Helion


Szczegóły ebooka

Ogródek różany

Ogródek różany


Autor „O naśladowaniu Jezusa Chrystusa” porusza problemy duchowe, pojawiające się w życiu ludzi. Oto książka będąca przewodnikiem, pomagającym w doskonaleniu życia duchowego dla zbudowania osobistej relacji z Panem Bogiem – obowiązkowa pozycja w biblioteczce każdego katolika. Fragment: „O bracie pielgrzymie! Niech ci nie będzie trudno oddalić się od przyjaciół i znajomych, którzy często są przeszkodą wiecznego zbawienia i ujmą boskiej pociechy. Gdzież są towarzysze twoi, z którymi bawiłeś się i śmiałeś ? — Nie wiem. — Opuścili mnie i odeszli. Gdzież jest, coś wczoraj widział? — Znikło. — Gdzież to, coś jadł i pił? Wszystko przeszło. Cóż ci zaszkodziło, żeś był wstrzemięźliwym? — Nic zgoła. — A więc mądry jest ten, który Bogu służy i gardzi światem i wszystkimi jego rozkoszami. — Zaiste, tak jest. Biada wszystkim upojonym uciechami świata, których wnet wszelkie przyjemne towarzystwo opuści i pogrzebie. Oto już wszyscy pomarli i nie wrócą do mnie, owszem ja za wolą Boga pójdę za nimi. Gośćmi byli na ziemi, jakim i ja jestem. Wszystko oni tu zostawili i ja toż zostawię. Jako cień nagle znikli i ja też zniknę”.

 • Rozdział 1.
  • O szukaniu dobrego a unikaniu złego towarzystwa.
  • 1.
  • 2.
 • Rozdział 2.
  • O unikaniu świata i sideł szatańskich.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • Rozdział 3.
  • O szukaniu prawdziwej mądrości m Bogu.
  • 1.
  • 2.
 • Rozdział 4.
  • O walce z własnymi namiętnościami.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • Rozdział 5.
  • O skarbieniu sobie łaski nabożeństwa.
  • 1.
  • 2.
 • Rozdział 6.
  • O słuchaniu i czytaniu słowa bożego.
  • 1.
  • 2.
 • Rozdział 7.
  • O boskim pocieszeniu w smutku.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • Rozdział 8.
  • O pociesze z dobrego sumienia z łaski Ducha św.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
 • Rozdział 9.
  • O dobrych obyczajach pokornego brata.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
 • Rozdział 10.
  • O niestałości ludzkiego serca.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • Rozdział 11.
  • O ufności w Bogu w czasie przygody.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • Rozdział 12.
  • O wartości modlitwy i o pożytku rozmyślania.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
 • Rozdział 13.
  • Pochwala miłości i jej owoce.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
 • Rozdział 14.
  • O pilnym czuwaniu i walce z pokusami.
  • 1.
  • 2.
 • Rozdział 15.
  • O wzajemnym znoszeniu bratniego ciężaru.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
 • Rozdział 16.
  • O miłości Chrystusa i wzgardzie świata.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
 • Rozdział 17.
  • O naśladowaniu najświętszego życia Jezusa Chrystusa.1
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
 • Rozdział 18.
  • O wiecznej chwale Boga.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
 • Notatki