10181204)
    • Północno-zachodnie pogranicze Bizancjum za Bazylego II i jego następców
    • Rebelie i kompromisy kulturowe w okupowanej Bułgarii
    • Bogactwo, migracje koczowników i chaos w dolnym biegu Dunaju
    • Słowiańscy malkontenci, zbrojni heretycy i Pieczyngowie
    • Zachodnie Bałkany walka z Normanami oraz sojusze Wenecjan i Węgrów
    • Normanowie, Węgrzy, Serbowie i Niemcy ekwilibrystyczny popis Manuela I Komnena
    • Po Manuelu secesja Serbów, powstania Wołochów i Bułgarów
    • Zakończenie słabnąca potęga cesarstwa na Bałkanach
    • Rozdział 19. Najeźdźcy i sąsiedzi Turcy (10401304)
    • Pierwsze pojawienie się Turków
    • Najazd Seldżuków
    • Bitwa pod Manzikertem (1071)
    • Utrata Azji Mniejszej w latach 10711081
    • Bizantyjska rekonkwista
    • Dwie flanki strategia Jana II Komnena
    • Manuel I Komnen i Turcy triumf, koeg zystencja i udręka
    • Relacje między Bizantyjczykami a Seldżukami w latach 11761232 więzi między rodzinami rządzącymi
    • Nadejście Mongołów
    • Nowy stary wróg
    • Podsumowanie
  • CZĘŚĆ III. Bizancjum w późnym średniowieczu (12041492)
   • Rozdział 20a. Po IV krucjacie greckie państwa kadłubowe i odzyskanie Bizancjum
    • Wprowadzenie
    • Po złupieniu Konstantynopola
    • Powstanie w Nicei
    • Negocjacje w sprawie unii Kościołów
    • Osiągnięcia czasów wygnania
    • Przywrócenie cesarstwa i panowanie Michała VIII
   • Rozdział 20b. Po IV krucjacie Cesarstwo Łacińskie Konstantynopola oraz państwa frankijskie
    • Wprowadzenie. Podzielona Romania
    • Bieg wydarzeń
    • Główne części składowe Cesarstwa Łacińskiego
    • Łacińskie osadnictwo w Romanii prawo, instytucje i społeczeństwo
    • Osadnictwo łacińskie w Romanii wzrost gospodarczy
    • Sprawy greckie
   • Rozdział 21. Państwa bałkańskie Albania, Serbia i Bułgaria (12001300)
    • Wprowadzenie
    • Odrodzenie państwa bułgarskiego
    • Wzrost siły Nemaniciów z Serbii
    • Albania gniazdo szerszeni
    • Iwan II Asen z Bułgarii
    • Walka o władzę w Epirze, Albanii i Macedonii
    • Konsolidacja władzy serbskiej Stefan Urosz II Milutin
   • Rozdział 22. Paleologowie i otaczający świat (12611400)
    • Wprowadzenie
    • Sukcesy i konflikty (12821341)
    • WYDARZENIA POLITYCZNE
    • REALIA RZĄDZENIA
   • Grupy i stosunki społeczne
    • ARYSTOKRACI I MAJĄTKI ZIEMSKIE
    • CHŁOPSTWO I ŻYCIE NA WSI
    • ŻYCIE I HANDEL W MIEŚCIE
    • NAPIĘCIA SPOŁECZNE, WOJNY DOMOWE
    • ŻYCIE KULTURALNE
    • Upadek państwa i nowy podział władzy (13541402)
    • Zakończenie
   • Rozdział 23. Ludzie Zachodu na Morzu Egejskim i Bałkanach (13001400)
    • Fazy ekspansji Zachodu
    • Handel dalekosiężny i jego infrastruktura
    • Szlaki, produkty i koniunktura
   • Rozdział 24. Świat prawosławnych Rzymian (13931492)
    • Chronologia i definicje
    • Saloniki i tamtejsi arcybiskupi
    • Morea, sobór florencki i Pleton
    • Mehmed II i Genadiusz II Scholar
    • Więzi prawosławnych Rzymian po 1453 roku Pont i Amirutzes; góra Athos i Mara
  • Glosariusz wybranych pojęć i osób
  • Tablice genealogiczne i panujący władcy
  • Bibliografia
  • Opracowania
  • Spis map

 • Tytuły: CESARSTWO BIZANTYJSKIE Pakiet 2 książek - Bizancjum ok. 500-1024, Bizancjum 1024-1492
 • Autor: Jonathan Shepard
 • Tłumaczenie: Jolanta Kozłowska, Katarzyna Pachniak, Robert Piotrowski, Jan Stanisław Partyka
 • ISBN Ebooka: 978-83-8238-063-7, 9788382380637
 • Data wydania: 2022-02-23
 • Identyfikator pozycji: e_2cs1
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo Akademickie DIALOG