Helion


Szczegóły ebooka

Liliowa dolina

Liliowa dolina


Liliowa dolinajest niezbyt obszernym traktatem duchowym, który wyszedł spod pióra Tomasza a Kempis, najbardziej chyba znanego jak autor wybitnego dzieła traktującego o duchowości O naśladowaniu Chrystusa, jednej z najbardziej rozpowszechnionych (po Piśmie Świętym) ksiąg chrześcijańskich, zwięzłej w formie a głębokiej w treści. Mniej znana „Liliowa dolina” również może zostać uznana za jedną z najpiękniejszych pereł zachodniochrześcijańskiej literatury ascetycznej. Prezentowana książka to zawiera tekst nieokrojony, nieocenzurowany przez współczesnych duchownych modernistycznych. Jest to więc nienaruszona i kompletna edycja, przy której nie grzebali współcześni „specjaliści” od poprawiania tego, co Kościół podawał do wierzenia przez blisko 2 tysiące lat. Wydanie to posiada Imprimatur z 1855 roku.

 • ROZDZIAŁ I.
  • Wstęp do tej księgi.
  • 2.
  • 3.
 • ROZDZIAŁ II.
  • O chwale Boga w niedostatku gorliwości.
  • 1.
  • 2.
  • ROZDZIAŁ III.
   • O doświadczaniu pobożnych przeciwnościami.
  • 1.
  • 2.
 • ROZDZIAŁ IV.
  • O prawdziwym miłośniku Boga.
  • 1.
  • 2.
 • ROZDZIAŁ V.
  • O wdzięczności duszy za wszelkie dobrodziejstwa.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • ROZDZIAŁ VI.
  • O podobieństwie pobożnej duszy do Ukrzyżowanego.
  • 1.
  • 2.
 • ROZDZIAŁ VII.
  • O przestawaniu czystej duszy z Bogiem.
  • 1.
  • 2.
 • ROZDZIAŁ VIII.
  • O pokoju serca i odpocznieniu w Bogu.
  • 1.
  • 2.
 • ROZDZIAŁ IX.
  • O skupieniu serca w Bogu.
  • 1.
  • 2.
 • ROZDZIAŁ X.
  • O czuwaniu i modlitwie w pokusach.
  • 1.
  • 3.
 • ROZDZIAŁ XI.
  • O bojaźni wiecznej kary tamującej występki ciała i wyniosłość ducha.
  • 1.
  • 2.
 • ROZDZIAŁ XII.
  • O rozważaniu męki Pańskiej.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • ROZDZIAŁ XIII.
  • O wzywaniu Imion Jezusa i Maryi.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
 • ROZDZIAŁ XIV.
  • O mężnej walce przeciw występkom podług przykładów Świętych pańskich.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • ROZDZIAŁ XV.
  • O wytrwaniu w swym stanie i powołaniu.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • ROZDZIAŁ XVI.
  • Jak Bóg pociesza zasmuconych dla Chrystusa
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • ROZDZIAŁ XVII.
  • O czujności sumienia każdego czasu i na każdym miejscu.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • ROZDZIAŁ XVIII.
  • O samotności i milczeniu.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
 • ROZDZIAŁ XIX.
  • O ucieczce grzesznika do Boga pomocnika swego.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • O ubogim i chorym Łazarzu.
  • 1.
  • 2.
 • ROZDZIAŁ XXI.
  • O dobrym rozumieniu Pisma Św.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
 • ROZDZIAŁ XXII.
  • O wielkich zasługach cierpliwości.
  • 1.
  • 2.
 • ROZDZIAŁ XXIII.
  • O dobrych obyczajach pokornego zakonnika.
  • 1.
  • 2.
 • ROZDZIAŁ XXIV.
  • O skromności w mowie i o braterskiej litości.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • ROZDZIAŁ XXV.
  • O niepewnej godzinie śmierci i o wczesnym końcu tego żywota.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
 • ROZDZIAŁ XXVI.
  • O wiecznej chwale Boga i jej pragnieniu.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
 • ROZDZIAŁ XXVII.
  • O chwale Aniołów w niebie.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
 • ROZDZIAŁ XXVIII.
  • Modlitwa pobożnego miłośnika i wielbiciela Boga
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • ROZDZIAŁ XXIX.
  • O potrzebie połączenia serca z Bogiem.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • ROZDZIAŁ XXX.
  • O szukaniu prawdziwego pokoju w Bogu.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
 • ROZDZIAŁ XXXI.
  • O wznoszeniu myśli do Boga.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
 • ROZDZIAŁ XXXII.
  • Modlitwa pokornego i skruszonego serca.
  • 1.
  • 2.
 • ROZDZIAŁ XXXIII.
  • O zbawiennym przestawaniu z Jezusem i Świętymi Jego.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
 • ROZDZIAŁ XXXIV.
  • O najwyższym szczęściu i ostatecznym celu, które w Bogu pokładać mamy.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
 • Notatki