Helion


Szczegóły ebooka

Ubezpieczenia zdrowotne - Kompendium 2022

Ubezpieczenia zdrowotne - Kompendium 2022


 

Polski Ład zrewolucjonizował nie tylko system podatkowy w Polsce ale również wprowadził znaczące zmiany w zakresie składek ZUS. W opracowaniu znajdują się najważniejsze informacje związane ze zmianami w sposobie wyliczania i rozliczania składki zdrowotnej od 2022 roku m.in.:

• jak wyliczać składkę zdrowotną przedsiębiorcy?

• jaki wpływ na wysokość składki zdrowotnej mają różnice remanentowe?

• kiedy sprzedaż środka trwałego nie wpływa na wysokość składki zdrowotnej?

• jak wykluczyć przychody i koszty z okresu zawieszenia firmy w kalkulacji składki zdrowotnej?

• kiedy i do jakich limitów możliwe jest odliczenie składki zdrowotnej w podatku dochodowym?

Są to najważniejsze informacje jakie powinien znać każdy przedsiębiorca i biuro rachunkowe aby dokonywać poprawnych rozliczeń z ZUS!

1. Polski Ład – składka zdrowotna w 2022 roku u osób prowadzących działalność ...................................................................... 8
2. Zmiany w składce zdrowotnej od lipca 2022 roku ..................................................................................................................... 30
3. Remanent a składka zdrowotna według najnowszych zmian ...................................................................................................  40
4. Sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna w 2022 roku ................................................................................................... 47
5. Składka zdrowotna a zawieszenie działalności ......................................................................................................................... 57