Helion


Szczegóły ebooka

Świat w matni. Czwarta część trylogii

Świat w matni. Czwarta część trylogii


Świat trzeba ratować, odchodząc od antagonizmu w stronę współpracy dwóch współczesnych globalnych potęg - Chin i USA. Znajdą się i staną na ich czele przywódcy, którzy będą chcieli i potrafili tego dokonać. To oni zapiszą się po dobrej stronie historii, tak jak po 1945 r. uczynili to przywódcy zwaśnionych przez pokolenia regionalnych potęg - Niemiec i Francji, stawiając na polityczną i ekonomiczną kooperację. Uchroniła ona Europę od zgubnych zbrojnych konfliktów, które toczyły się przez cały XIX i początek XX wieku, na czym ucierpiały wszystkie państwa i co pochłonęło miliony ofiar ludzkich.

Nasz świat znalazł się w matni. Możni tego świata muszą pojąć, że nie da się nieustannie wzbogacać się - jakże często wyzyskując innych - bez oglądania się na towarzyszące temu koszty społeczne i środowiskowe. Natomiast społeczeństwa krajów na dorobku, funkcjonujące w gospodarkach emancypujących się, muszą znaleźć własny, oparty na merytokracji sposób wykorzystania nieodwracalnej globalizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nie uda im się to bez zapanowania nad procesami demograficznymi i bez uporania się z korupcją dewastującą gospodarkę.

Jak ją autor przewrotnie określa, czwarta część trylogii - poprzednie trzy zapoczątkowane bestsellerem pt. "Wędrujący świat" ukazały się w kilkunastu językach - została napisana z potrzeby ciągłego przypominania o największych problemach i poszukiwania odpowiedzi na pytania nurtujące dziś ludzkość: Jaka jest sytuacja? Co mamy robić? Co będzie dalej? To, co się wydarzy w przyszłości, zależy od nas. Od nas jako ludzkości, współczesnej cywilizacji, i od nas, jako uczestników toczących się procesów społecznych.

Profesor Kołodko dzieli się z Czytelnikami spostrzeżeniami i przemyśleniami odnośnie do stanu zglobalizowanej gospodarki, jej politycznego i kulturowego otoczenia. Czyni to bez emocji, korzystając z ogromu wiedzy, opierając się na własnych badaniach, doświadczeniach z podróży (odwiedził 168 krajów) i osobistych kontaktach z przywódcami i uczonymi tego wędrującego świata.

Profesor Grzegorz W. Kołodko


Uczony i polityk, profesor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych. Najczęściej na świecie cytowany polski ekonomista. W interdyscyplinarnych pracach naukowych zajmuje się polityką rozwoju, długofalowymi zmianami systemowymi, teoretycznymi i praktycznymi problemami globalizacji, ekonomią i polityką gospodarczą posocjalistycznej transformacji. Popularyzator wiedzy, autor i redaktor naukowy 60 książek oraz licznych artykułów i referatów opublikowanych w 28 językach. Członek Academia Europaea oraz Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Doktor honoris causa i honorowy profesor kilkunastu zagranicznych uniwersytetów.
W 1989 roku uczestniczył w historycznych obradach Okrągłego Stołu, w latach 1989-1991 był członkiem Rady Ekonomicznej Rady Ministrów. Jako wicepremier i minister finansów w latach 1994-1997 dzięki głębokim reformom systemowym doprowadził Polskę do rekordowego tempa wzrostu i do członkostwa w OECD. Pełniąc te stanowiska po raz kolejny w latach 2002-2003, ponownie wprowadził gospodarkę na ścieżkę szybkiego wzrostu i odegrał ważną rolę w integracji Polski z Unią Europejską.
Założyciel i Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Distinguished Professor of Belt and Road School w Beijing Normal University. Wykładał na czołowych amerykańskich uniwersytetach, m.in. Yale, UCLA i Rochester, oraz okazjonalnie na licznych uczelniach w Europie, Ameryce i Azji. Angażowany był jako ekspert organizacji międzynarodowych, m.in. Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Maratończyk (50 ukończonych biegów, najlepszy czas 3:38.22) i podróżnik (zwiedził 168 krajów i Antarktydę). Meloman, autor wystaw fotograficznych.

 • Spis tabel
 • Spis wykresów
 • Prolog
 • I. ZAMIAST WSTĘPU, CZYLI OD KWADRATURY PIĘCIOKĄTA DO CZWARTEJ CZĘŚCI TRYLOGII
 • II. NA NOWE CZASY NOWY PRAGMATYZM
  • Tożsamość ekonomii
  • Stan rzeczy
  • Przemiany demograficzne
  • Zmiany środowiskowe
  • Rewolucja naukowo-technologiczna
  • Nieinkluzywna globalizacja
  • Ogólny kryzys neoliberalnego kapitalizmu
  • Kryzys liberalnej demokracji
  • Druga zimna wojna
  • Cele i metoda ekonomii
  • W poszukiwaniu nowego paradygmatu
  • Ekonomia pożyteczna
 • III. USTRÓJ POLITYCZNY A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
  • Idee i interesy
  • Między demokracją i autorytaryzmem
  • Ustrój polityczny cel czy środek do celu?
  • System polityczny a rozwój gospodarczy
  • Przedsiębiorczość i konkurencyjność
  • G7 między megalomanią a odpowiedzialnością
  • Rozczarowanie demokracją
  • Demokracja i autorytaryzm a merytokracja i rozwój
  • Co z czym, po co i jak porównywać?
  • Zagrożenia dla merytokracji
  • Dobry książę i zły dyktator
 • IV. PLANETA LUDZI
  • Z G20 na COP26
  • Zapach kwiatów i śpiew ptaków
  • Kto za to zapłaci?
  • Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło?
  • Etyczny wymiar ochrony środowiska
 • V. PRZYWÓDZTWO: EKONOMIA I POLITYKA WIELKIEJ ZMIANY
  • Pierestrojka i głasnost
  • Okrągły Stół i mur berliński
  • Retrospekcja
  • Siłą myśli
 • VI. JEDNA TRZECIA WIEKU TRANSFORMACJI
  • Początek i koniec posocjalistycznej transformacji
  • Blaski i cienie polskiej transformacji, czyli między neokolonizacją a złotym wiekiem
  • Realia i opinie
  • Post hoc ergo propter hoc
  • Co by było, gdyby
 • VII. SHORTAGEFLATION 3.0: GOSPODARKA WOJENNA PAŃSTWOWY SOCJALIZM PANDEMICZNY KRYZYS
  • Różne oblicza inflacji
  • Tłumienie inflacji
  • Ekonomia strumieni i ekonomia zasobów
  • Stopa shortageflation
  • Co dalej?
  • Im gorzej, tym gorzej
 • VIII. GLOBALIZACJA A SPRAWA POLSKA
  • Istota globalizacji
  • Co jest grane
  • Polskie drogi
  • Skracanie dystansów
 • IX. ZAMIAST ZAKOŃCZENIA, CZYLI JAK WIOSŁOWAĆ POD GÓRKĘ
 • EPILOG
 • BIBLIOGRAFIA