Helion


Szczegóły ebooka

Spotkać się w Słowie (Tom 2). Spotkać się w Słowie. Wielki Post. Tom 2

Spotkać się w Słowie (Tom 2). Spotkać się w Słowie. Wielki Post. Tom 2


Dialog jest celem naszego spotkania ze słowem Bożym. W tym dialogu i to pokazał nam czas pandemii nie chodzi tylko o szukanie odpowiedzi na pytania, które nosimy w sobie. To często dialog z naszymi lękami, obawami, wątpliwościami. W ten nasz wewnętrzny dialog włącza się nie tylko słowo Boże. W tym słowie przychodzi do nas Ten, który jest odwiecznym Słowem Boga Jezus Chrystus. W Nim możemy odkryć ostateczną prawdę o naszym życiu, powołaniu i przeznaczeniu.

(Ze Wstępu)

Ks. Wojciech Pikor kapłan diecezji pelplińskiej, profesor nauk teologicznych, wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, członek Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

 • Wstęp
 • Okres Wielkiego Postu
  • Środa Popielcowa
   • O potrzebie właściwej motywacji
   • na Wielki Post
   • Mt 6,1-6.16-18
  • Czwartek po Popielcu
   • (Nie tylko) wielkopostna apostazja
   • Łk 9,22-25
  • Piątek po Popielcu
   • Dlaczego post (nie tylko) w Wielki Post?
   • Mt 9,14-15
  • Sobota po Popielcu
   • Każdy może
   • Łk 5,27-32
  • 1. niedziela Wielkiego Postu, rok A
   • Słowo Boże jako oręż
   • w walce duchowej
   • Mt 4,1-11
  • 1. niedziela Wielkiego Postu, rok B
   • Nasze życie pomiędzy
   • Mk 1,12-15
  • 1. niedziela Wielkiego Postu, rok C
   • Pokusa zwątpienia
   • Łk 4,1-13
  • Poniedziałek 1. tygodnia Wielkiego Postu
   • Sądzeni z miłości
   • Mt 25,31-46
  • Wtorek 1. tygodnia Wielkiego Postu
   • Czego potrzebuje
   • modlitwa Ojcze nasz?
   • Mt 6,7-15
  • Środa 1. tygodnia Wielkiego Postu
   • Tu jest coś więcej niż Jonasz
   • Łk 11,29-32
  • Czwartek 1. tygodnia Wielkiego Postu
   • Antyporadnik modlitewny
   • Mt 7,7-12
  • Piątek 1. tygodnia Wielkiego Postu
   • Jak wyrazić swój gniew?
   • Mt 5,20-26
  • Sobota 1. tygodnia Wielkiego Postu
   • Kim jest mój nieprzyjaciel,
   • abym miał go miłować?
   • Mt 5,43-48
  • 2. niedziela Wielkiego Postu, rok A
   • Wstańcie, nie lękajcie się!
   • Mt 17,1-9
  • 2. niedziela Wielkiego Postu, rok B
   • Jezus łamie wszelki dystans
   • Mk 9,2-10
  • 2. niedziela Wielkiego Postu, rok C
   • Lekcja adoracji
   • Łk 9,28b-36
  • Poniedziałek 2. tygodnia Wielkiego Postu
   • Pan Bóg nie jest aptekarzem
   • Łk 6,36-38
  • Wtorek 2. tygodnia Wielkiego Postu
   • Jak mierzyć się
   • z klerykalizmem w Kościele?
   • Mt 23,1-12
  • Środa 2. tygodnia Wielkiego Postu
   • Być blisko Jezusa
   • Mt 20,17-28
  • Czwartek 2. tygodnia Wielkiego Postu
   • Problematyczne bogactwo?
   • Łk 16,19-31
  • Piątek 2. tygodnia Wielkiego Postu
   • Jak postrzegamy siebie wobec Boga? Mt 21,33-43.45-46
  • Sobota 2. tygodnia Wielkiego Postu
   • Jezusowa opowieść o Bogu Ojcu
   • Łk 15,1-3.11-32
  • 3. niedziela Wielkiego Postu, rok A
   • Jak poznać siebie?
   • J 4,5-42
  • 3. niedziela Wielkiego Postu, rok B
   • Jezus nową świątynią
   • J 2,13-25
  • 3. niedziela Wielkiego Postu, rok C
   • Dobra nowina
   • o Bożej cierpliwości
   • Łk 13,1-9
  • Poniedziałek 3. tygodnia Wielkiego Postu
   • Sam zachwyt słowami Jezusa
