Helion


Szczegóły ebooka

Pierwszy List do Koryntian

Pierwszy List do Koryntian


W 7. tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego czytamy:

Ponieważ będziecie odczytywać ten list poprzez pryzmat własnych doświadczeń życiowych, prawdopodobnie dostrzeżecie takie możliwości jego zastosowania, których inni nie zobaczą. Niekiedy Pawłowe stwierdzenia umocnią was i pocieszą; kiedy indziej będą one stanowić dla was wyzwanie, by zacząć myśleć nieszablonowo, wychodząc poza ramy własnych doświadczeń. () Początkowe rozdziały Pierwszego Listu do Koryntian pokazują mi, że mój Kościół, tak jak Kościół Koryntian, jest zgromadzeniem składającym się ze świętych i z grzeszników ().

Choć Paweł w swym liście podejmuje wiele kwestii, organizuje tekst w bardzo uporządkowany sposób, dzięki czemu łatwo można śledzić tok jego myślenia. Pomijając początkowe pozdrowienie oraz długie podsumowanie z rozdziału szesnastego, list dzieli się na cztery zasadnicze części tj.: Nieprawidłowości we wspólnocie, Odpowiedzi na pytania zadane przez Koryntian, Problemy związane z kultem sprawowanym przez wspólnotę oraz Kwestię zmartwychwstania.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp od redaktorów serii
 • Skróty i oznaczenia
 • Wstęp
 • Schemat Pierwszego Listu do Koryntian
  • Stronnictwa i krzyż
  • Moc i mądrość
  • Naszym prawdziwym powodem do chluby jest Bóg, nie Jego słudzy
  • Słudzy i szafarze
  • Oczyszczanie wspólnoty
  • Kwestia sądów i nierządnic
  • Małżeństwo i dziewictwo
  • Sprawa bożków: wolność a sumienie
  • Przykład samego Pawła
  • Przestrogi i Eucharystia
  • Problemy związane z liturgią wspólnotową
  • Wiele darów, jedno ciało
  • Miłość, istota wszystkich darów
  • Dary w praktyce
  • Zmartwychwstanie
  • Zakończenie
 • Sugerowane lektury
 • Słowniczek
 • Indeks tematów duszpasterskich
 • Indeks tekstów wyróżnionych
 • Spis ilustracji
 • Przypisy
 • O Autorze

 • Tytuł: Pierwszy List do Koryntian
 • Autor: George T. Montague SM
 • Tytuł oryginału: First Corinthians
 • Tłumaczenie: Eliza Litak
 • ISBN Ebooka: 9788379066315, 9788379066315
 • Data wydania: 2022-06-13
 • Identyfikator pozycji: e_2s2a
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze