Szczegóły ebooka

Ewangelia według św. Łukasza

Ewangelia według św. Łukasza

Pablo T. Gadenz

Ebook

Od niemal dwóch tysięcy lat Ewangelia Łukasza w szczególny sposób inspiruje chrześcijan. To Świętemu Łukaszowi zawdzięczamy takie hymny uwielbienia wykorzystywane w liturgii jak Gloria in excelsis Deo i Magnificat; tekst Ewangelisty był także podstawą modlitwy Zdrowaś, Maryjo. Zainspirowany Święty Franciszek z Asyżu zapoczątkował tradycję stajenki bożonarodzeniowej, a niektóre z najwspanialszych dzieł Rembrandta i Caravaggia to sceny przedstawiające wydarzenia właśnie z tej Ewangelii.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp od redaktorów serii
 • Skróty i oznaczenia
 • Wstęp
 • Schemat Ewangelii według św. Łukasza
  • Łukasz przedstawia swój cel (1,14)
  • Bóg nawiedza swój lud (1,580)
  • Rodzi się Zbawiciel (2,152)
  • Prekursor i Syn Boży (3,14,13)
  • Misja Jezusa jako Mesjasza (4,1444)
  • Powołanie uczniów i odpowiedzi dawane faryzeuszom (5,16,11)
  • Dwunastu i Kazanie na równinie (6,1249)
  • Jezus wielki prorok (7,150)
  • Przypowieści Jezusa i Jego moc (8,156)
  • Mesjasz i cierpiący Syn Człowieczy (9,150)
  • Początek podróży do Jerozolimy (9,5110,42)
  • Modlitwa i jałmużna (11,154)
  • Prawdziwi uczniowie we wzrastającym królestwie (12,113,21)
  • Na uczcie w królestwie Boga ostatni będą pierwszymi (13,2214,35)
  • Przypowieści o nawróceniu i bogactwach (15,117,10)
  • Syn Człowieczy i królestwo Boże (17,1118,30)
  • Król wstępuje do Jeruzalem (18,3119,44)
  • Posługa w świątyni (19,4521,38)
  • Pascha Mesjasza (22,171)
  • Proces, ukrzyżowanie i śmierć (23,156)
  • Zmartwychwstanie Jezusa wypełnieniem planu Boga (24,153)
 • Sugerowane lektury
 • Słowniczek
 • Indeks tematów duszpasterskich
 • Indeks tekstów wyróżnionych
 • Spis ilustracji
 • Mapa
 • Tytuł: Ewangelia według św. Łukasza
 • Autor: Pablo T. Gadenz
 • Tytuł oryginału: The Gospel of Luke
 • Tłumaczenie: Grażyna Gomola, Aleksander Gomola
 • ISBN: 9788379065844, 9788379065844
 • Data wydania: 2022-06-15
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2sd6
 • Wydawca: W drodze