Helion


Szczegóły ebooka

Trzy kroki do dobrego związku. Jak stać się parą, którą zawsze chcieliście być

Trzy kroki do dobrego związku. Jak stać się parą, którą zawsze chcieliście być


Czy czujesz, że twój związek stał się źródłem problemów i stresu?

Czy coraz więcej twoich rozmów z partnerem kończy się sprzeczkami?

Nie poruszacie pewnych tematów, żeby się nie kłócić, a w efekcie coraz bardziej się od siebie oddalacie?

Marzysz o szczęściu we dwoje, ale obawiasz się, że nigdy nie uda wam się go osiągnąć?

Wszyscy pragniemy żyć w satysfakcjonującej relacji, łatwo wpadamy jednak w pułapkę niekończących się kłótni, przepełnionych okrucieństwem i pogardą dla partnera. Czy istnieje sposób, aby rozwiązać problemy, które wydają się nie do pokonania, zaspokoić potrzeby, które ma każdy z nas, i poprawić jakość naszego życia?

Mira Kirshenbaum, doświadczona terapeutka rodzin, wyjaśnia, o co tak naprawdę się kłócimy, i pokazuje, w jaki sposób ze sobą rozmawiać, aby wyjść poza wzajemne pretensje i oskarżenia. Proponowana przez autorkę metoda trzech kroków pomogła już wielu parom!

Skorzystaj z prostych narzędzi przedstawionych w tej książce i wprowadź do swojego związku zgodę, zrozumienie oraz harmonię.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Kilka słów wstępu
 • Część I. Dla­czego wasz zwią­zek prze­żywa trud­no­ści
  • Roz­dział 1. Co się z nami stało?
  • Roz­dział 2. <i>Praw­dziwy</i> powód, dla któ­rego mał­żeń­stwo to trudna sprawa
  • Roz­dział 3. O co tak <i>naprawdę</i> się kłó­ci­cie?
  • Roz­dział 4. Demon­stra­cje siły
  • Roz­dział 5. Może­cie być bli­żej mety, niż wam się wydaje
  • Roz­dział 6. We wnę­trzu bestii. Istota wła­dzy w związ­kach
  • Roz­dział 7. Tak bli­sko i tak daleko
 • Część II. Roz­wią­za­nie
  • Roz­dział 8. Czy rze­czy­wi­ście <i>chce­cie</i> roz­wią­zać wasz pro­blem?
  • Roz­dział 9. Roz­dział o gnie­wie
  • Roz­dział 10. Trzy, dwa, jeden, <i>start</i>
  • Roz­dział 11. Krok 1: Widzę, że mnie rozu­miesz
  • Roz­dział 12. Pró­bo­wa­li­śmy. Nie udało się. Już po nas!
  • Roz­dział 13. Krok 2: Stwórz­cie opcje
  • Roz­dział 14. Krok 3: Wszystko układa się w całość
  • Roz­dział 15. Co czeka was dalej
  • Roz­dział 16. Gdy nie wia­domo, o co cho­dzi, to cho­dzi o pie­nią­dze
  • Roz­dział 17. Sek­su­alne pole minowe
  • Roz­dział 18. Czę­sto zada­wane pyta­nia
 • Pod­su­mo­wa­nie
 • Dla­czego napi­sa­łam tę książkę
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Przy­pisy