Helion


Szczegóły ebooka

 
Cuda naturalnego umysłu

Cuda naturalnego umysłu


Połączenie oczekiwań ludzi Zachodu z głęboką myślą Wschodu.

Tenzin Wangyal jest wybitnym nauczycielem tradycji bon, dlatego przysługuje mu tytuł Rinpoche. Wykształcenie zdobył w głównym zakonie bon, który po opanowaniu Tybetu przez Chiny przeniósł się do Dolanji w Indiach. Tenzin Wangyal Rinpocze jest twórcą i dyrektorem Instytutu Ligmincza, organizacji założonej w celu praktykowania nauk bon. Od kilku lat mieszka w Charlottesville w stanie Wirginia. W Polsce jego uczniowie skupieni są w związku Garuda.

Cuda naturalnego umysłu są prezentacją dzogczen, czyli nauk tradycji bon, prebuddyjskiej religii Tybetu. Każdy czytelnik znajdzie tu coś dla siebie, co pozwoli mu wyjaśnić nurtujące go problemy egzystencjalne. Cechą charakterystyczną tej pracy jest przedstawienie głównych idei bon w jak najbardziej tradycyjny sposób, bez próby schlebiania europejskim gustom. Niewiele jest prac, które godzą oczekiwania ludzi Zachodu z głęboką myślą Wschodu.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Dedykacja
 • Jego Świątobliwość Dalajlama
 • Przedmowa
 • List Jego Świątobliwości Lungtoga Tenpi Nimy
 • Wstęp
 • 1. Moje Życie i doświadczenie nauk
 • Moi rodzice i wczesne dzieciństwo
 • 2. Tonpa Szenrab Miłocze i historia bon
 • Źródła mitologiczne i historia religii bon
 • 3. Doktryna bon
 • Różne prezentacje nauk bon
 • 4. Bonpo dzogczen
 • Dzogczen
 • 5. Jak i dlaczego praktykować
 • Podjęcie decyzji o wstąpieniu na duchową ścieżkę
 • 6. Szine. Trwanie w uspokojeniu
 • Praktyka koncentracji
 • 7. Niamsziag. Kontemplacja
 • Znaczenie kontemplacji w dzogczen
 • 8. Integracja
 • Znaczenie integracji
 • 9. Kunszi. Podstawa wszystkiego
 • Kunszi a osobiste doświadczenie
 • 10. Ma (ma). Matka
 • Ma (ma), pu (bu) i tsel (tsal)
 • 11. Pu (bu). Syn
 • Właściwości syna
 • 12. Tsel (tsal). Energia
 • Trzy wielkie wizje
 • 13. E Nga (Od lNga). Pięć czystych świateł
 • Przejrzyste światło
 • 14. Trikaja. Trzy wymiary
 • Zasada trikai
 • 15. Treczie i thogal
 • Praktyczne rady na temat treczie i thogal
 • 16. Sutra i dzogczen
 • Absolutna rzeczywistość w tradycji sutr i dzogczen
 • 17. Bardo. Śmierć i inne stany pośrednie
 • Przygotowanie na śmierć
 • Załączniki
 • Załącznik I. Cykl pierwszy: Dziewięć Ścieżek
 • Załącznik II. Cykl drugi: Cztery Bramy i Piąta, czyli Skarbnica
 • Załącznik III. Dotyczy Siang Siung Nin Dziu
 • Słowniczek nazw
 • Słowniczek terminów
 • Spis źródeł cytatów
 • Tenzin Wangyal Rinpocze
 • Spis treści
 • Strona redakcyjna