Helion


Szczegóły ebooka

Człowiek z piasku

Człowiek z piasku


„Człowiek z piasku” (inny tytuł „Piaskun”) – jest to opowiadanie E.T.A. Hoffmanna w tradycji bajki czarnego romantyzmu, opublikowane w 1817 roku. Utwór ukazał się anonimowo w Berlinie i był pierwszym dziełem składającym się na zbiór „Opowieści nocne”. Jest to jedna z najważniejszych prac autora, otwierająca przed czytelnikiem wiele możliwości interpretacji, tak iż w przedmowie wydawnictwa Reclam pojawia się stwierdzenie, że „ich liczba w ostatnich latach przybrała takie rozmiary, że zdają się one tworzyć osobną dziedzinę literaturoznawczą, w którą zaangażowani są przedstawiciele wszystkich kierunków metodologicznych”. W opowiadaniu Hoffmanna opisana jest postać z folkloru niemieckiego, zwana Piaskunem, która miałaby rzucać piaskiem w oczy małych dzieci, pomagając im zasnąć.

  • I. NATHANAEL DO LOTARA.
  • II. KLARA DO NATHANAELA.
  • III. NATHANAEL DO LOTARA.
  • IV. DO LISTÓW POPRZEDNICH
  • V. ZDUMIENIE NATHANAELA
  • VI. BAL U SPALLANZANIEGO
  • VII. WYSZŁO Z PAMIĘCI...
  • VIII. SPALLANZANI
  • IX. MINĘŁO KILKA LAT