Szczegóły ebooka

Elementy metrologii wielkości geometrycznych. Przykłady i zadania

Elementy metrologii wielkości geometrycznych. Przykłady i zadania

Tadeusz Sałaciński

Ebook

Skrypt powstał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej jako pomoc do przedmiotu metrologia, który jest wykładany na wszystkich kierunkach studiów inżynierskich prowadzonych na tym wydziale: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Skrypt zawiera zestaw przykładów i zadań niezbędnych do opanowania minimum wiedzy z zakresu metrologii wielkości geometrycznych. Każdy rozdział poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem teoretycznym, w którym podano definicje i wzory podstawowych pojęć. Ostatni rozdział dotyczy statystycznej analizy wyników pomiarów za pomocą kart kontrolnych i wskaźników zdolności procesów. Niniejsze opracowanie może być wykorzystane jako pomoc dydaktyczna na innych wydziałach mechanicznych bądź inżynierii produkcji.

Przedmowa 4

1. NIEDOKŁADNOŚĆ POMIARU WIELKOŚCI GEOMETRYCZNYCH 5

1.1. Podstawowe pojęcia teorii pomiarów wielkości geometrycznych 5

1.2. Analiza niepewności pomiarów wielkości geometrycznych 11

1.3. Analiza niedokładności dla błędów przypadkowych 22

1.4.Zadania do samodzielnego wykonania 25

2. ANALIZA TOLERANCJI I ODCHYŁEK WYMIARÓW 28

2.1.Wprowadzenie 28

2.2.Pojęcia podstawowe 28

2.3.Dobór pól tolerancji 34

2.4.Dobór wartości tolerancji i odchyłek 34

2.5.Wzory podstawowe 38

2.6.Przykłady obliczeń 39

2.7.Zadania do samodzielnego wykonania 41

3. ŁANCUCHY WYMIAROWE TECHNOLOGICZNE,WYMIARY NASTAWCZE NARZĘDZI 43

3.1.Rachunki na wymiarach tolerowanych 43

3.2.Łańcuchy wymiarowe 44

3.3.Przykłady obliczeń 46

3.4.Zadania do samodzielnego wykonania 56

4.PODSTAWY OBLICZEŃ SPRAWDZIANÓW 60

4.1. Charakterystyka sprawdzianów do wałków i otworów 60

4.2.Przykłady obliczeń 65

4.3.Zadania do samodzielnego wykonania 66

5. ANALIZA WYNIKÓW POMIARU Z WYKORZYSTANIEM SPC 67

5.1. Wprowadzenie do statystycznego sterowania procesami 67

5.2. Wykorzystanie wyników pomiaru do regulacji procesów za pomocą kart kontrolnych 72

5.3. Wykorzystanie wyników pomiaru do analizy zdolności procesu 76

5.4. Przykład analizy stabilności i zdolności procesu toczenia wałków 77

5.5. Przykład analizy stabilności i zdolności procesu wiercenia otworów 82

6.PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE 89

Literatura 92

  • Tytuł: Elementy metrologii wielkości geometrycznych. Przykłady i zadania
  • Autor: Tadeusz Sałaciński
  • ISBN: 978-83-8156-361-1, 9788381563611
  • Data wydania: 2022-05-17
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2r27
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej