Szczegóły ebooka

DYSTANS SPOŁECZNY WOBEC OSÓB HOMOSEKSUALNYCH

DYSTANS SPOŁECZNY WOBEC OSÓB HOMOSEKSUALNYCH

Małgorzata Skowrońska

Ebook

Człowiek socjalizmu winien być człowiekiem kulturalnym. Dla człowieka socjalistycznego oświata i kultura mają być powszechnie dostępne, a stawanie się człowiekiem kulturalnym — modelem rozwoju osobowości, przedmiotem aspiracji i składnikiem awansu społecznego.

 

Spis treści

 

11  Wstęp

19  Rozdział I

Dystans społeczny jako przedmiot refleksji naukowej

22  Zarys pojęcia dystansu społecznego w pracach Georga Simmla

31  Dystans społeczny w świetle rozważań Roberta E. Parka

36  Dystans społeczny według Emory’ego Bogardusa

46  Od klasycznej do współczesnej definicji dystansu społecznego

52  Dystans społeczny w świetle Construal Level Theory

58  Osoba homoseksualna jako obiekt dystansu społecznego w społeczeństwie polskim

70  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych — ujęcie definicyjne

75  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych jako element pola zjawisk

78  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych — mechanizmy i uzasadnienia

 

85  Rozdział II

Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w świetle badań psychologicznych i socjologicznych

86  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w świetle ogólnopolskich badań sondażowych

120  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych — perspektywa osób nieheteroseksualnych

145  Globalne i lokalne zróżnicowanie dystansu społecznego wobec osób homoseksualnych

 

157  Rozdział III

Dane i metoda

157  Przesłanki podjęcia badań nad mechanizmami określającymi dystans społeczny wobec osób homoseksualnych

160  Wybór techniki badawczej

162  Dobór próby — grupy: opiniotwórcza, porównawcza i mniejszościowa

164  Pytania i procedury badawcze

166  Dynamiczny scenariusz wywiadu i trudności w realizacji badania

169  Rekrutacja

170  Transkrypcje i anonimizacja danych

171  Dofinansowanie badań i współpraca z badaczami

 

173  Rozdział IV

Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych — mechanizmy i uzasadnienia. Analiza zebranego materiału empirycznego

176  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w grupie opiniotwórczej — analiza wyników

179  Typy uzasadnień przedstawiane przez badanych ujawniających duży dystans społeczny wobec osób homoseksualnych

179  Zagrożenie dla porządku społecznego i tradycyjnej rodziny

184  Zagrożenie dla dzieci

188  Zagrożenie dla grupy dominującej

189  Obnoszenie się, afiszowanie się

195  Wiara religijna i niezgodność z nauką Kościoła

198x Obce wpływy — obce wartości

203  Choroba

204  Większość społeczeństwa myśli w ten sposób

205  Temat zastępczy, sztuczny problem

207  Uzasadnienia unikowe

207 Typy uzasadnień przedstawiane przez badanych ujawniających mały dystans społeczny wobec osób homoseksualnych

208  Normalni obywatele

209  Wartości — wybór, wolność, indywidualizm

209  Wiedza i doświadczenie

212  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w grupie porównawczej — analiza wyników

216  Typy uzasadnień dla dużego dystansu w grupie porównawczej

216  Zagrożenie dla tradycyjnej rodziny

220  Zagrożenie dla dzieci

224  Obnoszenie się, afiszowanie się

235  Większość społeczeństwa myśli w ten sposób

240  Choroba

244  Wiara religijna i wartości chrześcijańskie

252  Temat zastępczy, sztuczny problem

253  Uzasadnienia unikowe

255  Typy uzasadnień dla małego dystansu w grupie porównawczej

255  Normalni obywatele

256  Wiedza

258  Empatia

259  Uzasadnienia i mechanizmy określające dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w grupie opiniotwórczej i porównawczej — wnioski

264  Kontakt z osobami homoseksualnymi a dystans społeczny

266  Elastyczność dystansu

270  Efekt Biedronia

274  Narracje związane z postawami dystansu

276  Narracja większościowa

277  Narracja moralizująca

278  Narracja medykalizująca

279  Narracja dialogująca

 

281  Rozdział V

Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych — perspektywa gejów i lesbijek. Analiza zebranego materiału empirycznego

282  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych

w grupie mniejszościowej — analiza wyników

285  Typy uzasadnień dla małego dystansu w grupie mniejszościowej

285  Stan faktyczny

291  Normalni obywatele i równe prawa

293  Wolny wybór

295  Dobrzy rodzice

296  Różnorodność

298  Typy uzasadnień dla dużego dystansu w grupie mniejszościowej

298  Wydarzenia zbyt kontrowersyjne

300  Uzasadnienia unikowe

301  Brak, niekompletność

306  Typy narracji w grupie mniejszościowej

307  Efekt Biedronia

308  Konsekwencje dystansu wobec gejów i lesbijek — na podstawie wypowiedzi przedstawicieli grupy mniejszościowej

325  Mechanizm sprzężenia zwrotnego dystansu — wnioski

 

327  Zakończenie

 

335  Postscriptum

O dynamice dystansu społecznego wobec osób homoseksualnych w latach 2014–2020 i I Marszu Równości w Białymstoku

336  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w Polsce i Europie — przegląd danych ilościowych (lata 2014–2020)

371  Przełom w roku 2019. Perspektywa lokalna

373  Badanie własne — nota metodologiczna

375  Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych w grupie mniejszościowej w roku 2019 — analiza wyników

380  Od diagnozy postaw mieszkańców do I Marszu Równości w Białymstoku

393  I Marsz Równości w Białymstoku w opiniach przedstawicieli grupy mniejszościowej

400  I Marsz Równości w Białymstoku i sytuacja społeczna osób LGBT (w tym homoseksualnych) — odniesienia polityczne

407  I Marsz Równości w Białymstoku i sytuacja społeczna osób LGBT (w tym homoseksualnych) — ocena roli Kościoła katolickiego i środowisk katolickich

415  I Marsz Równości w Białymstoku — recepcja zdarzeń

424  Przebieg Marszu — wspólne obszary doświadczenia badanych

437  Konsekwencje i znaczenie I Marszu Równości w Białymstoku

438  Marsz jako zamknięcie

440  Marsz jako otwarcie

443  Podsumowanie

 

447  Bibliografia

447  Monografie

451  Artykuły w czasopismach

453  Komunikaty z badań i raporty badawcze

455  Źródła internetowe

 

466  Indeks osób

  • Tytuł: DYSTANS SPOŁECZNY WOBEC OSÓB HOMOSEKSUALNYCH
  • Autor: Małgorzata Skowrońska
  • ISBN: 978-83-66056-77-0, 9788366056770
  • Data wydania: 2022-05-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2qq2
  • Wydawca: Oficyna Naukowa