Helion


Szczegóły ebooka

Armia Nowego Wzoru

Armia Nowego Wzoru


Długo oczekiwany raport przygotowany przez think tank geopolityczny Strategy&Future

Koniunktura geostrategiczna zmienia się wyraźnie na niekorzyść Polski. Rosja wzmocniła się w wyniku reformy sił zbrojnych i wraca do europejskiej polityki, a Europie Środkowo-Wschodniej chciałaby dyktować warunki. Nawet jeśli w dającej się przewidzieć przyszłości nie wybuchnie wojna na naszych granicach, będzie rosło znaczenie sił zbrojnych jako narzędzia polityki państwowej.

Strategy&Future ponad rok temu, nie czekając na przebudzenie opinii publicznej i elity strategicznej, rozpoczęło prace nad Armią Nowego Wzoru. To nowa formuła sił zbrojnych, diametralnie wzmacniająca ich skuteczność.

Bez wsparcia społecznego, dyskusji na temat głębokości i zakresu reform żadne zmiany się nie powiodą. Albo zmodernizujemy nasze siły zbrojne wspólnym wysiłkiem całego społeczeństwa, albo ich nie zreformujemy w ogóle. Autorzy traktują Raport jako głos w dyskusji, która rozpoczyna się w Polsce.

Wszystkie prace nad raportem zostały sfinansowane z wpłat darczyńców, którym zespół Strategy&Future bardzo dziękuje.

Wojna nowej generacji: pokonać Rosję, czyli jak być podmiotem, a nie przedmiotem polityki międzynarodowej

Realny potencjał NATO w perspektywie wojny z Rosją a sytuacja Polski, czy Stany Zjednoczone są przygotowane, aby bronić Europy?

Przebieg ćwiczeń wojskowych prowadzonych przez Rosję od 1999 roku, zaawansowanie techniczne rosyjskiego arsenału niestrategicznej broni jądrowej

Wnioski z symulacji, gier seminaryjnych i wojennych

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • WSTĘP
  • Autorzy
  • Dlaczego?
  • Chmury na horyzoncie
 • CZĘŚĆ OGÓLNA
  • Dwudziesta Wojna
  • Rosyjska gra
  • Najważniejsza zasada wielkiej strategii Rzeczypospolitej
  • Wojna nowej generacji
  • Rosja prowadzi przemyślną grę o równowagę w Europie i Eurazji
  • Kształtowanie otoczenia geopolitycznego Polski
  • Pokonać Rosję, czyli jak być podmiotem, a nie przedmiotem polityki międzynarodowej
  • Polska na szpicy
  • Jaka wojna?
  • Eskalacja
  • Jaka armia?
  • Pętla decyzyjna w Warszawie. Żołnierz Nowego Wzoru
  • Innowacja
  • Demonstracje wojskowe i ćwiczenia
  • Wiara społeczeństwa
  • Kim jesteśmy
 • CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
  • Marek Budzisz. Realny potencjał NATO w perspektywie wojny z Rosją a sytuacja Polski
   • Francja
   • Wielka Brytania
   • Niemcy
   • Europejska współpraca wojskowa
   • Administracja Joe Bidena ocenia stan przygotowania wojskowego państw europejskich
   • Czy Stany Zjednoczone są przygotowane, aby bronić Europy?
   • Sytuacja wojskowa na wschodniej flance NATO
   • Bez Polski i Rumunii nie ma możliwości obrony wschodniej flanki NATO
  • Marek Budzisz. Strategia salami i polityka Polski
  • Jacek Bartosiak. Polska w rosyjskim myśleniu wojskowym
  • Jacek Bartosiak. Kwestia Białorusi
  • Marek Budzisz, Jacek Bartosiak, Nicholas Myers. Liczebność: jakie ma znaczenie? Ile wojska przeciw Polsce?
   • Analiza S&F i bitwa manewrowa
   • Armia bardzo duża czy sprawna?
   • Sytuacja demograficzna Polski a wzrost liczebności sił zbrojnych
   • Szkolenie żołnierzy i podoficerów
   • Jak to robią sojusznicy
  • Jacek Bartosiak, Nicholas Myers, David Mizrachin. Plan bitwy manewrowej dla Armii Nowego Wzoru
   • Wnioski
   • Teoria polskiego zwycięstwa
   • Strategiczne miejsca w planie bitwy manewrowej
   • Wewnętrzny rdzeń bitwy manewrowej
   • Strefa śmierci
   • Bitwa powietrzna
   • Flanki frontu
   • Horyzontalna eskalacja
   • Zajście od tyłu
   • Zaplecze Rzeczypospolitej
   • Podsumowanie planu bitwy manewrowej
   • Przygotowania do wojny
  • Jacek Bartosiak, Adam Kłos, Nicholas Myers, David Mizrachin, Tomasz Świerad . Eksperymentalne brygady lekkiej piechoty
   • Do jakiej wojny?
   • Wartość lekkiej piechoty
   • Podstawowe założenia
  • Albert Świdziński. Po drugiej stronie lustra
   • Przebieg ćwiczeń wojskowych prowadzonych przez Federację Rosyjską od 1999 roku
   • Rozmiar, zróżnicowanie i zaawansowanie techniczne rosyjskiego arsenału niestrategicznej broni jądrowej
   • Asymetria stawki
   • Asymetria zdolności
   • Asymetria determinacji
   • Jak mogą zareagować Stany Zjednoczone
   • Plated glass / Tripwire forces
   • NATO
   • Paradoks
   • Naszym zdaniem odpowiedź na to pytanie brzmi: Nie. Dlaczego?
  • Jacek Bartosiak. Operacje na Bałtyku
   • Wąskie morze
   • Trudne wody
   • Zakłócenia elektromagnetyczne
   • Zagrożenie z lądu i białe słonie
   • Propozycje działań
   • Zdolności marynarki wojennej wnioski
  • Jacek Bartosiak. Polskie zdolności kosmiczne
   • Potrzeba strategii kosmicznej
   • O co chodzi z kosmosem
   • Zadania dla Polski
   • Zdolności antysatelitarne
   • Duża polityka i zmiany kulturowe
   • Polskie Centrum Sił Kosmicznych
  • Marek Stefan, Jakub Krawczyk, Jakub Paszteleniec, Piotr Woźniak. Oficer Armii Nowego Wzoru
  • Błażej Kantak. Piąta domena: Cyberprzestrzeń
   • Natura cyberprzestrzeni
   • Symetria konfliktu?
   • Rodzaje operacji
   • Drabina kontroli
   • Atrybucja
   • Podsumowanie
   • Cele strategiczne
   • Defensywa
   • Ofensywa
   • Cele operacyjne
   • Rodzaje potrzebnych zdolności
   • Rozbudowa zdolności
   • Przykładowe cele taktyczne
   • Koszty operacji CNA
   • Podsumowanie
   • Aktorzy proxy
   • Benefity
   • Potencjalne wyzwania
   • Co wybrać?
   • Ekosystem
   • Elementy
   • Ścieżka rozwoju
   • Wyzwania
   • Podsumowanie
  • R.Z.. Pozamilitarne przygotowania obronne państwa
   • Istota przygotowań obronnych państwa
   • System odporności państwa
   • System kierowania obroną państwa
   • Prawo obronne
   • Ćwiczenia
   • Współczesna wojna
   • Wnioski i rekomendacje
   • Wnioski z symulacji, gier seminaryjnych i wojennych
 • Przypsiy