Szczegóły ebooka

BHP w firmie. Bezpieczeństwo i higiena pracy od A do Z

BHP w firmie. Bezpieczeństwo i higiena pracy od A do Z

Praca zbiorowa

Ebook

„BHP w firmie. Bezpieczeństwo i higiena pracy od A do Z” to jedyna taka publikacja dla pracowników służby bhp, która pozwoli stworzyć faktyczne bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Można się z niej przede wszystkim dowiedzieć, jak rozmawiać z pracownikami, aby przestrzegali zaleceń, i jak przewidywać ich najbardziej niespodziewane zachowania. W „BHP w firmie. Bezpieczeństwo i higiena pracy od A do Z” znajdują się szczegółowe i zarazem praktyczne omówienia przepisów oraz zasad bhp, których znajomość jest niezbędna w codziennej pracy.

 • Redakcja
 • OD REDAKCJI
 • WYPADKI PRZY PRACY
  • Sposoby na prawidłowewypełnienie statystycznej karty wypadku
  • Nieergonomiczne stanowisko może być przyczyną wypadku przy pracy
  • Nie skutki, ale okoliczności wypadku decydują o dokładności jego badania
 • choroby zawodowe
  • Procedury dotyczące chorób zawodowych
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego kształtuje świadomość pracowników
 • Ergonomia
  • Stanowisko pracownika biurowego musi być ergonomiczne
 • Zarządzanie bhp
  • Wszystko, co dotyczy bhp, trzeba konsultować z załogą
 • Warunki pracy
  • Wymogi, jakie powinny spełniać środki ochrony zbiorowej
 • Pierwsza pomoc
  • Pierwsza pomoc w przypadku urazów, oparzeń, ran, zakrztuszeń
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • Podręczny sprzęt gaśniczy trzeba dostosować do profilu firmy
 • Środki ochrony zbiorowej
  • Środki higieny osobistej trzeba dostosować do stopnia zanieczyszczenia ciała
 • Odpowiedzi na pytania Czytelników
 • Tytuł: BHP w firmie. Bezpieczeństwo i higiena pracy od A do Z
 • Autor: Praca zbiorowa
 • ISBN: 978-83-8276-411-6, 9788382764116
 • Data wydania: 2022-05-25
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2ric
 • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka