Helion


Szczegóły ebooka

Slim VAT 2 - kompendium 2021/2022

Slim VAT 2 - kompendium 2021/2022


Praktyczna publikacja kompleksowo poruszająca tematykę pakietu SLIM VAT 2.

Jeśli chcesz się dowiedzieć:

  • Jak dokonać odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji WNT oraz importu usług?
  • Jak rozliczyć podatek VAT z tytułu importu towarów?
  • Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z ulgi na złe długi?
  • Czy terminy odliczenia VAT zostały wydłużone?
  • Co podatnik może zrobić ze środkami zgromadzonymi na rachunku VAT?

– ta pozycja jest dla Ciebie.

Kompendium w prosty sposób tłumaczy zawiłości w przepisach, przekładając je na język przyjazny nawet początkującym.