   • nie wystarczy
   • Łk 4,24-30
  • Wtorek 3. tygodnia Wielkiego Postu
   • O potrzebie przebaczenia
   • Mt 18,21-35
  • Środa 3. tygodnia Wielkiego Postu
   • Jezus wypełnieniem
   • starotestamentalnego Prawa
   • co to znaczy dla nas dzisiaj?
   • Mt 5,17-19
  • Czwartek 3. tygodnia Wielkiego Postu
   • Dlaczego być z Jezusem?
   • Łk 11,14-23
  • Piątek 3. tygodnia Wielkiego Postu
   • Niedaleko
   • czyni różnicę w miłości
   • Mk 12,28b-34
  • Sobota 3. tygodnia Wielkiego Postu
   • Jak nie mówić o sobie
   • w modlitwie?
   • Łk 18,9-14
  • 4. niedziela Wielkiego Postu, rok A
   • O potrzebie widzenia duchowego
   • J 9,1-41
  • 4. niedziela Wielkiego Postu, rok B
   • Jaka jest miłość Boga do nas?
   • J 3,14-21
  • 4. niedziela Wielkiego Postu, rok C
   • Zmarnowane synostwo
   • Łk 15,1-3.11-32
  • Poniedziałek 4. tygodnia Wielkiego Postu
   • Powtórka Kany Galilejskiej
   • J 4,43-54
  • Wtorek 4. tygodnia Wielkiego Postu
   • O chorobie beznadziei
   • J 5,1-3a.5-16
  • Środa 4. tygodnia Wielkiego Postu
   • Żyć życiem samego Boga
   • J 5,17-30
  • Czwartek 4. tygodnia Wielkiego Postu
   • Przyjąć świadectwo o Jezusie
   • J 5,31-47
  • Piątek 4. tygodnia Wielkiego Postu
   • Dlaczego nie poznali Jezusa?
   • J 7,1-2.10.25-30
  • Sobota 4. tygodnia Wielkiego Postu
   • Jak zdyskredytować
   • (ucznia) Jezusa?
   • J 7,40-53
  • 5. niedziela Wielkiego Postu, rok A
   • Słuchajmy oczami J 11,1-45
  • 5. niedziela Wielkiego Postu, rok B
   • Chcemy ujrzeć Jezusa J 12,20-33
  • 5. niedziela Wielkiego Postu, rok C
   • Jezusowe spojrzenie miłości J 8,1-11
  • Poniedziałek 5. tygodnia Wielkiego Postu
   • Jezusowe pisanie po ziemi J 8,1-11
  • Wtorek 5. tygodnia Wielkiego Postu
   • Jezusowe JA JESTEM J 8,21-30
  • Środa 5. tygodnia Wielkiego Postu
   • Jaka prawda wyzwala? J 8,31-42
  • Czwartek 5. tygodnia Wielkiego Postu
   • Dlaczego nie uwierzyli? J 8,51-59
  • Piątek 5. tygodnia Wielkiego Postu
   • Dlaczego uwierzyli? J 10,31-42
  • Sobota 5. tygodnia Wielkiego Postu
   • Jedno w Jezusie J 11,45-57
  • Niedziela Palmowa, rok A
   • Kryzys Piotra Mt 26,69-75
  • Niedziela Palmowa, rok B
   • Konieczna nagość? Mk 14,50-52
  • Niedziela Palmowa, rok C
   • Jak patrzymy na krzyż? Łk 23,35-43
  • Wielki Poniedziałek
   • Nasza miłość do Jezusa J 12,1-11
  • Wielki Wtorek
   • Przyjąć miłość Jezusa J 13,21-33.36-38
  • Wielka Środa
   • Jezus wobec zdrady Judasza Mt 26,14-25
  • 14 lutego Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy
   • Jakim językiem głosić dzisiaj Ewangelię?Łk 10,1-9
  • 22 lutego Katedry św. Piotra Apostoła
   • Trud wiary w Kościół Mt 16,13-19
  • 4 marca św. Kazimierza, królewicza
   • Świętego Kazimierza trwanie w miłości Boga J 15,9-17
  • 19 marca św. Józefa, Oblubieńca NMP
   • Patron dyskretnej miłości Mt 1,16.18-21.24a
  • 25 marca Zwiastowanie Pańskie
   • Radosne fiat Maryi Łk 1,26-38
   • Bibliografia

 • Tytuły: Spotkać się w Słowie (Tom 2). Spotkać się w Słowie. Wielki Post. Tom 2
 • Autor: ks. Wojciech Pikor
 • ISBN Ebooka: 9788381278522, 9788381278522
 • Data wydania: 2022-04-26
 • Identyfikator pozycji: e_2q2p
 • Kategorie:
 • Wydawca: Bernardinum