Helion


Szczegóły ebooka

Przepisy 2022 Prawo karne

Przepisy 2022 Prawo karne


Prawo karne 2022 – przepisy w aktualnym brzmieniu

Dobra organizacja czasu i rzetelne źródła wiedzy sprawią, że nauka do egzaminu z prawa karnego pójdzie Ci jak z płatka! Publikacja Wydawnictwa Od.Nowa zawiera zbiór przepisów prawa karnego w możliwie najbardziej aktualnym brzmieniu: wszystkie treści w zgodzie ze stanem prawnym na styczeń 2022 roku. Całości dopełnia praktyczny skorowidz, dzięki któremu szybko i sprawnie wyszukasz potrzebne w danej chwili informacje.

Pomoc naukowa dla studentów prawa

Oprawa graficzna jest jednym z najmocniejszych atutów naszej publikacji. Powiększony format pozostawia dość miejsca na czytelne rozplanowanie treści. Zmiany w brzmieniu ustaw opatrzono stosownymi przypisami redakcyjnymi, a artykuły, które oczekują na wejście w życie, wyeksponowano w ramkach. Takie opracowanie tekstu znacznie ułatwia naukę – dzięki graficznym wyróżnieniom szybko wyłowisz wzrokiem najważniejsze treści i lepiej utrwalisz je sobie w pamięci.

Prawo karne 2022 - zawartość zbioru

 • Kodeks karny
 • Kodeks postępowania karnego
 • Kodeks karny wykonawczy
 • Kodeks karny skarbowy
 • Kodeks wykroczeń
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Ustawa o opłatach w sprawach karnych
 • Ustawa o świadku koronnym