Szczegóły ebooka

Klucz do kultury chińskiej

Klucz do kultury chińskiej

Lou Yulie

Ebook

Czy tradycja jest tylko sposobem rozumienia przeszłości, czy może również odpowiedzią na wyzwania współczesności? Czy racjonalizm sprawdza się zawsze, gdy przekraczamy indywidualne granice i wchodzimy w kontakt z innymi? Czy warto jeszcze myśleć o państwie jako organizmie?

W zbiorze esejów garściami czerpiących z klasycznych, lecz także mniej znanych tekstów chińskiej tradycji, profesor Lou Yulie stara się pokazać, że być może część odpowiedzi, których szukamy, już gdzieś padła. W czasach polaryzacji i atomizacji społeczeństw zaprezentowane przez Autora holistyczne podejście pozwala nam spojrzeć na wiele istotnych kwestii w innym świetle. O ile do tej pory mieliśmy już wielokrotnie okazję wysłuchać ważnych głosów w chińskiej literaturze i potrafimy dostrzec polityczne role, jakie Chiny odgrywają w świecie, to wciąż mało przestrzeni do wypowiedzi otrzymywali naukowcy i filozofowie. Ta pozycja w twórczy sposób przyczyni się do dyskusji na temat roli tradycyjnej kultury i filozofii we współczesnym świecie.

Wstęp. Tradycja jest naszą innowacją..............................................................9
Część I. Istota kultury chińskiej.......................................................................13
Błędne poglądy na kulturę...........................................................................13
Tradycyjna mentalność chińska.................................................................32
„I jedno, i drugie”......................................................................................33
Racjonalizm naturalny.............................................................................35
Realistyczna teoria ścieżki środka..........................................................36
Kryzys tożsamościowy Chińczyków.......................................................38
Filozofia chińska jako filozofia praktyczna...............................................39
Logika chińska jest logiką kontekstową................................................40
Religia chińska jest religią humanistyczną...........................................41
Odnalezienie samego siebie.........................................................................44
Humanizm – najbardziej fundamentalna istota kultury chińskiej........49
I....................................................................................................................50
II...................................................................................................................55
Droga środka..................................................................................................60
Czym jest rządzenie poprzez niedziałanie?...............................................61
Działanie na korzyść swoją oraz na korzyść innych.................................64
Tradycyjne akademie klasyczne.................................................................67
Nauka = realizacja (własnego) człowieczeństwa.......................................73
Kilka idei buddyzmu – istotnej części kultury tradycyjnej.....................86
Karma – relacja przyczynowości............................................................86
Miłosierdzie i współczucie.......................................................................87
Jak chronić życie.......................................................................................89
Przekształcenie poznania w mądrość....................................................90
Dodatek: Mądrość buddyzmu chan.............................................................92
Rzetelne wykonywanie swoich zadań....................................................93
Zachowanie spokojnego umysłu.............................................................95
Stać się człowiekiem oswobodzonym....................................................97
Chęć do działania miłosiernego i współczującego...............................99
Wzbudzenie pradżni.................................................................................99
Praktyka ścieżki bodhisattwy................................................................101
Życie chwilą obecną................................................................................102
Tradycyjna kultura chińska w praktyce – medycyna chińska.............103
Człowiek a przyroda w kontekście kultury tradycyjnej........................113
Część II. Jak wzmocnić chińskie soft power?.................................................119
Modernizacja na fundamentach tradycji.................................................119
Podmiotowość własnej kultury warunkiem do właściwego czerpania
z innych kultur.............................................................................................121
Przywary narodu chińskiego.....................................................................123
Zasada quid pro quo nie może stanowić podstawy systemu wartości .... 129
Bez świadomej dyscypliny nie ma zdrowej demokracji........................131
Czy uspołecznienie opieki nad ludźmi starszymi jest oznaką
postępu społecznego?...............................................................................135
Z tradycji wybierzmy to, co najlepsze i budujmy na tym
współczesność............................................................................................139
Czy w Chinach rośnie nacjonalizm?.........................................................141
Badania nad chińską kulturą tradycyjną należy przeprowadzać
na wszystkich płaszczyznach..................................................................144
Jak kultura chińska staje się kulturą globalną?......................................146
Epilog ................................................................................................................149
Troska o świat chińskich erudytów..........................................................149
Aneks..................................................................................................................153
Konfucjanizm, buddyzm i taoizm w kulturze chińskiej........................153
O humanizmie tradycyjnej kultury chińskiej.........................................187
I..................................................................................................................189
II.................................................................................................................197
III................................................................................................................204
IV...............................................................................................................213
V.................................................................................................................220
Refleksja na temat struktury kultury chińskiej w XXI wieku...............236
I..................................................................................................................236
II.................................................................................................................246
III................................................................................................................255
Przemyślenia końcowe...............................................................................260

  • Tytuł: Klucz do kultury chińskiej
  • Autor: Lou Yulie
  • Tłumaczenie: Rafał Darasz
  • ISBN: 978-83-8238-069-9, 9788382380699
  • Data wydania: 2022-02-28
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2d8m
  • Wydawca: Wydawnictwo Akademickie DIALOG