Szczegóły ebooka

W czwartym wymiarze. Opowiadania fantastyczne

W czwartym wymiarze. Opowiadania fantastyczne

Antoni Lange

Ebook

Zbiór dwunastu opowiadań Antoniego Langego, po raz pierwszy opublikowany w 1912 w Krakowie. Druga, poprawiona wersja książki, stanowiąca podstawę wszystkich kolejnych wznowień, ukazała się w 1924 w Częstochowie. Choć opowiadaniom zbioru zdecydowanie bliżej do baśni, powszechnie uważa się je za głównego przedstawiciela wczesnego okresu rozwoju fantastyki naukowej w Polsce. Treść dzieła oscyluje przy tym wokół różnorodnych tematów, z czego na pierwszy plan wysuwają się wątki temporalne, psychoanalityczne oraz patriotyczne. Tytuł zbioru odnosi się do pojęcia „czwartego wymiaru” obecnego w naukach ścisłych i filozofii XX wieku. W powszechnym mniemaniu pojęcie to zwykło się pojmować jako synonim czasu. W rzeczywistości może to być również klasa równoległych wszechświatów; przez analogię można stwierdzić, że czwarty wymiar jest dla przestrzeni trójwymiarowej tym co trzeci dla dwuwymiarowej. W skład zbioru weszło 12 niżej wymienionych opowiadań poprzedzonych przedmową na temat rozwijającego się lotnictwa: ‘Babunia’, ‘Władca czasu’, ‘Kometa’, ‘Sen’, ‘Eksperyment’, ‘Amor i Faun’, ‘Almanzor’, ‘Rozaura’, ‘Lenora’, ‘Memoriał doktora Czang-Fu-Li’, ‘Rebus’, ‘Nowe mieszkanie’.

 • BABUNIA.
 • WŁADCA CZASU.
 • KOMETA.
 • SEN.
 • EKSPERYMENT.
 • AMOR I FAUN.
  • I.
  • II.
 • ALMANZOR.
 • ROZAURA.
 • LENORA.
 • MEMORJAŁ DOKTORA CZANGFULI.
 • REBUS.
 • NOWE MIESZKANIE.
 • Tytuł: W czwartym wymiarze. Opowiadania fantastyczne
 • Autor: Antoni Lange
 • ISBN: 978-83-7639-371-1, 9788376393711
 • Data wydania: 2022-08-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2v3z
 • Wydawca: Armoryka