Helion


Szczegóły ebooka

Poetyka

Poetyka


Poetyka to utwór Arystotelesa, filozofa, jednego z trzech – obok Sokratesa i Platona – najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji.

 

Dzieło Arystotelesa przedstawia teorię struktury i odbioru dzieła literackiego. Jest to pierwszy w historii podręcznik poetyki opisowej i poetyki normatywnej. 

Poetyka jest powszechnie uznawana za “Bibilię” scenarzystów filmowych.