Helion


Szczegóły ebooka

Drugi List do Koryntian

Drugi List do Koryntian


Kolejnym, ósmym już tomem seriiKatolicki Komentarz do Pisma ŚwiętegojestDrugi List do KoryntianThomasa D. Stegmana SJ, w którym czytamy:

Drugi List do Koryntian przedstawia wciąż aktualną wizję jednej z podstawowych posług Kościoła mianowicie posługi jednania (5,1819). (...) W kontekście sytuacji panującej na początku XXI wieku w Kościele cierpiącym wskutek utraty wiarygodności spowodowanej występkami części duchownych, nieufności między niektórymi przedstawicielami hierarchii i wiernymi świeckimi, a także braku konstruktywnego dialogu między tak zwanymi tradycjonalistami i progresistami przedstawiona przez apostoła wizja pojednania wewnątrz samej wspólnoty kościelnej jest szczególnie aktualna.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp od redaktorów serii
 • Skróty i oznaczenia
 • Wstęp
 • Schemat Drugiego Listu do Koryntian
  • Nakreślenie sceny
  • Naśladowanie Jezusowego tak
  • Oczyszczanie atmosfery
  • Sługa Nowego Przymierza
  • Przemieniani na obraz boży
  • Cierpienie jako znak rozpoznawczy apostolatu
  • Nadzieja zmartwychwstania
  • Przynaglająca miłość Chrystusa oraz Boży dar pojednania
  • Życie sługi pojednania
  • Otwórzcie wasze serca
  • Kolejne spojrzenie wstecz
  • Zbiórka na rzecz Kościoła jerozolimskiego (1): uczestnictwo w dziele łaski
  • Zbiórka na rzecz Kościoła jerozolimskiego (2): jej teologiczne podstawy i owoce
  • Bojowanie w imię Boga
  • Paweł a superapostołowie
  • Mowa głupca
  • Moc w słabości
  • Zapowiedź trzeciej wizyty
  • Upodabniajcie się charakterem do Jezusa
 • Sugerowane lektury
 • Słowniczek
 • Indeks tematów duszpasterskich
 • Indeks tekstów wyróżnionych
 • Spis ilustracji
 • Przypisy
 • O Autorze

 • Tytuły: Drugi List do Koryntian
 • Autor: Thomas D Stegman SJ
 • Tytuł oryginału: Second Corinthians
 • Tłumaczenie: Eliza Litak
 • ISBN Ebooka: 9788379066346, 9788379066346
 • Data wydania: 2022-06-30
 • Identyfikator pozycji: e_2tci
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze