Helion


Szczegóły ebooka

Powrót hipotezy Boga. Trzy odkrycia naukowe ujawniające celowość Wszechświata

Powrót hipotezy Boga. Trzy odkrycia naukowe ujawniające celowość Wszechświata


W drugiej połowie XIX wieku rozpowszechnił się pogląd, że nauka znajduje się w konflikcie z wiarą i tradycyjnie pojmowanym teizmem. Filozof nauki Stephen C. Meyer kwestionuje to twierdzenie, analizując trzy odkrycia naukowe o zdecydowanie teistycznych implikacjach. Opierając się na argumentach za inteligentnym projektem życia, które opracował w książkach „Podpis w komórce” i „Wątpliwość Darwina”, Meyer pokazuje, że odkrycia w kosmologii i fizyce w połączeniu z odkryciami w biologii pomagają ustalić tożsamość inteligencji odpowiedzialnej za życie i Wszechświat. Uważa, że hipoteza transcendentnego, inteligentnego i celowo działającego Stwórcy dostarcza najlepszych wyjaśnień świata przyrody. W „Powrocie hipotezy Boga” uczony po raz pierwszy zajmuje się nie tylko projektem życia, ale również podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, kto może być jego autorem. Argumentacja Meyera jednoznacznie prowadzi do wniosku, że dane empiryczne potwierdzają istnienie projektu w przyrodzie oraz wskazują na jego Stwórcę, którym jest osobowy Bóg. 


Po latach triumfu pozytywizmu i marksistowskiego przekonania, że „światopogląd musi być naukowy” dr Stephen Meyer proponuje świeże, obiektywne spojrzenie na osiągnięcia współczesnej nauki. Okazuje się, że im więcej wiemy o świecie, tym bardziej prawdopodobna jest hipoteza, że Bóg istnieje. Meyer nie boi się wyciągnięcia ostatecznych wniosków ze współczesnych badań w dziedzinie kosmologii, fizyki i biologii. Książkę z zainteresowaniem przeczytają nie tylko osoby wierzące.
- Dr Michał Chaberek OP, autor książek „Kościół a ewolucja” i „Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja”

Wspaniałe kompendium niepodważalnych świadectw naukowych przemawiających za istnieniem Boga. 
- Dr Marcos Eberlin, profesor chemii Uniwersytetu Mackenzie, członek Brazylijskiej Akademii Nauk, laureat Medalu Thomsona  

Przekonująca od pierwszej do ostatniej strony logika sprawia, że od książki trudno się oderwać. Autor jest mistrzem w objaśnianiu złożonych kwestii, dzięki czemu otrzymujemy książkę zrozumiałą dla bardzo szerokiego grona czytelników, którzy na pewno będą pod wrażeniem ogromnej wiedzy o omawianych w niej zagadnieniach. To mistrzowska pozycja, która w kolejnych latach będzie wielokrotnie cytowana. Aktualnie jest to najlepsza, najbardziej klarowna i najbardziej wszechstronna obrona „hipotezy Boga”, jaka ukazała się drukiem. Bije na głowę wszystkie inne publikacje. Szczególny dowód kunsztu autora. 
- Michael Denton, biochemik, były pracownik naukowy Uniwersytetu Otago, autor książki „Kryzys teorii ewolucji” 

Oparty na drobiazgowych badaniach, bogato ilustrowany i dogłębnie uargumentowany wywód przeciwko nowemu ateizmowi. Nawet jeśli masz już wyrobione zdanie, a zwłaszcza jeśli masz wyrobione zdanie, to świeże spojrzenie Meyera na niemożliwe do pogodzenia ujęcia pochodzenia świata – świeckie i religijne – będzie dla ciebie ogromnie satysfakcjonującą lekturą. Możliwe, że książka cię nie przekona, ale na pewno ubogaci. 
- Dr Brian Keating, Chancellor’s Distinguished Professor of Physics Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, autor książki “Losing the Nobel Prize” 

Stephen C. Meyer
Absolwent University of Cambridge, doktor historii i filozofii nauki. Uzyskał dyplom z fizyki i nauk o Ziemi na Whitworth College, gdzie następnie wykładał. W latach 1981–1985 pracował jako geofizyk w Atlantic Richfield Company w Teksasie. Od 2002 roku jest dyrektorem Center for Science and Culture, ośrodka należącego do Discovery Institute. W 2009 roku ukazała się pierwsza książka Meyera „Podpis w komórce. DNA i świadectwa inteligentnego projektu”, w 2013 roku druga: „Wątpliwość Darwina. Kambryjska eksplozja życia jako świadectwo inteligentnego projektu”. Prace Meyera dotyczą najgłębszych tajemnic pochodzenia i rozwoju życia ze szczególnym uwzględnieniem informacji biologicznej leżącej u jego podstaw.

Summa
Nazwa serii nawiązuje do tytułu dwóch wielkich dzieł świętego Tomasza z Akwinu, który koncentrował się na tym, że chrześcijaństwo nie podważa wartości poznania intelektualnego. Proponujemy czytelnikowi publikacje, których autorzy nie boją się rzeczowej dyskusji prowadzącej do wykazania prawdziwości chrześcijaństwa. Mamy nadzieję, że będzie to doskonała lektura i nieocenione źródło wiedzy dla tych, którzy szukają argumentów na rzecz chrześcijaństwa oraz wszystkich wątpiących, a nawet niewierzących. Ci ostatni znajdą okazję, by wypróbować swoją niewiarę.
 

Przedmowa // 9

Część 1 POWSTANIE I UPADEK NAUKI TEISTYCZNEJ // 21

1. Judeochrześcijańskie korzenie współczesnej nauki // 23

2. Trzy metafory i powstanie naukowego obrazu świata // 48

3. Narodziny materializmu naukowego i schyłek nauki teistycznej // 76

Część 2 POWRÓT HIPOTEZY BOGA // 101

4. Światło z odległych galaktyk // 102

5. Teoria Wielkiego Wybuchu // 127

6. Krzywizna przestrzeni i początek Wszechświata // 159

7. Wszechświat Złotowłosej // 186

8. Czy skrajnie precyzyjne dostrojenie jest świadectwem projektu? // 211

9. Pochodzenie życia i zagadka DNA // 241

10. Eksplozja kambryjska i inne eksplozje informacji // 278

Część 3 WNIOSKOWANIE DO NAJLEPSZEGO WYJAŚNIENIA METAFIZYCZNEGO // 313

11. Jak ocenić hipotezę metafizyczną // 314

12. Hipoteza Boga i początek Wszechświata // 345

13. Hipoteza Boga i projekt Wszechświata // 373

14. Hipoteza Boga i zaprojektowanie życia // 403

Część 4 DOMYSŁY I REFUTACJE // 437

15. Informacyjne szachrajstwo // 438

16. Jeden Bóg czy wiele wszechświatów? // 472

17. Stephen Hawking i kosmologia kwantowa // 510

18. Kosmologiczny problem informacji // 538

19. Kolapsujące fale i mózgi Boltzmanna // 569

Część 5 ZAKOŃCZENIE // 595

20. Działania Boga czy Bóg luk? // 596

21. Wielkie pytania i ich znaczenie // 631

Podziękowania // 658

Źródła ilustracji // 660

Bibliografia // 662

Indeks osobowy // 698

Indeks rzeczowy // 703