Szczegóły ebooka

Droga do pełni życia. Podręcznik ćwiczeń bioenergetycznych

Droga do pełni życia. Podręcznik ćwiczeń bioenergetycznych

Alexander Lowen, Leslie Lowen

Ebook

Bioenergetyka to stworzona przez Alexandra Lowena teoria psychologiczna, która łączy terapię analityczną z pracą z ciałem. Droga do pełni życia to zestaw ćwiczeń cielesnych stosowanych w praktyce bioenergetycznej, których wspólnym celem jest rozluźnienie napięć mięśniowych blokujących doznawanie emocji u pacjenta. Każde zadanie, opatrzone rysunkiem, zawiera szczegółowe instrukcje umożliwiające czytelnikowi ich samodzielne wykonywanie. Autorzy zawarli też w książce szereg komentarzy ułatwiających interpretację pojawiających się podczas pracy doznań, a także pozwalających na wybór ćwiczeń najbardziej przydatnych dla danej osoby. Kilka rozdziałów poświęcono technikom masażu bioenergetycznego oraz organizacji ćwiczeń grupowych.

Alexander Lowen (19102008) wybitny amerykański psychiatra i psychoterapeuta. W młodości studiował ekonomię i prawo. W tej drugiej dziedzinie uzyskał tytuł magistra, a następnie doktora. Później jednak zainteresował się związkami między zdrowiem fizycznym i psychicznym. Uczęszczał na kursy prowadzone przez głośnego psychoanalityka Wilhelma Reicha, u niego też odbył własną psychoterapię, po której rozpoczął samodzielną praktykę. W 1951 roku ukończył studia medyczne na uniwersytecie w Genewie. Wspólnie z Johnem Pierrakosem rozwinął własne podejście terapeutyczne, tak zwaną analizę bioenergetyczną. Opierała się ono na założeniu, że problemy psychologiczne mają znaczący wpływ na stan fizyczny organizmu i vice versa. W terapii łączył więc interwencje psychologiczne ze specjalnym systemem ćwiczeń fizycznych. Napisał szereg książek z tej dziedziny, z których znaczna część została opublikowana w polskim przekładzie, m.in. Język ciała -, Zdrada ciała, Depresja i ciało, Bioenergetyka, Lęk przed życiem, Narcyzm, Duchowość ciała, . Był twórcą Międzynarodowego Instytutu Analizy Bioenergetycznej, założonego w 1956 roku w Nowym Jorku.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Pod­stawy bio­ener­ge­tyki
  • Czym jest bio­ener­ge­tyka?
  • Wibra­cja i ruchli­wość
  • Ugrun­to­wa­nie
  • Oddy­cha­nie
  • Sek­su­al­ność
  • Pano­wa­nie nad sobą i auto­ek­spre­sja
  • Być w kon­tak­cie
  • Rada i ostrze­że­nie
 • Ćwi­cze­nia
  • Ćwi­cze­nia stan­dar­dowe
  • Ćwi­cze­nia eks­pre­syjne
  • Praca ze stoł­kiem bio­ener­ge­tycz­nym
  • Ćwi­cze­nia sek­su­alne
  • Tech­niki masażu
 • Two­rze­nie har­mo­no­gramu ćwi­czeń
  • Ćwi­cze­nie w domu
  • Zaję­cia gru­powe
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Droga do pełni życia. Podręcznik ćwiczeń bioenergetycznych
 • Autor: Alexander Lowen, Leslie Lowen
 • Tytuł oryginału: The Way to Vibrant Health
 • Tłumaczenie: Paweł Luboński
 • ISBN: 9788381437547, 9788381437547
 • Data wydania: 2022-06-15
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2qcl
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca