Helion


Szczegóły ebooka

Fonos. Zbrodnia po grecku

Fonos. Zbrodnia po grecku


 Teksty w antologii zostały dobrane tak, by pokazać bogactwo i pomysłowość gatunku – greckiego opowiadania kryminalnego. Dwa pierwsze, z początku lat 60. XX wieku, są już klasyczne, pozostałe jedenaście powstało najwyżej dwie dekady temu. Większość pisarzy jest wciąż aktywna, znaczna część nieznana polskiemu czytelnikowi. Aby zapewnić różnorodność stylu, właściwie każdy tekst został przełożony przez inną tłumaczkę bądź innego tłumacza.

"Zwraca uwagę fakt, że zdecydowana większość spośród prezentowanych w tomie zbrodni odbywa się w kontekście rodziny. Nie rodu czy całej sieci krewnych, które zgodnie z ustaleniami antropologów kultury tradycyjnie wyznaczają tak prywatną, jak i publiczną sferę życia Greków, ale rodziny nuklearnej, postrzeganej często w kategoriach freudowskiego trójkąta ról: rodziców i dziecka. W antologii wyróżniają się zwłaszcza rodzinne zbrodnie międzypokoleniowe: matka zabija syna, który publicznie ją upokorzył, inna córkę, gdy ta – w jej mniemaniu – splamiła honor rodziny."

(z posłowia Ewy Róży Janion)

Grecy to specjaliści od zbrodni. Ci antyczni i współcześni też. Zaczytajcie się na śmierć. Mariusz Czubaj

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • List bez nadawcy | Janis Maris
 • Detektyw | Dimitirios Chadzis
 • Zardzewiały nóż | Dimitris Nolas
 • Hotel Kalmuchos | Christos A. Chomenidis
 • Frappé | Petros Markaris
 • Śmierć pani Kareki | Andreas Apostolidis
 • Zaufanie | Amanda Michalopulu
 • Do t a pres kotssidete | Dimostenis Papamarkos
 • Furadan | Tanasis Waltinos
 • Ciemna winda. Instrukcja użytkowania | Katerina I. Papandoniju
 • Kto zabił dArtagnana | Titina Daneli
 • Krzyż | Andonis Jeoriju
 • Komboloj w ziemi | Hilda Papadimitriju
 • Posłowie | Ewa Róża Janion
 • Bibliografia
 • Biogramy autorów
 • W serii Greckie Klimaty
 • Karta redakcyjna