Szczegóły ebooka

Jak powstaje morderca. Zagadki psychopatycznych umysłów

Jak powstaje morderca. Zagadki psychopatycznych umysłów

John E. Douglas, Mark Olshaker

Ebook

Czasami od pytania Kto zabił? ważniejsze staje się pytanie Dlaczego? Czy chcesz się dowiedzieć, jak myślą mordercy? Czy planują zbrodnie, czy też działają pod wpływem impulsu? Czy dokładnie zapamiętali swoje czyny? Czy są przewidywalni?

John Douglas przez dwadzieścia pięć lat pracował jako agent specjalny FBI, profiler behawioralny i analityk śledczy. W tym czasie nauczył się bezbłędnie odgadywać sposób myślenia przestępców, dzięki czemu pomógł postawić niejednego z nich przed wymiarem sprawiedliwości. Zaskoczony wynikami swojej pracy, zdecydował się odtworzyć rozmowy, które prowadził, siedząc przy stole z najbrutalniejszymi zbrodniarzami.

W tej pasjonującej książce przywołującej prawdziwe zbrodnie Douglas przedstawia sylwetki czterech przestępców, z którymi zetknął się w trakcie swojej kariery zawodowej, i wyjaśnia, w jaki sposób pomogli mu oni zrozumieć sposób myślenia psychopatów.

Ta książka zabierze cię do pokoju przesłuchań i zademonstruje unikalne techniki, których używał autor, aby zrozumieć działanie najbardziej przerażających i niezgłębionych umysłów. Wybierz się w niepowtarzalną podróż w najciemniejsze zakamarki profilowania kryminalnego i nauk behawioralnych.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • OD AUTORA
 • MAŁY POKÓJ ZA GRU­BYM MUREM
 • WSTĘP. UCZĄC SIĘ OD EKS­PER­TÓW
 • I. KREW BARANKA
  • 1. ZAGI­NIONA DZIEW­CZYNKA
  • 2. DOBRZE SPA­ŁEM
  • 3. UMYSŁ ZABÓJCY
  • 4. STRATY W LUDZIACH JAKO PRZY­KRE NASTĘP­STWA ZDA­RZE­NIA
  • 5. CO MÓWIĄ PSY­CHIA­TRZY
  • 6. BIAŁA ZŁOŚĆ, CZER­WONA ZŁOŚĆ
  • 7. SEDNO SPRAWY
  • 8. ZNACZNE PRAW­DO­PO­DO­BIEŃ­STWO
  • 9. DZIE­DZIC­TWO JOAN
 • II. ZABI­JA­NIE BYŁO MOJĄ DRUGĄ NATURĄ
  • 10. WSZYSTKO ZOSTAJE W RODZI­NIE
  • 11. STARY VOLKS­WA­GEN
  • 12. ZA MURAMI
  • 13. DOGOD­NIE SIĘ SKŁA­DAŁO
  • 14. BYŁY INNE OFIARY
  • 15. WŁA­DZA, KON­TROLA, POD­NIE­CE­NIE
 • III. ANIOŁ ŚMIERCI
  • 16. ZABAWA W BOGA
  • 17. NOCNE ZMIANY
  • 18. JAK CZŁO­WIEK STAJE SIĘ MOR­DERCĄ
  • 19. NIE ZMIE­NI­ŁEM SIĘ ANI NA JOTĘ
  • 20. UPA­DŁY ANIOŁ
 • IV. NIKT MNIE NIE ZMU­SZAŁ
  • 21. STRZE­LA­NINA W SUPER­BIKE
  • 22. GDZIE SĄ KALA I CHAR­LIE?
  • 23. CO TKWIŁO W TOD­DZIE?
  • 24. CZY BĘDZIE TO DOBRE, CZY ZŁE CHCĘ WIE­DZIEĆ
  • 25. ZOR­GA­NI­ZO­WANY I ZDEZOR­GA­NI­ZO­WANY
  • 26. NATURA I WYCHO­WA­NIE
 • EPI­LOG. WYBÓR MOR­DERCY
 • PODZIĘ­KO­WA­NIA
 • O AUTO­RACH
 • PRZY­PISY
 • Tytuł: Jak powstaje morderca. Zagadki psychopatycznych umysłów
 • Autor: John E. Douglas, Mark Olshaker
 • Tytuł oryginału: THE KILLER ACROSS THE TABLE
 • Tłumaczenie: Paulina Wojnakowska
 • ISBN: 9788367327060, 9788367327060
 • Data wydania: 2022-04-27
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2oxq
 • Wydawca: Wydawnictwo JK