Szczegóły ebooka

List do Efezjan

List do Efezjan

Peter S Williamson

Ebook

List do Efezjan to najbardziej wyrazisty spośród listów przypisywanych św. Pawłowi, zawierający jedne z najgłębszych wypowiedzi teologicznych istniejących w tradycji chrześcijańskiej. Przez niemal dwa tysiące lat chrześcijanie dawali się porywać jego natchnionym modlitwom, sugestywnemu przedstawieniu Chrystusa jako Głowy stworzenia i Kościoła, opowieściom o łasce i zbawieniu, otrzymanym dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, głoszeniu jedności pogan i Żydów w Chrystusie w siedmiorakiej jedności Kościoła, wzniosłemu wezwaniu etycznemu: Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane (5,1) i lirycznemu porównaniu małżeństwa do relacji oblubieńczej między Chrystusem i Kościołem czytamy w X tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

Najbardziej prawdopodobna hipoteza głosi, że List do Efezjan miał za zadanie krążyć zarówno po Kościołach domowych Efezu, jak i wśród innych nowo powstających Kościołów Azji. Św. Paweł nie koncentruje się w nim na konkretnych problemach w Kościele lokalnym, ale prezentuje nauczanie przeznaczone dla chrześcijan wywodzących się z pogaństwa, poświęcone temu, co Bóg uczynił dla nich przez Jezusa Chrystusa, przy czym płynące z tego wnioski można było bezpośrednio zastosować w większości Kościołów lokalnych I wieku w imperium rzymskim poza Palestyną.

List do Efezjan jest arcydziełem literatury chrześcijańskiej i jednym z najcenniejszych klejnotów Biblii!

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp od redaktorów serii
 • Skróty i oznaczenia
 • Wprowadzenie
 • Schemat Listu do Efezjan
 • Część pierwsza. Głoszenie pełnego łaski Bożego planu zbawienia w Chrystusie List do Efezjan 1,13,21
  • Błogosławienie Boga za wszelkie duchowe dobrodziejstwa
  • Modlitwa o poznanie Boga i zrozumienie Jego darów
  • Łaską zbawieni przez wiarę do dobrych czynów
  • Poganie i Żydzi pojednani z Bogiem i zjednoczeni w Mesjaszu
  • Posłany do głoszenia tajemniczego planu Boga
  • Modlitwa o przebóstwienie
 • Część druga. Zachęta do chrześcijańskiego postępowania List do Efezjan (4,16,24)
  • Budowanie Kościoła
  • Nowy człowiek i nowy styl życia
  • Dzieci światłości
  • Żony i mężowie, Chrystus i Kościół
  • Dzieci i rodzice, niewolnicy i panowie
  • Wezwanie do walki duchowej
 • Sugerowane lektury
 • Słowniczek
 • Indeks tematów duszpasterskich
 • Indeks tekstów wyróżnionych
 • Spis ilustracji
 • Przypisy
 • O Autorze
 • Tytuł: List do Efezjan
 • Autor: Peter S Williamson
 • Tytuł oryginału: Ephesians
 • Tłumaczenie: Dominika Krupińska
 • ISBN: 9788379066421, 9788379066421
 • Data wydania: 2022-08-01
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2umv
 • Wydawca: W drodze