Helion


Szczegóły ebooka

 
Droga do pełni życia. Podręcznik ćwiczeń bioenergetycznych

Droga do pełni życia. Podręcznik ćwiczeń bioenergetycznych


Bioenergetyka to stworzona przez Alexandra Lowena teoria psychologiczna, która łączy terapię analityczną z pracą z ciałem. Droga do pełni życia to zestaw ćwiczeń cielesnych stosowanych w praktyce bioenergetycznej, których wspólnym celem jest rozluźnienie napięć mięśniowych blokujących doznawanie emocji u pacjenta. Każde zadanie, opatrzone rysunkiem, zawiera szczegółowe instrukcje umożliwiające czytelnikowi ich samodzielne wykonywanie. Autorzy zawarli też w książce szereg komentarzy ułatwiających interpretację pojawiających się podczas pracy doznań, a także pozwalających na wybór ćwiczeń najbardziej przydatnych dla danej osoby. Kilka rozdziałów poświęcono technikom masażu bioenergetycznego oraz organizacji ćwiczeń grupowych.

Alexander Lowen (19102008) wybitny amerykański psychiatra i psychoterapeuta. W młodości studiował ekonomię i prawo. W tej drugiej dziedzinie uzyskał tytuł magistra, a następnie doktora. Później jednak zainteresował się związkami między zdrowiem fizycznym i psychicznym. Uczęszczał na kursy prowadzone przez głośnego psychoanalityka Wilhelma Reicha, u niego też odbył własną psychoterapię, po której rozpoczął samodzielną praktykę. W 1951 roku ukończył studia medyczne na uniwersytecie w Genewie. Wspólnie z Johnem Pierrakosem rozwinął własne podejście terapeutyczne, tak zwaną analizę bioenergetyczną. Opierała się ono na założeniu, że problemy psychologiczne mają znaczący wpływ na stan fizyczny organizmu i vice versa. W terapii łączył więc interwencje psychologiczne ze specjalnym systemem ćwiczeń fizycznych. Napisał szereg książek z tej dziedziny, z których znaczna część została opublikowana w polskim przekładzie, m.in. Język ciała -, Zdrada ciała, Depresja i ciało, Bioenergetyka, Lęk przed życiem, Narcyzm, Duchowość ciała, . Był twórcą Międzynarodowego Instytutu Analizy Bioenergetycznej, założonego w 1956 roku w Nowym Jorku.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Pod­stawy bio­ener­ge­tyki
  • Czym jest bio­ener­ge­tyka?
  • Wibra­cja i ruchli­wość
  • Ugrun­to­wa­nie
  • Oddy­cha­nie
  • Sek­su­al­ność
  • Pano­wa­nie nad sobą i auto­ek­spre­sja
  • Być w kon­tak­cie
  • Rada i ostrze­że­nie
 • Ćwi­cze­nia
  • Ćwi­cze­nia stan­dar­dowe
  • Ćwi­cze­nia eks­pre­syjne
  • Praca ze stoł­kiem bio­ener­ge­tycz­nym
  • Ćwi­cze­nia sek­su­alne
  • Tech­niki masażu
 • Two­rze­nie har­mo­no­gramu ćwi­czeń
  • Ćwi­cze­nie w domu
  • Zaję­cia gru­powe
 • Przy­pisy koń­cowe