Helion


Szczegóły ebooka

List do Rzymian

List do Rzymian


Mimo, że List św. Pawła do Rzymian jest dość krótki jak na standardy arcydzieł literackich, to wpłynął on istotnie na myśl i historię Zachodu. To dzieło o szczególnej wielkości, w którym ujawniają się w pełni wybitne zdolności Świętego Pawła jako pasterza, ewangelizatora i teologa.

List do Rzymian charakteryzuje się niewyczerpaną głębią duchową i teologiczną. Jego struktura jest prosta i czytelna. Czytelnik znajdzie w nim objaśnienie wiary chrześcijańskiej i szereg zachęt dotyczących życia chrześcijańskiego. Wiara i życie, katecheza i sposób postępowania stanowią zatem dwie główne części Listu do Rzymian.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp od redaktorów serii
 • Skróty i oznaczenia
 • Wstęp
 • Schemat Listu do Rzymian
  • Mesjasz i Ewangelia Zbawienia
  • Sąd i Prawo Boże
  • Sąd nad grzechem i usprawiedliwienie w Chrystusie
  • Wiara i ojcostwo Abrahama
  • Pojednanie w Chrystusie, nowym Adamie
  • Nowe życie i wyzwolenie w Mesjaszu
  • Prawo Mojżesza a prawo grzechu
  • Prawo Ducha i miłość Boża
  • Wierność Boga wobec Izraela
  • Odpowiedź Izraela na Ewangelię
  • Miłosierdzie Boże dla wszystkich
  • Nowy sposób służenia Bogu i życie w Chrystusie
  • Chrześcijanin jako obywatel; miłość jako wypełnienie Prawa
  • Słabi i mocni w Rzymie
  • Końcowy apel i przyszłe plany Pawła
  • Zakończenie Listu do Rzymian
 • Sugerowane lektury
 • Słowniczek
 • Indeks tematów duszpasterskich
 • Indeks tekstów wyróżnionych
 • Spis ilustracji
 • Mapa
 • Przypisy
 • O Autorze

 • Tytuły: List do Rzymian
 • Autor: Scott W. Hahn
 • Tytuł oryginału: Romans
 • Tłumaczenie: Aleksander Gomola
 • ISBN Ebooka: 9788379066278, 9788379066278
 • Data wydania: 2022-05-02
 • Identyfikator pozycji: e_2q4c
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze