Helion


Szczegóły ebooka

Za murami Broadmoor. Najsłynniejszy szpital psychiatryczny na świecie

Za murami Broadmoor. Najsłynniejszy szpital psychiatryczny na świecie


Broadmoor. Niewiele miejsc na świecie budzi równie przerażające skojarzenia. W słynnym angielskim szpitalu psychiatrycznym, otwartym w 1863 roku, od przeszło stu pięćdziesięciu lat przebywają najbardziej brutalni, najgroźniejsi przestępcy Wielkiej Brytanii, sprawcy wstrząsających zbrodni.

Wśród słynnych pensjonariuszy byli m.in. James Kelly, podejrzewany o to, że jest Kubą Rozpruwaczem, seryjni mordercy Peter Sutcliffe (Rozpruwacz z Yorkshire), John Straffen i Kenneth Erskine, bandyta Charles Bronson, gangster Ronnie Kray i kanibal Peter Bryan.

Jonathan Levi, dziennikarz telewizyjny, i Emma French, specjalistka w zakresie historii kultury, przez blisko dekadę obserwowali życie toczące się za murami ściśle strzeżonego zakładu dla obłąkanych przestępców, rozmawiali z członkami personelu i pacjentami.

Pozwoliło im to stworzyć wyczerpujące studium przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Broadmoor u progu nowej epoki i ujawnić pilnie skrywane tajemnice.

Ich książka to frapująca, mroczna podróż w głąb umysłów przestępców leczonych w Broadmoor.

Jonathan Levi to odnoszący sukcesy manager telewizyjny, producent, współautor książek i dokumentalista nominowany do nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA). Zainteresowany niezwykłymi tematami, jako pierwsza osoba uzyskał nieskrępowany dostęp do pacjentów i personelu szpitala psychiatrycznego Broadmoor w Anglii, gdzie nakręcił cykl filmów dokumentalnych dla brytyjskiej sieci telewizyjnej ITV. Filmy Jonathana, niezwykły obraz psychiki najsłynniejszych niepoczytalnych zbrodniarzy Wielkiej Brytanii, były emitowane w godzinach największej oglądalności i uzyskały znakomite recenzje.

Doktor Emma French pisze o głośnych wydarzeniach, które trafiają na pierwsze strony gazet i budzą powszechne zainteresowanie. Jest autorką książki Selling Shakespeare to Hollywood, a także, wraz z Jonathanem Levim, Hatton Garden: The Inside Story. Mieszka w Londynie wraz z Jonathanem i trojgiem ich dzieci.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Pro­log
 • Wstęp
 • Histo­ria
 • Per­so­nel
 • Oddział przy­jęć
 • Oddział dla pacjen­tów nie­bez­piecz­nych
 • Oddziały pod­wyż­szo­nego ryzyka
 • Sławni pen­sjo­na­riu­sze
 • Reha­bi­li­ta­cja
 • Po reha­bi­li­ta­cji
 • Bez­pie­czeń­stwo
 • Ucieczki
 • Nad­uży­cia wobec pacjen­tów
 • Życie codzienne w Bro­ad­moor
 • Tera­pia
 • Typowo angiel­ski skan­dal
 • Przy­szłość Bro­ad­moor
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Przy­pisy koń­cowe

 • Tytuł: Za murami Broadmoor. Najsłynniejszy szpital psychiatryczny na świecie
 • Autor: Jonathan Levi, Emma French
 • Tytuł oryginału: Inside Broadmoor
 • Tłumaczenie: Tomasz Wyżyński
 • ISBN Ebooka: 9788381436472, 9788381436472
 • Data wydania: 2022-05-18
 • Identyfikator pozycji: e_2oka
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca