Szczegóły ebooka

Sztuka - edukacja - kultura. Z teorii i praktyki edukacji artystycznej

Sztuka - edukacja - kultura. Z teorii i praktyki edukacji artystycznej

red. Ewa Linkiewicz, Urszula Szuścik

Ebook

Monografia pt. Sztuka – Edukacja – Kultura. Z teorii i praktyki edukacji artystycznej prezentuje różnorodne rozważania, zarówno od strony teoretycznej, technologii warsztatu artystycznego, dydaktyki sztuki i innowacyjnych rozwiązań w edukacji artystycznej. Publikacja zmusza czytelnika do refleksji nad miejscem i rolą sztuki w edukacji i wychowaniu we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej bardzo szeroko pojętej. Na ile edukacja artystyczna zmienia się, a na ile jest osadzona w tradycji kształcenia artystycznego, takie pytania formułują Autorzy tekstów.

Publikacja jest adresowana do szerokiej rzeszy teoretyków sztuki, badaczy, dydaktyków sztuki którzy zastanawiają się nad kształtem rozumienia sztuki i jej walorów edukacyjnych we współczesnym kształceniu artystycznym na wszystkich szczeblach nauczania.

  • Tytuł: Sztuka - edukacja - kultura. Z teorii i praktyki edukacji artystycznej
  • Autor: red. Ewa Linkiewicz, Urszula Szuścik
  • ISBN: 978-83-8012-284-0, 9788380122840
  • Data wydania: 2022-05-11
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2qr0
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego