Szczegóły ebooka

Akwinata

Akwinata

Eleonore Stump

Ebook

Jest to pierwsze polskie wydanie znakomitego i inspirującego opracowania myśli filozoficznej Tomasza z Akwinu, autorstwa Eleonore Stump, określonej niegdyś mianem najbardziej nieprawdopodobnego tomisty na świecie Akwinata(tyt. oryg.Aquinas).

Zgodnie z zamierzeniem autorki książka ta uwzględnia zarówno historyczny kontekst, w którym formułował swoje koncepcje Doktor Anielski, jak i zestawia dorobek Akwinaty z późniejszymi myślicielami, w tym również współczesnymi.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Przedmowa
 • Spis skrótów
 • Wyjaśnienie dotyczące wykorzystanych tłumaczeń
 • Spis dzieł Akwinaty
 • Wstęp. Życie i ogólny zarys myśli Akwinaty
 • Część I. Ostateczny fundament rzeczywistości
  • Rozdział 1. Metafizyka: teoria rzeczy
  • Rozdział 2. Dobro
  • Rozdział 3. Boża prostota
  • Rozdział 4. Boża wieczność
  • Rozdział 5. Boża wiedza
 • CZĘŚĆ II. NATURA LUDZKA
  • Rozdział 6. Formy i ciała: dusza
  • Rozdział 7. Fundamenty wiedzy
  • Rozdział 8. Mechanizmy poznania
  • Rozdział 9. Wolność: działanie, intelekt i wola
 • Część III. Natura ludzkiej doskonałości
  • Rozdział 10. Reprezentatywna cnota moralna: sprawiedliwość
  • Rozdział 11. Reprezentatywna cnota intelektualna: mądrość
  • Rozdział 12. Reprezentatywna cnota teologalna: wiara
  • Rozdział 13. Łaska a wolna wola
 • Część IV. Relacja Boga względem ludzi
  • Rozdział 14. Metafizyka wcielenia
  • Rozdział 15. Pojednanie
  • Rozdział 16. Opatrzność a cierpienie
 • Bibliografia
 • O serii
 • Przypisy
 • Tytuł: Akwinata
 • Autor: Eleonore Stump
 • Tytuł oryginału: Aquinas
 • Tłumaczenie: Piotr Lichacz
 • ISBN: 9788379066186, 9788379066186
 • Data wydania: 2022-04-18
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2oy0
 • Wydawca: W drodze