Helion


Szczegóły ebooka

Podstawy organizacji i zarządzania. Materiały do ćwiczeń. Część 3

Podstawy organizacji i zarządzania. Materiały do ćwiczeń. Część 3


Książka stanowi kontynuację części pierwszej i drugiej skryptu pod tym samym tytułem. W opracowaniu przedstawiono szereg metod wspierających proces twórczy i służących przede wszystkim do poszukiwania i definiowania pomysłów nowych produktów.
 
Głównym celem opracowania jest prezentacja wybranych metod heurystycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach na potrzeby poszukiwania innowacyjnych rozwiązań poprzez pobudzanie kreatywności u pracowników różnych szczebli i jednocześnie zaangażowanych w rozwiazywanie problemów o zróżnicowanym charakterze i spektrum. Autorka przedstawia zarówno metody nowe, jak i klasyczne. Metoda Design Thinking została potraktowana jako nadrzędna w odniesieniu do pozostałych metod zaprezentowanych w opracowaniu i wyznaczająca dla nich ramy, co wpłynęło bezpośrednio na strukturę opracowania i wybór opisanych metod. Przedstawione metody mogą być w praktyce wykorzystywane w realizacji kolejnych etapów poszukiwania rozwiązań przy wykorzystaniu metody Design Thinking.
 
Struktura poszczególnych rozdziałów obejmuje określenie celu metody, przedstawienie instrukcji jej stosowania, zaprezentowanie przykładowego wykorzystania, polecenie wykonania ćwiczenia oraz wskazanie zakresu zastosowania metody (w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym, określenie horyzontu czasu i rodzaju celu). Z uwagi na charakter opracowania teoria dotycząca poszczególnych metod została zawężona do minimum na rzecz przykładów praktycznych. Podczas prezentacji metod Autorka kierowała się zasadą precyzyjnego wyjaśnienia sposobu ich wykorzystania.
 
Opracowanie może być pomocne w samodzielnym generowaniu rozwiązań - zarówno na potrzeby dydaktyczne, jak i w działalności praktycznej przez szerokie grono użytkowników. Tym samym adresatami są tu przede wszystkim studenci kierunków Zarządzanie i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz praktycy gospodarczy, jak również słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy szkoleń specjalistycznych i inni czytelnicy zainteresowani poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań.

Wstęp 9

1. Metoda Design Thinking 13

2. Mapa empatii 28

3. Metody pytań naprowadzających 35

3.1. Lista pytań naprowadzających Lohmanna 35

3.2. Metoda 5W1H 47

3.3. Metoda 5 × dlaczego 51

4. Burza mózgów 55

4.1. Klasyczna burza mózgów 55

4.2. Metoda 635 60

4.3. Metoda pytań Osborna 64

5. Metoda W. Disneya 72

6. Metoda kruszenia 78

7. Metoda SCAMPER 83

8. Mapa myśli 88

9. Analogie Gordona 94

10. Metoda superpozycji 98

11. Metoda analizy morfologicznej 102

12. Diagram pokrewieństwa 112

13. Diagram systematyki 115

Podsumowanie 120

Bibliografia 121

Netografia 124

Inne źródła 124

Spis rysunków125

Spis tabel 126