Helion


Szczegóły ebooka

Spotkać się w Słowie (Tom 3). Spotkać się w Słowie. Triduum Paschalne i Wielkanoc. Tom 3

Spotkać się w Słowie (Tom 3). Spotkać się w Słowie. Triduum Paschalne i Wielkanoc. Tom 3


Czas pandemii wiosną 2020 roku stał się czasem wyjątkowych rekolekcji eucharystycznych, w których odkrywaliśmy przez pryzmat czwartej Ewangelii sens i piękno naszego współbycia z Bogiem, któremu początek jak pisze papież Benedykt XVI dało zmartwychwstanie Jezusa. Medytacje zawarte w tym tomie są świadectwem tamtego dialogu ze słowami Jezusa, szczególnie Jego mową po rozmnożeniu chleba (J 6) oraz mową pożegnalną w Wieczerniku (J 1317). Dzięki Eucharystii wielokrotnie powracające w tych rozważaniach słowa o Bożej miłości, o trwaniu w Jezusie, o Jego nowym przykazaniu, o Jego zamieszkaniu w nas i naszym trwaniu w Nim przestawały być tylko obietnicą czy wiedzą, lecz stawały się wydarzeniem Miłości ukrzyżowanej, którą Jezus umiłował nas do końca (13,1). Lęk, ciszę i pustkę tamtego czasu przemieniły miłość, życie i wspólnota doświadczana w spotkaniu ze Słowem. To było i wciąż jest, mam taką nadzieję, nasze współbycie z Bogiem, którym chcemy podzielić się z innymi.

(Ze Wstępu)

Ks. Wojciech Pikorkapłan diecezji pelplińskiej, profesor nauk teologicznych, wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, członek Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

