Szczegóły ebooka

Laboratorium podstaw napędów hydraulicznych i pneumatycznych

Laboratorium podstaw napędów hydraulicznych i pneumatycznych

Michał Makowski

Ebook

W skrypcie zaprezentowano ćwiczenia z podstaw napędów hydraulicznych i pneumatycznych, dotyczące: podstawowych elementów układów hydraulicznych, sterowania w układach hydraulicznych z zastosowaniem techniki proporcjonalnej, dokładności pozycjonowania tłoczyska cylindra hydraulicznego pod obciążeniem, podstawowych elementów układów pneumatycznych, charakterystyki pompy wyporowej, charakterystyki bezwymiarowej przekładni hydrokinetycznej oraz charakterystyki przekładni hydrostatycznej.

Spis oznaczeń 7

1. PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH (Paweł Ciężkowski, Sebastian Bąk) 9

1.1. Wstęp 9

1.2. Budowa i działanie podstawowych elementów hydraulicznych 9

1.3. Stanowisko badawcze 13

1.4. Metoda i przebieg pomiarów 16

1.5. Zadanie laboratoryjne 17

Literatura 18

2. STEROWANIE W UKŁADACH HYDRAULICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM TECHNIKI PROPORCJONALNEJ (Dariusz Dąbrowski) 20

2.1. Wstęp 20

2.2. Zasada działania elementów pracujących w technice proporcjonalnej 21

2.2.1. Rozdzielacz proporcjonalny 4WRE 21

2.2.2. Rozdzielacz proporcjonalny PVG32 22

2.2.3. Pompa A10VO 23

2.3. Opis stanowiska laboratoryjnego 24

2.4. Przebieg ćwiczenia 28

2.5. Opracowanie wyników 29

Literatura 30

3. DOKŁADNOŚĆ POZYCJONOWANIA TŁOCZYSKA CYLINDRA HYDRAULICZNEGO POD OBCIĄŻENIEM (Jarosław Kuśmierczyk) 32

3.1. Wstęp 32

3.2. Budowa i zasada działania elektrohydraulicznego serwomechanizmu położenia 33

3.3. Stanowisko badawcze 34

3.4. Układ sterowania 35

3.5. Układ hydrauliczny stanowiska i rozdzielacz proporcjonalny 36

3.6. Wykonanie ćwiczenia 39

Literatura 41

4. PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH (Paweł Gomoliński) 42

4.1. Cel ćwiczenia 42

4.2. Podstawowe pojęcia 42

4.3. Podstawowe informacje o budowie układów pneumatycznych 43

4.3.1. Uzdatnianie czynnika roboczego 43

4.3.2. Podstawowe elementy wykonawcze 44

4.3.3. Podstawowe elementy sterujące 45

4.3.4. Sterowanie bezpośrednie i pośrednie 49

4.4. Symbole elementów pneumatycznych 50

4.5. Opis stanowiska laboratoryjnego 52

4.5.1. Sposób mocowania urządzeń i przewodów pneumatycznych 53

4.6. Przykładowy układ pneumatyczny 54

4.7. Wykonanie ćwiczenia 57

4.8. Przykładowe rodzaje zadań wykonywanych w ramach ćwiczenia laboratoryjnego 58

4.9. Zasady bezpieczeństwa 58

Literatura 59

5. CHARAKTERYSTYKA POMPY WYPOROWEJ (Michał Makowski) 60

5.1. Wstęp 60

5.2. Podstawowe pojęcia i zależności 60

5.3. Obiekt badań 62

5.4. Stanowisko badawcze 62

5.5. Przeprowadzenie pomiarów 63

5.6. Pulpit sterowniczy 64

5.7. Opracowanie wyników 65 Literatura 65

6. CHARAKTERYSTYKA BEZWYMIAROWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ (Michał Makowski) 66

6.1. Wstęp 66

6.2. Podstawowe zależności i budowa przekładni hydrokinetycznej 66

6.3. Obiekt badań 71

6.4. Stanowisko badawcze 72

6.5. Przebieg pomiarów 74

6.6. Opracowanie wyników pomiarów 75

6.7. Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia 76

Literatura 76

7. CHARAKTERYSTYKA PRZEKŁADNI HYDROSTATYCZNEJ (Lech Knap) 77

7.1. Wstęp 77

7.2. Budowa i działanie przekładni hydrostatycznej, podstawowe pojęcia i zależności 77

7.3. Obiekt badań 80

7.4. Stanowisko badawcze 81

7.5. Metoda pomiarów 84

7.6. Opracowanie wyników pomiarów 85

7.7. Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia 85

Literatura 86

  • Tytuł: Laboratorium podstaw napędów hydraulicznych i pneumatycznych
  • Autor: Michał Makowski
  • ISBN: 978-83-8156-337-6, 9788381563376
  • Data wydania: 2022-05-19
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2r6c
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej