Szczegóły ebooka

Metoda Elementów Skończonych w mechanice materiałów i konstrukcji. Rozwiązywanie wybranych zagadnień za pomocą systemu ANSYS

Metoda Elementów Skończonych w mechanice materiałów i konstrukcji. Rozwiązywanie wybranych zagadnień za pomocą systemu ANSYS

Paweł Borkowski, Grzegorz Krzesiński, Piotr Marek, Tomasz Zagrajek

Ebook

Niniejszy skrypt ma ułatwić Czytelnikowi opanowanie podstaw budowy i wykorzystywania modeli metody elementów skończonych (MES), a w szczególności zapoznanie się z metodami przeprowadzania obliczeń konstrukcji odkształcalnych za pomocą systemu programów ANSYS (ANSYS Inc., USA).
 
Pakiety profesjonalnych programów metody elementów skończonych składają się z wielu współpracujących ze sobą modułów i tworzą systemy obliczeniowe, pozwalające na analizy różnych problemów opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi, dotyczących mechaniki konstrukcji odkształcalnych, przepływu ciepła, mechaniki płynów, pól elektromagnetycznych itd. W mechanice konstrukcji metoda elementów skończonych stosowana jest niemal do wszystkich typów stawianych praktycznie zadań.
 
Programy obliczeniowe MES zawierają algorytmy ułatwiające budowę modelu geometrycznego i umożliwiające wprowadzenie opisu modelu z najbardziej popularnych systemów CAD. Wyposażane są także w algorytmy automatycznej dyskretyzacji i rozbudowane moduły graficznej prezentacji modelu i wyników obliczeń. W nowoczesnych programach MES dostępnych jest zwykle wiele metod rozwiązywania układów równań liniowych, równań nieliniowych, zagadnień własnych itp. Do najbardziej znanych systemów metody elementów skończonych wykorzystywanych w mechanice konstrukcji należą ANSYS, NASTRAN, ABAQUS, COSMOS, FEMAP, MARC. Dostępnych jest także wiele komercyjnych programów wyspecjalizowanych, na przykład do analizy konstrukcji budowlanych, do obliczeń konstrukcji kompozytowych, rurociągów itd. Moduły obliczeniowe metody elementów skończonych dołączane są również do wielu programów CAD.
 
Budowa własnych programów metody elementów skończonych wymaga bardzo dobrego przygotowania w zakresie matematyki, metod numerycznych i teorii analizowanych problemów. Warto jednak podkreślić, że również dla efektywnego posługiwania się gotowymi, sprawdzonymi pakietami MES potrzebne jest rozumienie metody i jej podstaw matematycznych, a także dobra znajomość wykorzystywanych programów i badanych zjawisk. Wyniki obliczeń MES w każdym przypadku powinny być weryfikowane przez uproszczone szacunki analityczne i sprawdzenie jakościowej poprawności wybranych rezultatów cząstkowych (reakcje, ciągłość pola przemieszczeń, zgodność z warunkami brzegowymi itp.).
 
Prezentowane opracowanie jest zmodyfikowaną i istotnie rozszerzoną wersją publikowanego wcześniej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej skryptu. Modele analizowane w tej publikacji budowane były za pomocą wersji (v.15) pakietu programów ANSYS, powszechnie wykorzystywanego zarówno w badaniach naukowych, jak i w praktyce inżynierskiej. Od wielu lat ANSYS jest stosowany w Politechnice Warszawskiej i innych polskich uczelniach. Zamierzeniem autorów było jednak przedstawienie zasad praktycznego wykorzystania MES w obliczeniach inżynierskich i interpretacji wyników, a nie wprowadzanie Czytelnika w szczegóły użytkowania wybranego programu. Tematy zadań opisywanych w skrypcie odpowiadają potrzebom i profilowi wykształcenia studentów na kierunkach prowadzonych przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Omawiane ćwiczenia stanowią w większości praktyczne uzupełnienie wykładu metody elementów skończonych. W każdym ćwiczeniu przypomniane są podstawy opisu teoretycznego analizowanych zagadnień tak, by ułatwić zrozumienie zasad budowy modelu MES, a także interpretację i dyskusję wyników. Niektóre z prezentowanych zadań mogą być wykorzystywane do samodzielnego przygotowania się do analizy bardziej zaawansowanych problemów, rozwiązywanych na przykład w ramach prac przejściowych i dyplomowych.