 • Wstęp
 • Triduum Paschalne
  • Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej
  • Dlaczego Jezus obmył nogi swoim uczniom? J 13,1-15
  • Wielki Piątek Męki Pańskiej
  • Pragnienie Jezusa na krzyżuJ 18,119,42
  • Wielka Sobota
  • Otworzyć zamknięte drzwi2
 • Okres
  • WIGILIA PASCHALNA, rok A
  • Gdzie spotkać Zmartwychwstałego? Mt 28,1-10
  • Wigilia Paschalna, rok B
  • O kilku zdumieniach w poranek zmartwychwstania Mk 16,1-7
  • Wigilia Paschalna, rok C
  • Niewiara w zmartwychwstanie Łk 24,1-12
  • Niedziela Zmartwychwstania PAŃSKIEGO Msza Święta w dzień
  • Spojrzenie wiaryJ 20,1-9
  • Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
  • O fake newsach (nie tylko) po zmartwychwstaniu JezusaMt 28,8-15
  • Wtorek w oktawie Wielkanocy
  • Spotkanie Marii Magdaleny ze Zmartwychwstałym J 20,11-18
  • Środa w oktawie Wielkanocy
  • O czytaniu Pisma Świętego razem z Jezusem Łk 24,13-35
  • Czwartek w oktawie Wielkanocy
  • Lęk mieszający się z radością Łk 24,35-48
  • Piątek w oktawie Wielkanocy
  • Jezusowa wizja Kościoła J 21,1-14
  • Sobota w oktawie Wielkanocy
  • Skąd brała się niewiara uczniów wobec Zmartwychwstałego? Mk 16,9-15
  • 2. niedziela WielkanocyNiedziela Miłosierdzia Bożego
  • Wierzący Tomasz J 20,19-31
  • Poniedziałek 2. tygodnia Wielkanocy
  • Jak powtórnie się narodzić? J 3,1-8
  • Wtorek 2. tygodnia Wielkanocy
  • Dlaczego krzyż? J 3,7b-15
  • Środa 2. tygodnia Wielkanocy
  • Tak Bóg umiłował świat J 3,16-21
  • Czwartek 2. tygodnia Wielkanocy
  • Czy dar Ducha Świętego jest z miarą czy bez miary? J 3,31-36
  • Piątek 2. tygodnia Wielkanocy
  • Jezus nas potrzebuje J 6,1-15
  • Sobota 2. tygodnia Wielkanocy
  • Jezus jeszcze do nich nie przyszedł J 6,16-21
  • 3. niedziela Wielkanocy, rok A
  • Jak czytać Słowo? Łk 24,13-35
  • 3. niedziela Wielkanocy, rok B
  • Dynamika paschalnej wiary Łk 24,35-48
  • 3. niedziela Wielkanocy, rok C
  • Jaki Kościół w świecie?(J 21,1-19)
  • Poniedziałek 3. tygodnia Wielkanocy
  • Szukać i działać J 6,22-29
  • Wtorek 3. tygodnia Wielkanocy
  • Chleb życiaJ 6,30-35
  • Środa 3. tygodnia Wielkanocy
  • Dla kogo Eucharystia? J 6,35-40
  • Czwartek 3. tygodnia Wielkanocy
  • Odkryć chleb życia J 6,44-51
  • Piątek 3. tygodnia Wielkanocy
  • Karmić się Eucharystią J 6,52-59
  • Sobota 3. tygodnia Wielkanocy
  • Słowo Boże źródłem kryzysu? J 6,55.60-69
  • 4. niedziela Wielkanocy, rok A
  • Pan jest moim Pasterzem J 10,1-10
  • 4. niedziela Wielkanocy, rok B
  • Po czym poznać dobrego pasterza? J 10,11-18
  • 4. niedziela Wielkanocy, rok C
  • Ja daję im życie wieczne J 10,27-30
  • Poniedziałek 4. tygodnia Wielkanocy
  • Jakie przykazanie otrzymał Jezus od Ojca? J 10,11-18
  • Wtorek 4. tygodnia Wielkanocy
  • Tożsamość ucznia Jezusa J 10,22-30
  • Środa 4. tygodnia Wielkanocy
  • Jak zostać słuchaczem Jezusa? J 12,44-50
  • Czwartek 4. tygodnia Wielkanocy
  • Szczęśliwy uczeń Jezusa J 13,16-20
  • Piątek 4. tygodnia Wielkanocy
  • Nasza życiowa nawigacja w Jezusie J 14,1-6
  • Sobota 4. tygodnia Wielkanocy
  • Jezusowe obietnice dla nas J 14,7-14
  • 5. niedziela Wielkanocy, rok A
  • Jezusowe pragnienie domu dla nas J 14,1-12
  • 5. niedziela Wielkanocy, rok B
  • Sens naszego trwania w Chrystusie J 15,1-8
  • 5. niedziela Wielkanocy, rok C
  • Dlaczego nowe przykazanie miłości? J 13,31-33a.34-35
  • Poniedziałek 5. tygodnia Wielkanocy
  • Tajemnica Trójcy Świętej J 14,21-26
  • Wtorek 5. tygodnia Wielkanocy
  • Trzy dary Jezusa J 14,27-31a
  • Środa 5. tygodnia Wielkanocy
  • Kiedy przynosimy obfity owoc? J 15,1-8
  • Czwartek 5. tygodnia Wielkanocy
  • Trwać w miłości Jezusa J 15,9-11
  • Piątek 5. tygodnia Wielkanocy
  • Piękno miłości Jezusa J 15,12-17
  • Sobota 5. tygodnia Wielkanocy
  • Jaka postawa ucznia Jezusa wobec świata? J 15,18-21
  • 6. niedziela Wielkanocy, rok A
  • Obietnica Parakleta J 14,15-21
  • 6. niedziela Wielkanocy, rok B
  • Bóg jest miłością J 15,9-17
  • 6. niedziela Wielkanocy, rok C
  • Zamieszkanie w nas Boga przez słowo J 14,23-29
  • Poniedziałek 6. tygodnia Wielkanocy
  • Świadectwo ucznia Jezusa J 15,2616,4a
  • Wtorek 6. tygodnia Wielkanocy
  • Co ma ujawnić Paraklet? J 16,5-11
  • Środa 6. tygodnia Wielkanocy
  • Duch Święty jako przewodnik J 16,12-15
  • Czwartek 6. tygodnia Wielkanocy
  • Jeszcze chwila J 16,16-20
  • Piątek 6. tygodnia Wielkanocy
  • Wielbić Boga pośrodku cierpienia J 16,20-23a
  • Sobota 6. tygodnia Wielkanocy
  • Jak prosić Jezusa? J 16,23b-28
  • Wniebowstąpienie Pańskie, rok A
  • Wątpliwości wpisane w wiarę Mt 28,16-20
  • Wniebowstąpienie Pańskie, rok B
  • Tajemnica obecności Jezusa Mk 16,15-20
  • Wniebowstąpienie Pańskie, rok C
  • Radość z wniebowstąpienia Łk 24,46-53
  • Poniedziałek 7. tygodnia Wielkanocy
  • Czego potrzebuje nasza wiara? J 16,29-33
  • Wtorek 7. tygodnia Wielkanocy
  • Jezusowa szkoła modlitwy J 17,1-11a
  • Środa 7. tygodnia Wielkanocy
  • W świecie, ale nie ze świata J 17,11b-19
  • Czwartek 7. tygodnia Wielkanocy
  • Dlaczego Jezus pragnie jedności dla swoich uczniów? J 17,20-26
  • Piątek 7. tygodnia Wielkanocy
  • Jezusowe pytanie o miłość J 21,15-19
  • Sobota 7. tygodnia Wielkanocy
  • O różnorodności w Kościele J 21,20-25
  • Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok A
  • Duch Święty a odpuszczanie grzechów J 20,19-23
  • Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok B
  • Odkryć prawdę Jezusa J 15,26-27; 16,12-15
  • Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok C
  • Paraklet jako Obecny J 14,15-16.23b-26
 • Uroczystości
  • 25 marca Zwiastowanie Pańskie
  • Radosne fiat Maryi Łk 1,26-38
  • 23 kwietnia św. Wojciecha, biskupa i męczennika
  • Obumrzeć, żeby żyć J 12,24-26
  • 25 kwietnia św. Marka, ewangelisty
  • Jak głosić Ewangelię? Mk 16,15-20
  • 29 kwietnia św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
  • Odpocznienie w Jezusie Mt 11,25-30
  • 3 maja Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
  • Przyjąć Maryję jako Matkę J 19,25-27
  • 6 maja Świętych apostołów Filipa i Jakuba
  • Jezus droga, prawda i życie J 14,6-14
  • 8 maja św. Stanisława, biskupa i męczennika
  • Kiedy pasterze zasługują na miano dobrych pasterzy? J 10,11-16
  • 14 maja św. Macieja, apostoła
  • Kim jest przyjaciel Jezusa? J 15,9-17
  • 16 maja św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
  • Aby stanowili jedno J 17,20-26
  • 31 maja Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
  • Maryi rozumienie historii Łk 1,39-56
  • Bibliografia

 • Tytuły: Spotkać się w Słowie (Tom 3). Spotkać się w Słowie. Triduum Paschalne i Wielkanoc. Tom 3
 • Autor: ks. Wojciech Pikor
 • ISBN Ebooka: 9788381278539, 9788381278539
 • Data wydania: 2022-04-26
 • Identyfikator pozycji: e_2q2t
 • Kategorie:
 • Wydawca: Bernardinum