Szczegóły ebooka

Współczesne problemy prognozowania w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane

Współczesne problemy prognozowania w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane

Mirosław Parol, Dariusz Baczyński, Paweł Piotrowski

Ebook

Monografia dotyczy współczesnych problemów prognozowania w elektroenergetyce. Opracowanie zawiera: wstęp; opis stosowanych kryteriów jakości prognoz; opisy wybranych zagadnień prognostycznych dotyczących zapotrzebowania na moc i energię elektryczną: prognozowania krótko- i ultrakrótkoterminowego, prognozowania średnioterminowego, prognozowania długoterminowego, prognozowania przestrzennego; opis prognozowania wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach wytwórczych; a także podsumowanie i spis źródeł literaturowych. Dla wszystkich analizowanych zagadnień prognostycznych przedstawiono przykładowe prognozy.

Przedmowa 7

1. Wstęp 9

2. Kryteria jakości prognoz 14

2.1. Wprowadzenie 14

2.2. Charakterystyka stosowanych kryteriów jakości prognoz 15

2.3. Zestawienia wybranych kryteriów jakości dla przykładowych prognoz 26

3. Prognozowanie krótko- i ultrakrótkoterminowe zapotrzebowania na moc i energię elektryczną 34

3.1. Wprowadzenie 34

3.2. Przegląd stosowanych metod prognostycznych 35

3.3. Opis wybranych metod prognozowania i wynik przykładowych prognoz 40

3.3.1. Prognozowanie ultrakrótkoterminowe zapotrzebowania na energii w skali KSE na podstawie krótkiego szeregu czasowego 40

3.3.2. Prognozy 15-minutowych wartości zapotrzebowania na energię elektryczną dla odbiorcy nN z grupy taryfowej G12 46

4. Prognozowanie średnioterminowe zapotrzebowania na moc i energię elektryczną 53

4.1. Wprowadzenie 53

4.2. Przegląd stosowanych metod prognostycznych 54

4.3. Opis wybranych metod prognozowania i wynik przykładowych prognoz 58

4.3.1. Prognozowanie rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w terenowych stacjach transformatorowych SN/nN 58

4.3.2. Prognozowanie miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną dla odbiorcy indywidualnego z grupy taryfowej G11 64

5. Prognozowanie długoterminowe zapotrzebowania na moc i energię elektryczną 71

5.1. Wprowadzenie 71

5.2. Przegląd stosowanych metod prognostycznych 72

5.3. Opis wybranych metod prognozowania i wynik przykładowych prognoz 79

5.3.1. Prognozowanie wieloletniego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w przedsiębiorstwach energetycznych (spółkach dystrybucyjnych) 79

5.3.2. Różne zagadnienia prognostyczne w horyzoncie długoterminowym 91

6. Prognozowanie przestrzenne zapotrzebowania na moc i energię elektryczną 98

6.1. Wprowadzenie 98

6.2. Przegląd stosowanych metod prognostycznych 100

6.3. Opis wybranej metody przestrzennego prognozowania długoterminowego obciążenia elektrycznych w warunkach miejskich i wynik przykładowych prognoz 103

7. Prognozowanie wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach wytwórczych 124

7.1. Wprowadzenie 124

7.2. Przegląd stosowanych metod prognostycznych 126

7.3. Wykorzystanie modelu ARIMA oraz sztucznych sieci neuronowych do prognozowania mocy generowanej na farmie wiatrowej jako przykład podejścia hybrydowego w prognozowaniu 131

8. Podsumowanie i wnioski końcowe 136

Literatura 140

  • Tytuł: Współczesne problemy prognozowania w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane
  • Autor: Mirosław Parol, Dariusz Baczyński, Paweł Piotrowski
  • ISBN: 978-83-8156-416-8, 9788381564168
  • Data wydania: 2022-08-02
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2ut4
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej