Szczegóły ebooka

Śledztwa i spiski. seria- MUTACJE KAPITALIZMU

Śledztwa i spiski. seria- MUTACJE KAPITALIZMU

Luc Boltanski

Ebook

Luc Boltanski Śledztwa i spiski

przełożyła Katarzyna Marczewska, redakcja naukowa Małgorzata Jacyno

 

Gdzie naprawdę znajduje się władza i do kogo w rzeczywistości należy? Czy rządzą nami ludzie, którzy pełnią funkcje państwowe, czy też ci, którzy pozostają w cieniu – bankierzy, komuniści, anarchiści, tajne organizacje, elity światowe? Zadając sobie to pytanie, zakładamy, że istnieją dwie rzeczywistości ‒ rzeczywistość jawna, widoczna, oficjalna, ale pozorna oraz rzeczywistość ukryta, nieformalna, złowroga, ale o wiele bardziej realna i mająca faktyczny wpływ na nasze życie.

--------------

Przedmiotem badania Luca Boltanskiego są powieści detektywistyczne i szpiegowskie jako przejaw nowoczesnej wyobraźni politycznej. Autor pokazuje, że powieść kryminalna i szpiegowska, teorie spiskowe, diagnoza paranoi oraz socjologia pojawiły się w dziewiętnastowiecznym państwie narodowym, którego stabilność jest zagrożona przez zewnętrznych i wewnętrznych wrogów. Książka analizuje kwestie związane ze sferą publiczną, zaufaniem do instytucji państwowych i kryzysem demokracji.

Spis treści

Wprowadzenie (Małgorzata Jacyno/ IX

Podziękowania / 3

Przedmowa / 7

Rozdział I. RZECZYWISTOŚĆ kontra rzeczywistość / 14

Wędrówka Aristide’a Valentina po Londynie / 14

Co należy rozumieć przez słowo „zagadka” / 17

Powieść kryminalna a opowieść fantastyczna i powieść łotrzykowska / 20

Tworzenie rzeczywistości — realność a rzeczywistość / 28

Powieść społeczno-obyczajowa, powieść kryminalna, powieść szpiegowska / 32

Kryzys rzeczywistości — forma spiskowa i forma śledztwa / 35

Rzeczywistość a państwo narodowe / 38

O co chodzi w powieści kryminalnej i powieści szpiegowskiej / 42

Państwo angielskie a państwo francuskie / 55

Policjant a detektyw / 60

Powieść kryminalna i powieść szpiegowska a socjologia / 64

Powieść kryminalna i szpiegowska jako systemy przekształceń / 70

 

Rozdział II. Śledztwa londyńskiego detektywa / 77

Detektyw samotnik / 77

Panowie i słudzy / 82

Legalność i normalność / 92

Detektyw jako człowiek czynu / 101

Skandale i afery / 109

Jak uniknąć skandalu / 115

Społeczeństwo klasowe a państwo prawa / 122

Konserwatywna powieść kryminalna a krytyczna powieść sensacyjna / 129

 

Rozdział III. Śledztwa paryskiego policjanta / 136

Francuskie źródło powieści kryminalnej / 136

Od powieści w odcinkach o zacięciu społecznym do powieści sądowej / 138

Dwa oblicza państwa — ciągłość administracji a zmienność ustrojów politycznych / 144

Komisarz a detektyw / 152

Maigret rozdwojony / 155

Środki policyjne / 160

Umiejętności prowadzącego śledztwo / 164

Antropologia Maigreta / 172

Osobista władza podwładnego administracji / 178

Maigret w swoim zamku / 183

Obraz państwa w powieści kryminalnej / 189

Społeczne fundamenty fabuł kryminalnych / 193

 

Rozdział IV. Wykrywanie tajnych agentów / 209

Powieść szpiegowska jako kontynuacja powieści kryminalnej / 209

Dwa stany państwa / 212

Powieść szpiegowska a powieść wojenna / 215

Kim jest wróg i gdzie się znajduje / 217

39 stopni jako pierwowzór powieści szpiegowskiej / 219 

Główny schemat i odmiany / 225

Państwo w klasycznej powieści szpiegowskiej / 227

Domyślna koncepcja społeczeństwa w powieści Johna Buchana / 230

Locus władzy / 233

Państwo a naród, lud a kapitalizm / 235

Kwestia żydowska / 240

Brakująca masa przyczynowości /244

Wokół „Protokołów Mędrców Syjonu” / 246

Odwrócenie schematu / 254

Ponad spiskiem / 259

Lustro spisków / 262

Symetryzacja oskarżeń / 267

Demaskowanie państwa jako spisku / 272

 

Rozdział V. Nieustające śledztwo „paranoików” / 283

Spisek a paranoja / 283

Kliniczna interpretacja paranoi / 285

Pierwotna koncepcja paranoi / 289

Człowiek owładnięty resentymentem jako ucieleśnienie nowoczesności / 294

Bunt sfrustrowanych intelektualistów / 299

Nihilizm, ambiwalencja i resentyment / 303

Od patologii jednostkowej do patologii społecznej / 309

Liberalizm… czy może paranoja / 313

Epidemia paranoi / 322

Jak rozpoznawać teorie spiskowe / 326

Co to jest spisek / 334

Jak długo należy ciągnąć śledztwo / 340

Akceptowalność i nieakceptowalność / 350

Gramatyka normalności / 355

Gramatyka prawdopodobieństwa / 358

 

Rozdział VI. Zasady badań socjologicznych / 368

Socjologowie i ich „wpadki” / 368

Problem przyczynowości / 371

Całości o statusie prawnym, całości socjologiczne i narracyjne / 378

„Przesądy” nauk społecznych / 384

Jak uniknąć klątwy Poppera / 392

Indywidualizm metodologiczny / 393

Marksizm analityczny / 395

Radykalizacja strukturalizmu / 397

Teoria habitusu / 398

Podejście mikrosocjologiczne / 400

Analizy sieci / 403

Sieci i zmowy / 406

Co począć z wielopozycyjnością / 409

Śledztwa socjologiczne, śledztwa dziennikarskie, śledztwa policyjne / 413

Zdarzenie w relacji dziennikarskiej i w analizie Socjologicznej / 424

 

Epilog. Historia naśladowczynią literatury / 435

Bibliografia / 445

Indeks osób / 469

  • Tytuł: Śledztwa i spiski. seria- MUTACJE KAPITALIZMU
  • Autor: Luc Boltanski
  • Tłumaczenie: Katarzyna Marczewska
  • ISBN: 978-83-66056-92-3, 9788366056923
  • Data wydania: 2022-07-31
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2upc
  • Wydawca: Oficyna Naukowa