Helion


Szczegóły ebooka

VAT OSS - kompendium

VAT OSS - kompendium


Publikacja pokazująca, że VAT OSS nie jest taki straszny, jak go malują! W celu uszczelnienia systemu VAT w Europie, a zarazem ułatwienia przedsiębiorcom rozliczania się w przypadku prowadzenia sprzedaży przez internet, wdrożone zostały nowe regulacje prawne w ramach pakietu VAT e-commerce, czyli tzw. VAT OSS.

Kompendium VAT OSS odpowiada m.in. na pytania:

  • Jaka sprzedaż może być rozliczona w ramach VAT OSS?
  • Jak obliczyć limit sprzedaży dla VAT OSS?
  • Czy rejestracja do VAT OSS wiąże się z utratą prawa do zwolnieniamz VAT?

Kompendium zawiera merytoryczną wiedzę przekazaną w przystępny sposób dla przedsiębiorców oraz początkujących księgowych, a zarazem tak kompleksową, że zaspokoi niedosyt wiedzy najbardziej doświadczonych.