 

1. WSTĘP 5

2. PODSTAWOWE ZWIĄZKI METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W ME­CHANICE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI 7

2.1. Wstęp 7

2.2. Modelowanie ciała odkształcalnego w mechanice konstrukcji 7

2.3. Opis ciała odkształcalnego o nieliniowych właściwościach 10

2.4. Metoda iteracyjna Newtona-Raphsona 19

3. ZASADY BUDOWY I ANALIZY MODELI MES 21

3.1. Model geometryczny 22

3.2. Warunki brzegowe 24

3.3. Wybór elementu skończonego 27

3.4. Dyskretyzacja (podział na elementy skończone) 28

3.5. Ocena wyników i wiarygodność modeli i obliczeń MES 31

3.6. Przykład analizy wytrzymałościowej MES 34

4. WPROWADZENIE DO UŻYTKOWANIA SYSTEMU ANSYS 40

4.1. Wprowadzenie 40

4.2. Czym jest ANSYS? 40

4.3. Typowa analiza programem ANSYS MECHANICAL APDL 49

5. ANSYS WORKBENCH 62

5.1. Wprowadzenie 62

5.2. Praca w karcie projektu 66

5.3. Praca w ANSYS WORKBENCH 69

5.4. ANSYS WORKBENCH SYSTEMS 70

5.5. ENGINEERING DATA 74

5.6. DESIGNMODELER 77

5.7. MECHANICAL APLICATION 96

6. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE 121

6.1. Analiza modeli prętowych 123

6.2. Dwuwymiarowe zadanie teorii sprężystości. Badanie współczynników koncentracji naprężeń 139

6.3. Trójwymiarowe zadanie teorii sprężystości. Naprężenia w grubościennym zbiorniku ciśnieniowym 153

6.4. Analiza konstrukcji powłokowej. Cienkościenny zbiornik ciśnieniowy 167

6.5. Naprężenia cieplne w stanie ustalonym. Rura grubościenna 177

6.6. Naprężenia cieplne w stanie nieustalonym. Hartowanie stalowej kulki 188

6.7. Drgania własne konstrukcji. Postaci i częstości własne trójwymiarowego modelu belki 199

6.8. Drgania nieustalone. Drgania wymuszone modelu ramienia robota 208

6.9. Duże deformacje konstrukcji odkształcalnych. Ugięcia płyt i powłok 216

6.10. Badanie stateczności elementów konstrukcyjnych. Wyboczenie płyt cienkościennych 226

6.11. Praca konstrukcji w zakresie sprężysto-plastycznym. Naprężenia resztkowe. sprężysto-plastyczne zginanie belki. Uplastycznienie wokół otworu w tarczy 236

6.12. Zagadnienia kontaktu ciał odkształcalnych 247

6.13. Badanie współczynników intensywności naprężeń. Stan naprężenia wokół szczeliny w zadaniu dwu- i trójwymiarowym 258

6.14. Modelowanie materiałów ortotropowych i kompozytowych. Analiza naprężeń i odkształceń w warstwie ortotropowej i w laminacie wielowarstwowym 280

6.15. Modelowanie konstrukcji kompozytowych. Analiza naprężeń i deformacji belki ogo­nowej modelu samolotu 297

6.16. Analiza materiałów lepkosprężystych i lepkoplastycznych 306

6.17. Analiza cykliczna 322

6.18. Konstrukcje powłokowo-prętowe 335

BIBLIOGRAFIA 345

  • Tytuł: Metoda Elementów Skończonych w mechanice materiałów i konstrukcji. Rozwiązywanie wybranych zagadnień za pomocą systemu ANSYS
  • Autor: Paweł Borkowski, Grzegorz Krzesiński, Piotr Marek, Tomasz Zagrajek
  • ISBN: 978-83-8156-365-9, 9788381563659
  • Data wydania: 2022-05-17
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2r2b
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej