Helion


Szczegóły ebooka

 
List do Galatów

List do Galatów


List Pawła do Galatów budzi od dawna zainteresowanie czytelników, ponieważ rzuca wiele światła na wczesną historię Kościoła, doktrynę chrześcijańską i na uderzającą osobowość jego autora. Podtrzymuje równocześnie to zainteresowanie, gdyż przedstawiane w nim z pasją nauczanie jest zawsze istotne dla wiary i życia chrześcijan. () Podejmuje kluczowy i zasadniczy element teologii Pawła usprawiedliwienia przez wiarę w Chrystusie. To nauczanie, ze względu na jego podstawowy charakter, zasługuje na to, by regularnie do niego wracać, o czym często zapominamy. () Ponieważ jednak łatwo ulegamy skłonności, by nadzieję zbawienia pokładać w dobrych uczynkach oraz intencjach, zastępując tym samym wiarę w Chrystusa ludzkimi czynami, dlatego trzeba zawsze przypominać podkreślanie przez Pawła z całą mocą usprawiedliwienia przez wiarę.

czytamy w IX tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

Warto zagłębić się w lekturę Listu do Galatów m.in. dlatego, aby poprzez poznanie Pawłowego punktu widzenia na temat wolności chrześcijańskiej, świadomie wzrastać w dojrzałości w Chrystusie, nie zapominając oczywiście o innych aspektach Prawdy.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp od redaktorów serii
 • Nota od wydawcy amerykańskiego
 • Skróty i oznaczenia
 • Wstęp
 • Schemat Listu do Galatów
  • Niezwykły początek
  • Mocne słowa: Paweł zajmuje stanowisko
 • Część pierwsza. Paweł broni swej Ewangelii, odwołując się do własnej biografii List do Galatów 1,112,21
  • Powołanie Pawła do głoszenia Ewangelii pochodzi z objawienia Bożego
  • Oficjalne uznanie Ewangelii Pawła
  • Konflikt z Piotrem w Antiochii
  • Ewangelia Pawła
 • Część druga. Argumenty z doświadczenia chrześcijańskiego i z Pisma List do Galatów 3,15,12
  • Tymczasowa rola Prawa, nadzwyczajne korzyści wiary
  • Przybranie za synów i córki Boga
  • Osobisty apel Pawła
  • Jeszcze jeden argument z Pisma
  • Końcowe wezwania, by żyć jak ludzie wolni
 • Część trzecia. Wezwanie do życia w sposób chrześcijański List do Galatów 5,136,10
  • Wolność, miłość i życie w Duchu
  • Rady dotyczące chrześcijańskiego życia wspólnotowego
  • Ostatnie słowa i podpis Pawła
 • Sugerowane lektury
 • Słowniczek
 • Indeks tematów duszpasterskich
 • Indeks tekstów wyróżnionych
 • Spis ilustracji
 • Przypisy
 • O Autorach

 • Tytuł: List do Galatów
 • Autor: Peter S. Williamson, Albert Vanhoye SJ
 • Tytuł oryginału: Galatians
 • Tłumaczenie: Aleksander Gomola
 • ISBN Ebooka: 9788379066377, 9788379066377
 • Data wydania: 2022-07-21
 • Identyfikator pozycji: e_2uay
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze